Narozeni v Čechách a na Moravě 4.-25.5.2011

Pod názvem „Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?“ již přes rok putuje po Německu a Česku mimořádná a v některých ohledech i objevná výstava o světoznámých osobnostech německého původu a jazyka, kterou spolu s krásným katalogem sestavil kulturní referent mnichovského Spolku Adalberta Stiftera dr. Wolfgang Schwarz. V Ústí nad Labem ji měli možnost zájemci shlédnout ve dnech 4.-25.května 2011 v prostorách děkanátu FF UJEP.

Dvanáct obrazů ze života našich slavných krajanů

Pod názvem „Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?“ již přes rok putuje po Německu a Česku mimořádná a v některých ohledech i objevná výstava o světoznámých osobnostech německého původu a jazyka, kterou spolu s krásným katalogem sestavil kulturní referent mnichovského Spolku Adalberta Stiftera dr. Wolfgang Schwarz. Po návštěvnících Českého centra v Berlíně měli možnost se s touto výstavou seznámit ve dnech 4.-25. května 2011 nejen studenti ústecké univerzity, ale i všichni zájemci z řad veřejnosti. Za přítomnosti autora výstavy proběhla ve středu 4. května 2011 v prostoru chodby u děkanátu FF UJEP (České mládeže 8), kde je výstava instalována, za hojné účasti akademické obce slavnostní vernisáž, na níž navázal „germanistický dýchánek“, kde dr. Schwarz upozornil na některé důležité souvislosti a přiblížil vznik výstavy od prvotního nápadu až po finální provedení.

S kým se bylo možné na výstavě seznámit? Vedle skutečně světoznámých osobností, jako jsou spisovatel Franz Kafka, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud nebo skladatel Gustav Mahler, možná mnohé návštěvníky překvapilo, že se v Čechách narodil geniální automobilový konstruktér Ferdinand Porsche, zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel nebo první žena – nositelka Nobelovy ceny míru Bertha von Suttnerová. Větší část zde představených osobností se řadí k nejvýznačnějším klasikům německé literatury, ať je to již výše zmíněný Franz Kafka, kterého netřeba blíže představovat, šumavský realista Adalbert Stifter, souputnice Boženy Němcové hraběnka Marie von Ebner-Eschenbachová, přední autor a teoretik rakouské literatury Karel Kraus, zřejmě nejpopulárnější německý básník 20. století Rainer Maria Rilke či dodnes žijící nejpřekládanější německý autor literatury pro děti a mládež a liberecký rodák Otfried Preussler. Zvláštní místo je pak věnováno jedné kontroverzní osobnosti, a sice nacistickému zachránci několika s tovek židů za druhé světové války Oskaru Schindlerovi, který neupadl v zapomnění především díky „oskarovému“ filmu Schindlerův seznam amerického režiséra Stevena Spielberga.

Germanistické dýchánky se nadechují

S podtitulem „pohodově vědecké“ byla na katedře germanistiky FF UJEP při této příležitosti uvedena do života nová řada populárněji laděných přednášek, jež si klade za cíl nejen seznámit studenty s tím kterým badatelským výstupem, ale především je vtáhnout do tématu a zapojit do diskuze. Ke správně uvolněné atmosféře germanistického dýchánku (v němčině „germanistisches Kränzchen“) patří přirozeně i kousek koláče a sklenička dobrého nápoje.

Jako příslovečný pokusný balónek byla ve středu 4. května 2011 uspořádána v návaznosti na vernisáž přednáška dr. Wolfganga Schwarze, který pohovořil na téma výstavy „Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?“ Dr. Schwarz je nejen velmi fundovaným znalcem německo-české kultury a autorem celé výstavy, nýbrž (jak se během germanistického dýchánku ukázalo) i výborným řečníkem a živým diskutérem. Není proto divu, že si nikdo z přítomných nevšiml, že se čas určený pro dýchánek protáhl o více než půl hodiny. Pokusný balónek se, zdá se, osvědčil, takže nám nezbývá než poděkovat dr. Schwarzovi a současně si přát, aby se i další plánované dýchánky svou atmosférou přinejmenším vyrovnaly tomuto úvodnímu.

Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (KGER)