Slavnostní zasedání akademické obce FF UJEP

Dne 14. 11. 2018 proběhlo od 15 hodin slavnostní zasedání akademické obce Filozofické fakulty UJEP. Bylo předneseno, jak proběhl uplynulý rok na fakultě, vzpomenuly se úspěchy i neúspěchy a zároveň se předestřel plán, kterým by se fakulta měla dále ubírat.

Uděleny byly také Ceny děkanky FF UJEP za akademický rok 2018/19. Předána byla cena za přínos k rozvoji občanské společnosti Mgr. Danielu Kroupovi, Ph.D., za mimořádné výsledky v oblasti pedagogických aktivit ji získal doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. a za mimořádné výsledky v oblasti studijních aktivit byli v akademickém roce 2018/19 oceněni PhDr. Filip Hrbek a Bc. Michal Jirman. Posezení zakončil dr. Jaroslav Rokoský přednáškou o Československu, s kterým rychle prolétl události posledního století. Setkání bylo zakončeno sklenkou dobrého vína a pozváním k účasti v průvodu, který pokračoval od fakulty k Pomníku obětem válek v Městských sadech. Setkání akademické obce proběhlo tradičně před 17. listopadem, kdy si připomínáme Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii. V Městských sadech se uskutečnil pietní akt k připomínce tohoto významného dne a všech, kteří v boji za svobodu a demokracii položili život či byli totalitními režimy perzekvováni. Po položení věnce k pomníku a zapálení svíček se na závěr již tradičně zapělo několik tematických písní.