Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

V rámci projektu NAKI Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele, na kterém FF UJEP a NPÚ ÚOP ÚNL spolupracují od roku 2016, se Centrum dokumentace zúčastnilo pilotního projektového týdne pro Základní školu Komenského v Žatci.

Katedra politologie a filosofie připravila pásmo přednášek pro veřejnost – Ústečtí filosofové. Každý měsíc se v Hraničáři představil jeden z filosofů působících na Filozofické fakultě. Přednášky byly připraveny pro širokou veřejnost a měly představit nejen zajímavá témata ale i osobnosti, které v Ústí působí.

FF UJEP vydala kolektivní monografii svých doktorandů pod vedením F. Stojaníka Kapitoly z dějin Ústecka (1945–1989): kultura, lidé, společnost. Ta se prostřednictvím rozhovorů s pamětníky a na základě archivního výzkumu snaží přiblížit složité poválečné období, jež výrazným způsobem poznamenalo také severočeské pohraničí.

Na chodbě ve druhém patře budovy B vznikly v tomto akademickém roce hned dva výstavní prostory. Po Galerii Docendo Disco zde od 12. června 2019 funguje nová platforma pro současnou fotografii Současná fotografie.

Ve středu 5. června bylo před Filozofickou fakultou rušno. Už od časných odpoledních hodin pobíhali organizátoři po fakultě, přinášeli suroviny, lavičky, připravovali posezení na dekách nebo nafoukli minibazének.

Dva autoři z KHI FF UJEP obdrželi prestižní ocenění od Klubu autorů literatury faktu a Města Jaroměř-Josefov. Vyhlášení výsledků Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu probíhalo ve velkém sále Průmyslového paláce v rámci Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha.

25. května proběhlo na FF UJEP symposium VÁLKA, organizované redakcí časopisu Ergot. 15 přednášejících z Ústí nad Labem, Litoměřic, Prahy, Plzně, Brna, Hradce Králové a Bratislavy pojednalo fenomén války z palety různých společenskovědních a filosofických perspektiv.

Ústecký čajový festival nazvaný příznačně Čajů fest, jenž se uskutečnil v neděli 26. května 2019 v zahradě Českého rozhlasu Sever, letos zažil mimořádný úkaz. Mezi čajovnami předvádějícími své umění bylo možno nalézt i stanoviště studujících z katedry germanistiky na FF UJEP.

24. - 25. 5. 2019 se za účasti KPF konala mezinárodní konference, kterou v Pardubicích pořádalo Collegium Politicum pod patronací Univerzity Pardubice. Téma bylo "The Rule of People, the Rule of Law and the Role of Logos in the Public Sphere".

Na začátku května (2.-5. 5.) se na University of Arizona, Tuscon, AZ, USA, která má přes 45.000 studentů, konalo mezinárodní sympózium na téma Imaginace a fantazie ve středověku a raném novověku.

Ve dnech 7. - 11. 5. 2019 se uskutečnila odborná exkurze studentů KHI do Krakova. V rámci exkurze měli studenti možnost navštívit III. oddělení Národní archivu v Krakově/Archiwum Narodowe v Krakówie.

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer