Nová média ve vědě a výzkumu

CZ.1.07/2.3.00/09.0097
Číslo Prioritní osy: 7.2
Oblast podpory: 7.2.3
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Název projektu: Nová media ve vědě a výzkumu
Vedoucí projektu: Miloš Sedláček (milos.sedlacek@fsv.cvut.cz)
Web: http://people.fsv.cvut.cz/~rejenjak/index.htm
Partner projektu: UJEP – Filozofická fakulta

O projektu

Projekt vytváří výukový program, který vzdělává vědecké pracovníky v oblasti nových medií jako je digitální fotografie, tvorba audiovizuálního snímku, počítačová grafika, práce s webem apod. Tato media mají ve vědeckovýzkumné praxi mnohostranné využití. Jde o dokumentační a prezentační nástroje i o prostředky odborné komunikace. Každý z těchto oborů je samostatnou disciplínou. Vědečtí pracovníci je běžně používají bez jakékoliv odborné průpravy. Jejich projev je pak v tomto ohledu naivní, aniž by si to uvědomovali a má negativní vliv na jejich výsledky.

Smyslem projektu je vytvořit vzdělávací koncept, který by na tuto problematiku upozornil a položil základ vizuálně-komunikačního vzdělávání odborných pracovníků v co nejširším měřítku.

Program připravuje Katedra společenských věd Fakulty stavební ČVUT ve spolupráci s Laboratoří obrazových technologií a chce jej koncipovat a pilotně ověřit na Fakultě biomedicínského inženýrství na Kladně, která je součástí ČVUT, a na UJEP.

Cílovou skupinou jsou vědečtí pracovníci a studenti doktorského a magisterského studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT V Kladně a UJEP v Ústí nad Labem.

Klíčové aktivity realizované ve spolupráci s UJEP

Klíčová aktivita 02 – Příprava vzdělávacího programu
Výstupem této aktivity bude v první fázi detailní analýza potřeb cílové skupiny a rozbor její dosavadní orientace v oblasti vizuálně-komunikačních technologií.
Konečným výstupem této aktivity bude zpracovaný výukový program včetně jeho harmonogramu. Budou definovány jednotlivé kurzy, jejich obsah i rozsah a zpracovány prezentace k dataprojekci, které budou kurzy provázet.

Klíčová aktivita 03 – Pilotní ověření kurzu
V této klíčové aktivitě dojde k pilotnímu ověření připraveného programu postupně v zimním semestru 2010/2011na FBMI ČVUT a v letním semestru na UJEP . Realizovány budou semestrální kurzy digitální fotografie, tvorba audiovizuálního snímku, počítačová grafika a grafická úprava prezentačních a dokumentačních materiálů, tvorba webu a webových aplikací. Zájemci si z této nabídky vyberou podle svého posouzení a svých potřeb jeden nebo více kurzů. Konkrétní podobu a náplň kurzy získají v průběhu přípravné fáze na základě počátečních analýz. Po ukončení semestrů bude vždy výuka evaluována. Výsledky evaluace budou zapracovány do osnov jednotlivých kurzů.

Klíčová aktivita 04 – Příprava elektronických výukových opor
Jedná se o výukové materiály pro domácí přípravu posluchačů, které rozšíří dopady a rozsah vzdělávání kurzů. Tyto elektronické materiály se budou vztahovat k jednotlivým kurzům programu a v budoucnu se mohou stát i samostatným výukovým materiálem. Tyto materiály budou vytvářeny během pilotních kurzů a dokončeny v souvislosti s ověřovacím během kurů.

Klíčová aktivita 05 – Příprava učebnice
Do konce roku 2011 vznikne učebnice s pracovním názvem "Nová media ve vědě a výzkumu" bude základním souborným dílem pro studium dané problematiky. Bude k dispozici frekventantům kurzů v roce 2011/12.

Klíčová aktivita 06 – Realizace kurzů
V období akademického roku 2011/2012 budou realizovány kurzy v definitivní podobě s podporou všech studijních materiálů. V zimním semestru kurzy proběhnou na FBMI a v letním semestru na UJEP.

Kurzy realizované na UJEP v LS 2011/2012

doc Tvorba audiovizuálního snímku (VIDEO)
doc Tvorba webu a práce s webem (WEB)
doc Grafické zpracování odborných a prezentačních materiálů (GRAFIKA)
doc Digitální fotografie (FOTO)

Termíny

Kurzy probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 17.00 v učebně speciálně vybavené z prostředků projektu – V 2-1, Velká Hradební 15
Každý kurz má 6 lekcí (tj. 1x za 2 týdny)

VIDEO
MgA. Zdeněk Durdil
zdedur@seznam.cz
14.2. 28.2. 13.3. 27.3. 10.4. 24.4.
WEB
Prokop Zelený, DiS
prokop.zeleny@volny.cz
21.2. 6.3. 20.3. 3.4. 17.4. 15.5.
GRAFIKA
Ing. Bohuslav Šír
sir@ok.cz
23.2. 8.3. 22.3.    5.4. 19.4. 3.5.
FOTO
Miloš Sedláček
milos.sedlacek@fsv.cvut.cz
1.3. 15.3. 29.3. 12.4. 26.4. 10.5.