Sidebar

1
dub, ne
35 Aktuality

Spolupráce s Muzeem města Ústí nad Labem na dokumentaci artefaktů z kostela sv. Floriána v Krásném Březně přinesla konkrétní výsledky. 

Ve dnech 9. - 10. 12. 2011 skenovali studenti oborů Dokumentace památek a Kulturně historická regionalistika v rámci programu A potencia ad Actum v prostorách muzea sochy apoštolů sv. Marka, sv. Matouše, sv. Pavla a sv. Petra, které byly původně součástí oltářní archy. Studenti pod vedením zaměstnanců Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví zpracovali 3D model soch využitelný při restaurování. Modely soch apoštolů byly vytištěny 3D tiskárnou na FUD UJEP.

pdf 3D tisk oltářních soch z kostela sv. Floriána v Krásném Březně

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer