Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

21072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 
Back Home KGER Studium Dvojitý diplom s Univerzitou Bayreuth

Dvojitý diplom s Univerzitou Bayreuth

KATEDRA GERMANISTIKY FF UJEP

nabízí

ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth

studium společného navazujícího magisterského studijního oboru

Německá filologie v česko-německém kontextu / Interkulturní germanistika

ukončené dvojitým diplomem (double-degree)

pdf INFORMAČNÍ LETÁK

LINK Doppelabschluss an der Universität Bayreuth

PODMÍNKY:

Uchazeč/ka

  • musí být imatrikulován/a ve studijním oboru "Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu" na UJEP v Ústí nad Labem 
  • úspěšně absolvovat výběrové řízení, které se koná v průběhu 2. semestru studia. Předpokladem pro zahájení studia na Univerzitě Bayreuth je absolvování všech povinných přemětů 1. roku studia oboru NěmFil na UJEP a získání min. 60 R

Uchazeč/ka odevzdá v předem stanoveném termínu 2 x v tištěné podobě na sekretariátě KGER (uzavřená obálka nadepsaná "Dvojitý diplom") a elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (v jednom souboru)

1) vyplněný a vlastnoručně podepsaný FORMULÁŘ žádosti o přijetí ke studiu ve společně uskutečňovaném navazujícím magisterském studijním oboru ukončenému dvojitým diplomem, obsahující

  • strukturovaný životopis (viz formulář žádosti)
  • motivační dopis (viz formulář žádosti)

2) přehled dosud absolvovaných předmětů v daném oboru včetně jejich zakončení a získaného počtu KB v anglickém jazyce.

        

                     Výběrové řízení 06.04.2014                                                                           Výběrové řízeni 14.03.2013

První absolventi UJEP:  Zbyněk Ďurovec a Dagmar Sieberová - viz Právo 24.2.2015 

První absolvent Univerzity Bayreuth:  Karl-Heinz Gmehling - viz Ústecký deník 7.1.2016

 

CHARAKTERISTIKA společného studijního oboru:

Společný studijní program umožní studujícím oboru „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu“ získat magisterský titul na obou univerzitách, poté co na každé z nich v určeném období absolvují oboustranně stanovený STUDIJNÍ PLÁN (bližší informace k jednolivým modulům v Bayreuthu - viz Modulhandbuch).

Tematicky se výuka ve společném studijním oboru a výzkum s ní spojený orientují na německý jazyk, literaturu a kulturu a jejich manifestaci v podmínkách cizího prostředí s důrazem na česko-německé vztahy. Základem oboru je teoretické i praktické studium jinakosti, multikulturních identit a vícejazyčnosti, interkulturních procesů komunikace, německé literatury a kultury z perspektivy cizince.

PRŮBĚH STUDIA a TERMÍNY:

Studující musí za dobu studia získat 120 kreditů dle ECTS, z toho 60 kreditů za I. část svého studia (1. a 2. semestr) na mateřské univerzitě a 60 kreditů za II. část svého studia (3. a 4. semestr) na partnerské univerzitě.

II. část studia na Univerzitě Bayreuth může být zahájena výhradně v zimním semestru. Předpokladem je splnění všech povinných předmětů předepsaných v 1. roku studia na UJEP a získání min. 60 ECTS (studující dokládá výpisem absolvovaných předmětů v anglickém jazyce).

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE:

Závěrečná práce v rozsahu min. 60 stran je psána v německém jazyce a vedou ji vyučující obou univerzit. Téma závěrečné práce je většinou konkretizováno během studia prvrního semestru na Univerzitě Bayreuth a mělo by být na KGER oficiálně zadáno nejpozději v dubnu příslušného roku studia v Bayreuthu (viz harmonogram FF UJEP). Obhajoba se koná zpravidla v prosinci.

Doporučené oblasti: Fremdheit- und Kulturthemenforschung, Landesstudien, Migration, Literaturwissenschaft - Heimatdiskurs,Grenze und Nachbarschaft, deutschsprachige Gegenwartsliteratur (insbesondere Migrations- und interkulturelle Literatur, Nachwendezeit), Linguistik - Kommunikation zwischen Deutschen und Tschechen, Gesprächsforschung (qualitativ) 

TITUL:

Po úspěšném ukončení studia Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu na UJEP je absolventovi/absolventce vystaven diplom opravňující ho/ji k užívání akademického titulu „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem) a dodatek k diplomu (Diploma Supplement).

Po úspěšném ukončení studia Interkulturní germanistika na Univerzitě Bayreuth je absolventovi/absolventce vystaven diplom opravňující ho/ji k užívání akademické hodnosti „Master of Arts“ (ve zkratce M.A. uváděné za jménem) a vysvědčení s dodatkem (Diploma Supplement).

BLIŽŠÍ INFORMACE ke studiu na Univerzitě Bayreuth:

 

Výsledky výběrových řízení:     

10.03.2016     Petra Borovcová, Lucie Růžková

04.03.2015     Monika Macháčková, Zbyšek Polanský, Anna-Marie Šťastná

06.04.2014     Eva Brychtová, Ekaterina Nikolaeva, Lenka Novotná

14.03.2013     Zbyněk Ďurovec, Dagmar Sieberová, Jan Zahrádka

 

ABSOLVENTI dvojitého diplomu:

08.01.2016    Jan Zahrádka

07.12.2015    Karl-Heinz Gmehling

04.02.2015    Zbyněk Ďurovec, Dagmar Sieberová 

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení