Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

V univerzitním knihkupectví UJEP proběhla dne 2. 10. 2018 od 16:00 h křest knihy dr. Kamila Podroužka Člověk a pískovec, která vyšla na konci léta.

Publikace ve třech tematických studiích představuje část výsledků výzkumu prováděného kontinuálně dr. Podroužkem na pískovcích v České republice od roku 1986. Případové studie doplňuje teoretický úvod o metodě formální analýzy archeologizovaných staveb.

Knižní novinka tedy obsahuje nejen definice základních pojmů, osvětlení jejich vztahů, sledování procesů a upozornění na tendence jejich vývoje, ale každá z případových studií přímo ilustruje užitou metodu a záměrně se zabývá jiným typem archeologizovaných staveb v pískovcích. Ty Kamil Podroužek sleduje v různé hloubce pohledu, od jednotlivé stavby (Kaple Božího Hrobu ve Velenicích), přes sídelní areál (Hvězda u České Lípy), až po plošně rozšířený typ (Sušárny ovoce v pískovcích).

„Prací vtiskne člověk kameni tvar svých potřeb. Ale kámen je nepoddajný, má svou představu o tvarech, které jsou dány přírodními zákonitostmi vzniku a rozpadu, a ty se vzpěčují všem sociálním vzorcům lidské kultury. Výsledný tvar pískovcového artefaktu je tak vždy kompromisem mezi přírodou a člověkem. Mezi potřebami člověka a možnostmi materiálu,“uvádí dr. Kamil Podroužek o zkoumaném sedimentu, který výrazně předurčuje způsob života člověka, a dodává: „Pískovec svými vlastnostmi člověka výrazně determinuje a nutí ho přizpůsobit své požadavky možnostem horniny. Člověk proti této determinaci staví své znalosti, dovednosti, techniky, technologie a nástroje. A také představy. Kámen se tak stává jejich pamětí. Pískovec ale také člověka inspiruje. Svými vlastnostmi a tvary mu nabízí technická i estetická řešení.“

Knihu Člověk a pískovec vydalo, ve spolupráci s Filozofickou fakultou UJEP, nakladatelství Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, jako 18. svazek řady Studia Historica.