Interaktivní průvodce městem Ústí nad Labem 26.-29.2012

Ve dnech 26.-29. července 2012 se konal v Ústí nad Labem ve spolupráci s Katedrou germanistiky FF UJEP a Collegiem Bohemicem v Ústí nad Labem binacionální workshop „Otevři oči – průvodce po městě jinak“, který uspořádalo pro studující z UJEP v Ústí nad Labem a TU Chemnitz  Česko-německé fórum mládeže.

V rámci mediálně společensko-kulturního semináře absolvovali čeští a němečtí účastníci z obou univerzit nejen jednodenní žurnalistický workshop s novinářkou Bárou Procházkovou, která mimo jiné přispívá například do týdeníku Respekt, ale pracovali po celou dobu v česko-německém tandemu, jehož komunikačním jazykem byla němčina. Výsledkem byl mimo jiné i článek o některém ze zajímavých míst v Ústí nad Labem – v německém a českém jazyce. Účastníci se tak nejen něčemu novému přiučili v oblasti mediální a poznali Ústí nad Labem z poněkud jiné stránky (a to i domácí účastníci), ale především navázali nové kontakty a našli nové kamarády.

pdf plakát