Sidebar

7
čvn, st
45 Aktuality

Ve středu 23. 6. 2021 byli v kostele sv. Floriána v Krásném Březně představeni úspěšní absolventi doktorského studia, kterým byl během promoce udělen titul DOKTOR (Ph.D.). Svůj diplom hrdě převzali Mgr. Antonín Kadlec, Mgr. Rudolf Kardoš, Mgr. Martin Zubík a Mgr. Jindřich Zajíc.

Pro velký zájem veřejnosti byly ve dnech 25. - 27.6. 2021 v prostorech Litoměřického Hradu mimořádně vystaveny historické listiny, které byly nalezeny v makovici měděné střechy vyhlídkové věže Kalich. Jedná se o poselství předchozích generací, která přibližují reálie tehdejšího života. Nejstarší pamětní listina je z roku 1669, nejmladší z roku 1878.

V rámci kooperace Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se spolkem Pro Zahořany proběhne dne 28. května 2021 od 17:00 h první veřejné představení obsáhlé kolektivní monografie podrobně mapující historii a památkový fond Zahořan na Litoměřicku.

Díky opravám střešního pláště domu, které probíhají v letošním roce, otevřela dne 7. 5. 2021 skupina odborníků včetně zástupců Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví PhDr. Kamila Podroužka, Ph.D. a Mgr. Jana Peera tzv. makovici na vrcholu věže litoměřického domu Kalich.

Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví ve spolupráci s Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem zahájilo v současnosti unikátní projekt. Do digitální podoby převádí sérii nádob řecké černofigurové a červenofigurové keramiky z 6.-4. století př. Kr., které náleží do antické kolekce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Vědeckou kvalitu Muzea města Ústí nad Labem potvrdila Technologická agentura ČR, když vyhodnotila jeho výzkumný projekt zaměřený na problematiku starých lomů, dobývek a důlních děl v příhraniční pískovcové oblasti k finanční podpoře. Spojí v něm svoje síly pracovníci Muzea a Filozofické fakulty UJEP.

Uprostřed covidových omezení byla v rámci řešení projektu DG18P02OVV066 Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří (2018–2022) Filozofické fakulty UJEP.

Vydaný svazek s celým názvem Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas. Alte Tradition und der mühsame Weg zu neuen Fragen und Antworten je výstupem z mezinárodní konference Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy konané na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v listopadu 2019.

Jaro je doba, na kterou se Filďáci vždy těšili. Nejen proto, že všechno taje, otepluje se a brzy se můžete učit venku na dece, ale i proto, že se konal ples! Ples Filozofické fakulty vždy organizovali sami studenti. Nejprve studenti z katedry politologie a filozofie, později mix, poslední léta se toho chopili spíše studenti z katedry historie.

Na počátku tohoto týdne odešel ve věku nedožitých 89 let generální ředitel společnosti Český porcelán Dubí Vladimír Feix. Pracovitý a vzdělaný člověk, který celý svůj život zasvětil výrobě a propagaci českého porcelánu. Do poslední chvíle stál v čele jedné z nejproslulejších českých firem, známé po celém světě.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer