Österreich-Quiz 27.10.2015

Rakouská knihovna ve spolupráci s katedrou germanistiky FF UJEP vyhlašuje kvíz zaměřený na reálie Rakouska.

Výherce získá poukázku na nákup knih v knihkupectví UJEP. Losování proběhne 27.10.2015.

Bližší informace http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv/400-österreich-liest-österreich-quiz