Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

17. listopadu se na Filozofické fakultě UJEP konalo již páté symposium, pořádané redakcí revue Ergot. Navzdory tomu, že byla sobota a státní svátek, téma sebevraždy, jemuž byla akce věnována, přilákalo dostatečný počet účastníků.

Dne 14. 11. 2018 proběhlo od 15 hodin slavnostní zasedání akademické obce Filozofické fakulty UJEP. Bylo předneseno, jak proběhl uplynulý rok na fakultě, vzpomenuly se úspěchy i neúspěchy a zároveň se předestřel plán, kterým by se fakulta měla dále ubírat.

Během svatomartinského víkendu proběhl v Hoře Svaté Kateřiny již čtvrtý ročník přátelského pracovního setkání studentů Filozofické fakulty, pedagogů, odborníků a umělců.

Konference Dějiny ve veřejném prostoru: Česká společnost a historická výročí, která se uskutečnila 8. a 9. 11. 2018 v Praze z iniciativy významných vzdělávacích institucí.

V nakladatelství Universum vyšla kniha současného ředitele ústeckého archivu dr. Petra Karlíčka „Napínavá doba“ o politické karikatuře a satiře o Češích, Slovácích a českých Němcích v dobovém tisku z let 1933–1953.

Dne 6. 11. 2018 proběhl při příležitosti 10 let existence Centra pro dokumentaci a digitalizaci památek den otevřených dveří a slavnostní přednáška o zhodnocení činnosti.

Na Filozofické fakultě UJEP vznikla z iniciativy katedry politologie a filozofie galerie Docendo Disco. Ta je nově vytvořenou platformou „možností spolupráce“ mezi ústeckými FF a FUD. 

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer