Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech

Číslo projektu: DF 12 P01 OVV 009
Začátek projektu: 03/2012
Konec projektu:12/2015
Příjemce: Národní památkový ústav a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně / Filozofická fakulta  

Oficiální stránky projektu

Aktuality

11. 4. 2013  byly spuštěny oficiální  stránky projektu Naki "Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech"
doc Zpráva o průběhu projektu 2012
pdf Příloha č. 1 - Milešov, ukázky st. zaměření
jpg Příloha č. 2 - 3D skenování, Radenov - reliéf sv. Šebestiána, náhled

Hlavní řešitelé

PhDr. Petr Hrubý, PhDr. Kamil Podroužek Ph.D., ing. Vladimír Brůna

Odborní garanti

PhDr. Petr Hrubý
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
Ing. Vladimír Brůna
PhDr. Vít Honys
Ing. arch. Milena Hauserová
Ing. Šimon Eismann
Mgr. Jakub Pátek
Mgr. Vilém Zábranský

Cíle řešení projektu

Cílem projektu je přispět k zachování kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, která je z hlediska historické zátěže a aktuálního stavu regionu jednou z nejproblematičtějších oblastí ČR.

Dílčí cíle:

  • U vybraných ohrožených památek podrobná geodetická a fotogrammetrická dokumentace, stereofotogrammetrie, tvorba 3D modelů. Digitální nedestruktivní diagnostika konstrukcí a materiálů, termoluminiscenční kamerové měření, RTG analýza.
  • Na základě získaných zkušeností vytvoření metodik dokumentace a digitalizace jednotlivých typů ohrožených památek.
  • Vytvoření databáze ohroženého nemovitého kulturního dědictví se zaměřením na technicko-stavební stav jednotlivých objektů, aktualizace údajů o technicko-stavebním stavu jednotlivých objektů.
  • Vytvoření příslušných datových sad ohrožených objektů památkového zájmu v technickém a metodickém rámci struktury stávajícího systém IISPP/GIS NPÚ. Jejich vizualizace vytvořením specializované mapy vybraných typů ohrožených památek, včetně typologie. On-line mapa bude aplikací pro prezentaci a další aktualizaci údajů.
  • Vytvoření specializované mapy ohrožených památek, včetně typologie jednotlivých skupin:
  • (Sakrální architektura, Lidová architektura, Městské domy, Drobné památky)
  • Mapa bude bude zřízena na centrálním mapovém serveru Národního památkového ústavu a bude otevřenou aplikací pro další aktualizaci údajů.
  • Vytvoření rekonstrukční mapy krajiny, vývoj krajiny, interpretace a tvorba rekonstrukčních map, časoprostorový vývoj krajinné struktury (land use- land cover), časoprostorové změny intravilánu sídel.
  • Realizace pilotního výstavního projektu „Milešov – proměny kulturní krajiny ve středověku a novověku“, který bude prezentovat dokumentaci a digitalizaci nemovitého kulturního dědictví na příkladu unikátně dochované barokní krajiny a památek na katastru obce Milešov. Součásti projektu „Milešov“ bude realizace výstavního katalogu, odborné monografie a školního programu s metodikou s cílem propagovat problematiku kulturního dědictví regionu na středních a základních školách.

Kontakty

PhDr. Petr Hrubý -  hruby@usti.npu.cz
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. - kamil.podrouzek@ujep.cz
Ing. Vladimír Brůna – vladimír.bruna@ujep.cz
Bc. Gabriela Růžičková  - manažer projektu za UJEP – gabriela.ruzickova@ujep.cz
Bc. Antonín Kadlec – manažer projektu za NPÚ – kadlec@usti.npu.cz