Studenti KGER absolvovali studijní výjezd do Výmaru

Studenti Katedry germanistiky Filozofické fakulty UJEP se v rámci kurzu Literatura německé jazykové oblasti 1 (KGER/NL1) zúčastnili společně s vedoucí semináře studijního výjezdu do Výmaru.

Výjezd, ze kterého si studující odnesli řadu nových poznatků a zkušeností, probíhal ve dnech 19. a 20.12. 2022. První den byla na programu prohlídka Studijního centra (Studienzentrum – Archiv und Forschungsbibliothek), které je součástí Herzogin Anna Amalia Bibliothek.V rámci této prohlídky studenti nahlédli i do digitalizační dílny knihovny a následně si prohlédli Rokokový sál. Při prohlídce Studijního centra byli seznámeni s historií knihovny, její modernizací a současnou digitalizací. Digitalizují se totiž nejenom knihy, ale i jiné exponáty, např. historické glóbusy, a dokonce celé objekty, např. známý Rokokový sál. Digitalizace je nyní nutností nejen kvůli zpřístupnění vzácných svazků, ale i pro jejich zachování do budoucnosti. V roce 2004 bylo totiž při požáru zničeno cca 50 tisíc svazků obrovské historické hodnoty. Proto je nyní součástí knihovny i restaurační dílna a v expozici najdeme i tzv. Aschebücher, spálené knihy.

V Rokokovém sále byli seznámeni s funkcí a konceptem této knihovny v 18. století a jejími nejcennějšími svazky, včetně Lutherovy bible. Následující den byl věnován rešeršním úkolům k tématům výmarské klasiky za využití knihovních databází a fondů. Studenti pracovali s databázemi, ale informace hledali také v příručkách i dalších odborných knihách k tématu, takže se zároveň učili orientovat právě v knižních fondech. Tyto úkoly pro nás připravili pracovníci Studijního centra, kteří také pomáhali radou při jejich řešení.

Dále jsme navštívili rovněž interaktivní výstavu Cranachs Bilderfluten s odborným výkladem dr. Claudie Streim – která nás předtím prováděla i knihovnou – oproměně médií a jazyce obrazů od 16. století do současnosti. Odpoledne jsme si poté nenechali ujít příležitost navštívit Goethův zahradní domek v přilehlém parku (Ilm-Park).     

Zahraniční výjezd byl podpořen z prostředků UJEP v rámci Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro rok 2022 – internacionalizace (aktivita B3) a ohlasy na jeho realizaci jsou ze strany studentů velmi pozitivní. „Studenti hodnotí tyto výjezdy velmi kladně. Mají během nich totiž nejen možnost získat nové zkušenosti, ale také přijít do kontaktu s rodilými mluvčími a současnou německou kulturou. Ve Výmaru také viděli, jak velký význam německá klasika stále má a jak inovativně lze kulturní statky zachovávat pro následující generace. To vše je pro jejich další studium nespornou výhodou,“ zhodnotila závěrem přínos tohoto výjezdu dr. Veronika Jičínská z KGER.