Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

Ve dnech 18. - 21. 10. 2018 se uskutečnil tradiční podzimní Kulturně historický kurz na výcvikovém středisku UJEP Bukovina u Hrubé Skály. Akce byla určena pro studenty oborů Dokumentace památek a Kulturní historie.

V rámci cyklu večerních přednášek byly v souvislosti s připomínkou desetiletého fungování Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví připomenuty starší řešené projekty. Zároveň došlo k představení aktuálně řešených NAKI projektů "Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele" a "Hortus Montium Mediorum - dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit severovýchodního Středohoří". V rámci představení druhého z nich zazněla přednáška na téma vojenské šlechty v regionu Litoměřicka, na níž další den navázala odborná exkurze po valdštejnských památkách Jičína a jeho okolí. V rámci druhé odborné exkurze byli účastníci kurzu seznámeni s problematikou zaniklého lesního osídlení v prostoru Hruboskalska a využití zdejších pískovců.

Kurzu vedeného dr. J. Pátkem a dr. K. Podroužkem se zúčastnilo 30 studentů bakalářského a návazného magisterského v prezenční i kombinované formě. Na organizaci kurzu se spolupodíleli zaměstnanci CDDKD.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer