Sidebar

24
zář, ne
19 Aktuality

Dne 30. 1. 2019 otevřela Filozofická fakulta UJEP své dveře uchazečům o studium. Kromě klasického představení fakulty, nabídla také program s názvem Vysokoškolákem na zkoušku. Na FF UJEP dorazilo kolem 200 návštěvníků.

Při příležitosti 50. výročí sebeupálení Jana Palacha si Filozofická fakulta UJEP spolu s Fakultou umění a designu UJEP připomněla jeho odkaz a vliv na společenské události od roku 1969 po současnost.

Kurz celofakultní PVK - Cyklus odborných přednášek (FF1/V001) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá každou středu v průběhu semestru od 15:00 v přednáškové místnosti A 306.

V úterý 18. prosince uplynulo sedm let od smrti Václava Havla. Tato mimořádná osobnost byla připomenuta v 16 hodin u lavičky Václava Havla před Filozofickou fakultou UJEP v univerzitním kampusu.

Dne 4. 12. 2018 od 14 hodin proběhla vernisáž výstavy Očima afrických dětí. Po dobu trvání výstavy je možné si na místě také prohlédnout výstavu afrických výrobků (případně si i nějaký odnést).

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer