Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

V rámci kooperace Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se spolkem Pro Zahořany proběhne dne 28. května 2021 od 17:00 h první veřejné představení obsáhlé kolektivní monografie podrobně mapující historii a památkový fond Zahořan na Litoměřicku.

Díky opravám střešního pláště domu, které probíhají v letošním roce, otevřela dne 7. 5. 2021 skupina odborníků včetně zástupců Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví PhDr. Kamila Podroužka, Ph.D. a Mgr. Jana Peera tzv. makovici na vrcholu věže litoměřického domu Kalich.

Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví ve spolupráci s Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem zahájilo v současnosti unikátní projekt. Do digitální podoby převádí sérii nádob řecké černofigurové a červenofigurové keramiky z 6.-4. století př. Kr., které náleží do antické kolekce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Vědeckou kvalitu Muzea města Ústí nad Labem potvrdila Technologická agentura ČR, když vyhodnotila jeho výzkumný projekt zaměřený na problematiku starých lomů, dobývek a důlních děl v příhraniční pískovcové oblasti k finanční podpoře. Spojí v něm svoje síly pracovníci Muzea a Filozofické fakulty UJEP.

Uprostřed covidových omezení byla v rámci řešení projektu DG18P02OVV066 Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří (2018–2022) Filozofické fakulty UJEP.

Vydaný svazek s celým názvem Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas. Alte Tradition und der mühsame Weg zu neuen Fragen und Antworten je výstupem z mezinárodní konference Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy konané na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v listopadu 2019.

Jaro je doba, na kterou se Filďáci vždy těšili. Nejen proto, že všechno taje, otepluje se a brzy se můžete učit venku na dece, ale i proto, že se konal ples! Ples Filozofické fakulty vždy organizovali sami studenti. Nejprve studenti z katedry politologie a filozofie, později mix, poslední léta se toho chopili spíše studenti z katedry historie.

Na počátku tohoto týdne odešel ve věku nedožitých 89 let generální ředitel společnosti Český porcelán Dubí Vladimír Feix. Pracovitý a vzdělaný člověk, který celý svůj život zasvětil výrobě a propagaci českého porcelánu. Do poslední chvíle stál v čele jedné z nejproslulejších českých firem, známé po celém světě.

Na veletrhu vysokých škol Gaudeamus 2021, kde měla univerzita svůj vysílací den 27. 1. 2021, nás reprezentoval PhDr. Filip Hrbek! Podívejte se na rychlé představení naší fakulty v jeho podání.

Dne 26. ledna nás opustil významný český historik a archeolog středověku PhDr. Oldřich Kotyza. Statečně bojoval se zákeřným dlouhotrvajícím onemocněním a po počáteční naději na zlepšení se nemoc ukázala být nad jeho síly.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer