Přednáška dr. Martina Koláře 23.3.2016

Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Rakouskou knihovnou UJEP Vás zve 23.3.2016 od 17h. na přednášku dr. Koláře (FUD) na téma „Art Nouveau a Gustav Klimt - odraz v české kulturní paměti“ ku příležitosti výstavy k dílu Gustava Klimta, pořádané v prostorách Vědecké knihovny.

Bližší informace http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/470-prednaska-klimt