Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

V průběhu dubna 2016 proběhla první dokumentace objektu v rámci projektu NAKI „Dokumentace historických staveb pro zpracování chmele“. Pracovníci Centra dokumentace provedli zaměření stavby č. p. 113 a 114 kombinací metod geodetické, stavební a fotogrammetrické. Výstupem jsou standardizované 2D plány.

pdf příloha 1
pdf příloha 2
pdf příloha 3