Inovace a rozvoj studijních programů na nově založené Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0430

Projektový tým

 • Hlavní organizátor a manager projektu: PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.
 • Ekonomický manager projektu: Ing. Terezie Tahalová
 • Koordinátor úseku výuky: Mgr. Jiří Koumar
 • Koordinátor úseku praxí a exkurzí: Mgr. Jakub Pátek
 • Koordinátor úseku studoven a knihoven: Mgr. David Tomíče
 • Koordinátor propagace: Mgr. Martin Veselý
 • Spolupracovník pro oblast medií: Bc. Martin Krsek
 • Administrativa: Bc. Hana Krchovová

Anotace projektu

Řešení projektu v letech 2006 - 2009

foto1 foto2 foto3
foto4 foto5

Oblast výuky - realizované kurzy

Výuka v letním semestru 2006/2007

 1. Evropské výhledy
 2. Praktická muzeologie II
 3. "Postindustriální archeologie" II
 4. Kulturně historický kurz
 5. Historický proseminář - Dokumentace drobných nemovitých památek v Českém středohoří 26. – 27. 4. 2007

Výuka v zimním semestru 2007/2008

 1. Dokumentace archeologických pramenů
 2. Praktická muzeologie I
 3. Historický seminář II
 4. Kulturně historický kurz I

Výuka v letním semestru 2008/2009

 1. Grafická dokumetace památek I. - kresba
 2. Mapy zemí Koruny české v historickém kontextu
 3. Kulturně historický kurz
 4. Národnostní menšiny a menšinová politika v Evropě
 5. Paleo - diplomatické praktikum
 6. Historický proseminář
 7. Cyklus přednášek pro studenty doktorského studia

Jednorázové akce

 1. Dne 21. 3. 2007 - učebna CS122 - "Mezi hlínou a kamením" - prezentace výsledků záchranného archeologického výzkumu v Ústí nad Labem
 2. Kulturně historický kurz na Bukovině věnovaný problematice památek a jejich restaurování 19. - 22. 4. 2007

Oblast odborných praxí

Odborná praxe A

 1. Kulturně historický kurz na Bukovině věnovaný problematice památek a jejich restaurování 19. - 22. 4. 2007
 2. Dokumentace drobných nemovitých památek v Českém středohoří 26. – 27. 4. 2007

Odborná praxe B na pracovištích následujících institucí

 1. Státní oblastní archiv v Litoměřicích (ústřední pracoviště v Litoměřicích, pobočka Děčín, pracoviště Most a Žitenice a SOA Chomutov se sídlem v Kadani, Louny, Teplice, Most, Teplice, Děčín, Česká Lípa, Liberec, Semily)
 2. Magistrát města Ústí nad Labem (Muzeum města Ústí nad Labem, Archív města Ústí nad Labem)
 3. Národní památkový ústav - územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem (pracoviště NPU v Ústí nad Labem, detašované pracoviště v České Lípě, památkové objekty Benešov nad Ploučnicí, Duchcov, Házmburk, Jezeří, Krásný Dvůr, Libochovice, Most, Ploskovice, Říp, Velké Březno, Zubrnice, Stekník)

Oblast studoven a knihoven

V rámci projektu byly zakoupeny knihy pro katedry germanistiky, historie a politologie a filozofie