Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

Dva autoři z KHI FF UJEP obdrželi prestižní ocenění od Klubu autorů literatury faktu a Města Jaroměř-Josefov. Vyhlášení výsledků Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu probíhalo ve velkém sále Průmyslového paláce v rámci Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha.

25. května proběhlo na FF UJEP symposium VÁLKA, organizované redakcí časopisu Ergot. 15 přednášejících z Ústí nad Labem, Litoměřic, Prahy, Plzně, Brna, Hradce Králové a Bratislavy pojednalo fenomén války z palety různých společenskovědních a filosofických perspektiv.

Ústecký čajový festival nazvaný příznačně Čajů fest, jenž se uskutečnil v neděli 26. května 2019 v zahradě Českého rozhlasu Sever, letos zažil mimořádný úkaz. Mezi čajovnami předvádějícími své umění bylo možno nalézt i stanoviště studujících z katedry germanistiky na FF UJEP.

24. - 25. 5. 2019 se za účasti KPF konala mezinárodní konference, kterou v Pardubicích pořádalo Collegium Politicum pod patronací Univerzity Pardubice. Téma bylo "The Rule of People, the Rule of Law and the Role of Logos in the Public Sphere".

Na začátku května (2.-5. 5.) se na University of Arizona, Tuscon, AZ, USA, která má přes 45.000 studentů, konalo mezinárodní sympózium na téma Imaginace a fantazie ve středověku a raném novověku.

Ve dnech 7. - 11. 5. 2019 se uskutečnila odborná exkurze studentů KHI do Krakova. V rámci exkurze měli studenti možnost navštívit III. oddělení Národní archivu v Krakově/Archiwum Narodowe v Krakówie.

Vyučující KHI FF UJEP, Petr Karlíček, byl pozván kolegy z Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, aby zde prezentoval svou knihu Napínavá doba.

Dne 4. 4. 2019 proběhla v Ostrově nad Ohří konference na téma Metody a výstupy dokumentace památek, kterou pořádala FF UJEP společně se Spolkem pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska a s Městskou knihovnou Ostrov.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer