Sidebar

17
pro, ne
26 Aktuality

V rámci edičních řad Filozofické fakulty vyšly tyto nové knihy

Tomáš Okurka, Vynikající hospodářský a národní čin, 293,- Kč

Hynek Tippelt, Výklad afektů. K filozofickým otázkám psychologické práce s nevědomím, 349,- Kč

Rudolf Kučera, Filosofické kořeny politického rozhodování, 179,- Kč

Martin Šimsa (edd.), Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, 289,- Kč

Ivan Štern, Ošidnosti odpovědné svobody - I. část, cena 299,- Kč

Pavel Maškarinec - Petr Bláha (eds.), Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji, cena 249,- Kč

Martin Šimsa (edd.), