Přednášky celofakultního PVK v LS 2023/2024

Vážené studentky a vážení studenti,
níže jsou zveřejněny termíny, ve kterých se budou konat přednášky Cyklu odborných přednášek v tomto semestru. Celkem bude 10 přednášek, první se uskuteční 28. 2. 2024 v místnosti A306 od 15:00.
Kurz celofakultní PVK – Cyklus odborných přednášek I. (FF1/V001) a II. (FF1/V002) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá zpravidla každou středu v průběhu semestru od 15:00 v přednáškové místnosti A 306 (pokud není uvedeno jinak).
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. Cyklus zahrnuje pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru.
Prosíme, připravte si během přednášky otázky na následnou diskuzi.  Případné dotazy k organizaci kurzu a k podmínkám získání zápočtu směřujte na garanta předmětu PhDr. Filipa Hrbka (filip.hrbek@ujep.cz).
Podmínky získání zápočtu

  • Účast na min. 7 přednáškách (docházka bude kontrolována udělením razítka do PVK pasu, který zapsaní studenti obdrží na jednotlivých přednáškách, a na některých přednáškách i prezenční listinou; PVK pas se odevzdává fyzicky na poslední hodině).  
  • V případě online výuky bude docházka kontrolována prostřednictvím BBB – v takovém případě se přihlašujte pod svými skutečnými jmény. 
  • Do 15. května 2024 odevzdat závěrečný text – report k jedné z navštívených přednášek, reakce na tuto akci, její zhodnocení, komentář k tomu, co zaujalo či nezaujalo, v čem byla přínosná, inspirativní; rozsah max. 1NS, zaslat elektronicky na e-mail filip.hrbek@ujep.cz. 

Srdečně zdraví,
PhDr. Filip Hrbek
23. února 2024
Aktualizace 1. 3. 2024


Program přednášek na LS 2023/2024

Fantastická místa, předměty a tvorové a kde je najít

6. 3. 2024 | 15:00 | A 306
PhDr. Filip Hrbek

Fantastická místa, předměty a tvorové se nevyskytují pouze v moderní fantasy literatuře. Objevovali se již od počátků lidské civilizace jako přirozená součást kultur napříč všemi zeměmi. Dílčí motivy se zejména v průběhu staletí dlouhého středověku postupně propisovaly do kolektivní imaginace jednotlivých proto-národů a národů, až se často během národnostního vypětí a s ním spojeného hledání vlastní identity v 19. století dostaly i do současné kolektivní imaginace moderních národů. Cílem přednášky je na příkladu vybraných středověkých českojazyčných epických textů ukázat, jak vypadal inventář fantastična pozdně lucemburských Čech, jaká místa, předměty a tvorové ho vyplňovali, a na původu těchto motivů ukázat, že to, co je dnes považováno za tradiční český motiv, může ve skutečnosti často být výsledkem pouhého přejímání motivů z "bestsellerů" středověké Evropy.

Oděvy z děčínského "sudetského pokladu"

13. 3. 2024 | 15:00 | A 306
Mgr. Ivana Agnerová

Děčínské muzeum získalo soubor předmětů, které byly v roce 1945 zazděny na půdě vily v ulici Na Výšinách. Tehdejší obyvatelé domu před svým odchodem do odsunu doufali, že se někdy budou moci vrátit a s vybranými předměty se znovu shledat. Jejich naděje však byly marné a předměty byly znovu objeveny až po sedmdesáti letech. Podobné soubory se nacházejí na více místech v oblasti tzv. Sudet a přinášejí svědectví o (po)válečné každodennosti, o významu, jaký měly pro své majitele, o historii tohoto kraje či vývoji česko-německých vztahů. Přednáška představí oděvy, které byly součástí tohoto souboru, jejich původní určení, význam oděvu pro nositele a jejich společenské postavení.

Tatíčku, vrať se k nám! - Pomníky Velké války a jejich osudy

20. 3. 2024 | 15:00 | A 306
Mgr. Jiří Bureš

V letech 2018–2023 byla v rámci výstupu výzkumné činnosti ústeckého pracoviště Národního památkového ústavu vydána ediční řada publikací "Tatíčku vrať se k nám!", která mapuje osudy pomníků Velké války 1914–1918 na území Ústeckého kraje. Přednáška popisuje soubor těchto specifických míst paměti, okolnosti jejich vzniku, symboliku, výtvarné řešení i pozdější proměny v průběhu 20. století.

