Autorenlesung von Robert Schindel und Christoph W. Bauer 6.10.2004

Dne 6. října 2004 v 16:00 h se v budově PF UJEP v malé aule konalo ve spolupráci katedry germanistiky a Rakouského kulturního fóra v Praze autorské čtení v německém jazyce dvou významných současných rakouských autorů. Ze svých děl četl Robert SCHINDEL a Christoph W. BAUER.

Robert Schindel (nar. 1944) pochází z levicově orientovaného židovského prostředí (otec přišel o život v Dachau, matka přežila Osvětim a vrátila se po válce do Vídně), po vyučení knihovníkem se protloukal v Paříži a Švédsku jako myč nádobí, později si dodělal maturitu a zapsal si práva a filozofii na Vídeňské univerzitě. V roce 1968 se angažoval ve studentském hnutí a stal se mluvčím radikální „Vídeňské komuny“. V r. 1986 vyšla jeho první básnická sbírka „Ohneland“, ve které tematizuje svůj vztah k Vídni a pronásledování židovského národa. Velkou pozornost vzbudil jeho román „Gebürtig“ (1992), který byl také zfilmován. Vypráví o životě a strachu poválečné generace Židů, je reflexí o jejich vnímání minulosti a vlastního současného života v Rakousku.

Christoph W. Bauer (nar. 1968) patří k nejmladší generaci rakouských spisovatelů. První jeho básnická sbírka „Wege verzeweigt“ (1999) se podobá lyrickému filmu, který čtenáři „otevírá oči“ a přibližujeme mu okolní svět (přírodu, všední život, mediální informace).Hlavním motivem a současně poetologickým principem jeho druhé básnické sbírky „Die Mobilität des Wassers müsste man mieten können“ (2001) je voda jako metafora pohybu vpřed a touhy po stále novém. V nakladatelství Haymon právě vyšel jeho první román „Aufstummen“ (2004)