Den Johanna Gottfrieda Seumeho na ústecké univerzitě 30.10. 2013

Dne 30. října 2013 si připomněla ústecká germanistika dvousté výročí úmrtí německého romantického básníka a cestovatele Johanna Gottfrieda Seumeho (1763 Poserna – 1810 Teplice), který je zajímavý jak pro německou, tak i českou veřejnost. J. G.  Seume nejenže velmi podrobně vypsal svůj pobyt v Čechách ve svém cestopise Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802 (Procházka do Syrakus v roce 1802) vydaném roce 1803, ale také během svého léčebného pobytu v severočeských Teplicích zemřel a je zde i pohřben.

Ve středu 30. října přijal pozvání Katedry germanistiky FF UJEP ředitel Zemské centrály pro politické vzdělávání (Landeszentrale für die politische Bildung) v Sasku-Anhaltsku a bývalý poslanec spolkového sněmu a ředitel muzea v Lützenu Maik Reichel. Ve zcela zaplněné Literární kavárně v kampusu přednesl přednášku na téma vztahu J. G. Seumeho k Napoleonovi. V podvečer se Maik Reichel v doprovodu „J. G. Seumeho“ v dobovém obleku přesunul do podkrovního sálu Severočeské vědecké knihovny, v němž ve spolupráci s teplickým patriotem Jiřím Duškem představil širší veřejnosti jeho literární tvorbu. Při této příležitosti poprvé zazněly i dosud nepublikované překlady úryvků jeho děl v českých překladech, které připravil student magisterského studia Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu Zdeněk Ďurovce ve spolupráci s pedagogem Dr. Janem Kvapilem.