Historické graffiti a dipinti

27. 3. 2024 | 15:00 | A 306
Ing. Mgr. Jan Mávr

Nápisy, obrázky, malůvky, rytiny. Můžeme je vidět prakticky na každém kroku, a to v různorodých podobách. Jsou vyryté do lavičky v parku, napsané na autobusové zastávce nebo načmárané na zdi bytového domu. Z našeho dnešního pohledu se jedná o projev vandalství (pokud nedosahují kvalit Banksyho), nad nímž (snad) kroutíme hlavou. Cílem přednášky je poukázat na skutečnost, že graffiti nejsou pouze soudobou záležitostí, ale že se s nimi můžeme setkat v různých historických obdobích. Konkrétně bude prezentován výzkum raně novověkých graffiti a dipinti, které je možné nalézt na církevních stavbách v širší oblasti severozápadních Čech.

Papežství jako předmět historického výzkumu – metody, přístupy a perspektivy

3. 4. 2024 | 15:00 | A 306
doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. 

Jako předmět odborného bádání papežství tradičně přitahuje značnou pozornost. Výzkum jeho vývoje a konkrétních problémů je značně široký a zasahuje do politických, náboženských, kulturních i hospodářských otázek. Jedná se tudíž o značně komplexní problematiku. Přednáška vychází z tohoto vymezení a koncentruje se na představení hlavních přístupů a badatelských otázek v oblasti papežských dějin, stejně jako na aktuální trendy, které může historik rozvíjet.

Deutschland über alles? V minulosti a dnes

10. 4. 2024 | 15:00 | A 306
doc. Dr. phil. Miroslav Němec 

Od úmrtí autora "Deutschlandlied" letos uplyne 150 let. Vzpomínkové jubileum ukáže, proč text vznikl, za jakých podmínek a s jakou intencí, jak pak byl text i hudba vnímány v druhé půli 19. a na počátku 20. století v německé společnosti, a jak a proč se stal symbolem Německa a zůstal jím přes historické zlomy 1918/1933/1939/1945/1949/1989–90 do dnešních dnů.

Jaro 1968 v ČSSR: Práce s dokumenty amerického národního archivu

17. 4. 2024 | 15:00 | A 306
Mgr. Tomáš Vlach

Přednáška na téma dramatických událostí pražského jara 1968 popsaných v dokumentech vlády Spojených států amerických, které v době studené války vyhodnocovaly dění v Československu a jeho možné dopady na bezpečnost států Severoatlantické aliance. Mimo faktografie se autor zaměří i na reference k daným událostem v americkém tisku. Současní přednášky bude také představení práce s publikacemi a zdroji poskytnutými Americkým centrem v Praze a Národním bezpečnostním archivem se sídlem ve Washingtonu D. C.

Emotions in Epistemic Cultures (v AJ)

24. 4. 2024 | 15:00 | A 306
doc. Laura Candiotto, Ph.D. 

In this lecture I will challenge the individualist and unworldly account of epistemic emotions. I will argue that epistemic emotions can be truth-motivating if embedded in co-inquiry epistemic cultures, namely virtuous epistemic cultures that valorise participatory processes of inquiry as truth-conducive. I will also consider the contrastive case of vicious epistemic cultures and detect some of the roles that emotions play there. In particular, I will focus on emotional friction under the pressure of an unjust epistemic culture.

Seržantem na Floridě

15. 5. 2024 | 15:00 | A 306
Petr Kronus

Beseda s Petrem Kronusem, veteránem United States Air Force a vysloužilým seržantem policie na Floridě o osudech českého kluka, jehož rodiče v roce 1969 emigrovali do Spojených států. Sloužil u vojenské policie na leteckých základnách v Pacifiku a na Floridě a poté tři desetiletí jako muž zákona u floridské civilní policie s širokou odpovědností za boj se závažnou kriminalitou, organizaci prezidentských voleb či ochranu před hurikány. Rozhovory o zkušenosti imigranta ve Spojených státech, o druzích a metodách práce americké policie, o proaktivním přístupu, osobní odpovědnosti a významu vzdělání.


Uplynulé přednášky

ERASMUS+

28. 2. 2024 | 15:00 | A 306
Mgr. Kristina Koudelková a kolektiv

Autentické příběhy a zkušenosti studentů a studentek, kteří vyrazili na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Praktické informace, rady a tipy. Seznámení s možnostmi tohoto programu, odpovědi na položené otázky.