A co NAKI? NAKI máme taky!

Po úspěchu v soutěži Grantové agentury ČR se dostavil úspěch také v soutěži Ministerstva kultury, konkrétně v programu NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023–2030. Mezi 76 podpořenými projekty jsou hned tři, na jejichž řešení se v následujících pěti letech bude FF UJEP podílet: jeden hlavní a dva spoluřešitelské.

Projekt „FINIS CONFESSIONIS“ Baroko východního Krušnohoří. Sakrální stavby a umělecká výzdoba architektury a krajiny, který za hlavního příjemce povede Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., je výsledkem dlouhodobé a dobře fungující spolupráce mezi fakultou a Národním památkovým ústavem, přičemž významnou část budou řešit pracovníci našeho Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, kteří budou dokumentovat a analyzovat významné sakrální památky v období 17. a 18. století v oblasti východního Krušnohoří. Společně s dokumentací bude probíhat intenzivní archivní a historický výzkum, jehož hlavním úkolem bude zmapovat proces náboženské transformace zvoleného regionu a detailní osvětlení historického a stavebního vývoje jednotlivých objektů.

Další z projektů snad odstartuje dlouhodobější spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Určitě ale potěší milovníky českého vína. Projekt pod názvem Kulturní, historické a přírodní aspekty terroir v České republice, vedený za spoluřešitele PhDr. Jiřím Koumarem, Ph.D., se pokusí prostudovat a následně formou aplikovaných výsledků přispět ke zmapování kulturní identity a přírodních aspektů vinohradnictví a vinařství v České republice za účelem vytvoření metodického návrhu pro apelační systém značení vín, který by byl reálně využíván v praxi. Jedná se o téma, které je aktuální, žádané a jedinečné a bude podpořeno autoritami jako je Svaz vinařů ČR a Unie enologů ČR.

A nakonec ještě projekt Most – město, které nezaniklo. V něm se Mgr. Josef Märc pokusí se svým týmem a za podpory Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického a Českého vysokého učení technického vytvořit podrobný historicky věrný virtuální 3D model města „Starý Most“. Snahou bude jeho zpřístupnění na webu ve formě pohledů na ulici („street view“), průletových animací s komentářem, a především 3D virtuální reality. Přidanou hodnotou bude nutná spolupráce nejen s pamětníky, ale také s nejmladší generací, kterou lze neformálně nazvat „Hovory o Starém Mostě“ a která posílí nejen povědomí nejmladší generace o městě jejich předků, ale pomůže zároveň na poslední chvíli zachránit a uchovat mizející kolektivní paměť a identitu místa.

Filozofická fakulta tak v rámci této soutěže získala přes 33,5 milionů korun na své další výzkumné záměry. „Finance jsou dnes potřeba víc než kdykoli jindy. V době poklesu prostředků pro humanitní obory se jedná o jednu z možností, jak naše výzkumné záměry financovat,“ uvedla prof. Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP. „A navíc všichni, kteří se na přípravě projektů podíleli, získali řadu zkušeností, nových partnerství a snad i ujištění, že v oblasti aplikovaného výzkumu v humanitních vědách odvádějí dobrou práci. A to je snad ještě důležitější,“ dodala prof. Hrubá. 

Na vavřínech ale spát nehodláme. Minulý týden jsme podali dva projekty do programu TAČR Sigma a tento týden byly k hodnocení odeslány dva projekty do výzvy GAČR LA Polsko.

Držte nám palce.