Germanistický dýchánek - přednáška dr. Jany Valdrové 11.4.2013

Dne 11. dubna 2013 pořádala katedra germanistiky v přednáškovém sále Muzea města Ústí nad Labem další GEMANISTICKÝ DÝCHÁNEK  / GERMANISTISCHES KRÄNZCHEN, což je nepravidelný cyklus přednášek pro veřejnost na germanistická témata. Tentokrát přijala pozvání jihočeská lingvistka a genderová badatelka Jana Valdrová, jejíž kniha „Kultura genderově vyváženého vyjadřování“ napsaná pro MŠMT před několika lety vyvolala velmi živý ohlas v laické i odborné veřejnosti. Ve své přednášce na téma  „Potíže s diskurzy o ženách a mužích“ nastínila dr. Valdrová problémy a hranice spojené se současnými diskurzy  týkajících se role mužů a žen z pohledu nastavených společenských struktur, role medií i používaného jazyka. „S Janou Valdrovou naše katedra již delší dobu úzce spolupracuje. Vedle pravidelných seminářů pro naše studenty germanistiky u nás např. v roce 2006 vydala vysokoškolskou učebnici "Gender a společnost,“ zdůvodnila výběr hosta vedoucí katedry doc. Renata Cornejo. „Do Ústí zajíždím velmi ráda, třeba moje poslední přednáška o přechylování ženských jmen pro studenty bohemistiky a germanistiky se málem zvrhla v novou dívčí válku,“ doplnila Jana Valdrová (http://www.valdrova.cz/).
Vice na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151874362431110.1073741845.194448086109&type=1