V. Ústecká noc literatury 2.11.2012

Dne 2. listopadu 2012 se konala v Muzeu města Ústí nad Labem V. Ústecká noc literatury, pořádaná Collegiuem Bohemicem ve spolupráci s UJEP a nakladatelstvím Labyrint za finanční podpory Goethe Institutu. Účasníci se měli možnost setkat v tajuplných večerních prostorách s osobnostmi spojenými s Ústím: Leošem Nohou a Hynkem Chmelařem a seznámit se s předními současnými autory a autorkami německé literatury z Gutenbergovy německé čítanky: Ingo Schulze, Karen Duve, Benjamina von Stuckrad-Barre, Christopha Peterse a Juli Zeh.