Přednáška Jiřiny Šiklové 10.3.2010

V rámci letošních oslav svého 20. jubilea (spolu)organizuje Katedra germanistiky FF UJEP řadu kulturních, populárně vědeckých a odborných akcí, které jsou nabízeny i širší ústecké veřejnosti.
Dne 10. března 2010 zahájila letošní přednáškový cyklus KGER známá socioložka, publicistka a zakladatelka genderové knihovny v Praze Jiřina ŠIKLOVÁ na téma „Genderové stereotypy v české společnosti“.

Přednáška se konala v 18 hod. v prostorách Severočeské vědecké knihovny za široké účasti jak ústecké veřejnosti tak i studujících Katedry germanistiky FF UJEP.