Projekty KGER

Aktuálně řešené projekty KGER

Externí

Interní

  • IG FF 2024: Nové trendy a možnosti výuky němčiny jako cizího jazyka IV (doc. Hana Bergerová, Dr.)
  • IG FF 2024: Plurikulturalita jako paradigma v literatuře střední Evropy II (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
  • IG FF 2024: Lingvistické pojetí diskurzu s důrazem na analýzu historického tisku III (Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.)
  • IG FF 2024: Konspirační mýty (prof. Dr. Dr. Georg Schuppener)
  • SGS 2022–2024: Frazeologická kompetence ve výuce němčiny jako cizího jazyka(doc. Hana Bergerová, Dr.)
  • SGS 2022–2024: Česko-německý kulturní transfer. Na příkladu literatury 20. a 21. století (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
  • SGS 2022–2024: Mnohojazyčnost v sekundárním stupni vzdělávání (SŠ) v Ústeckém kraji na příkladu jazyka německého, její podpora a rozvoj. (doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.)

Ukončené interní projekty

Ukončené projekty - interní

Ukončené externí projekty

Ukončené projekty - externí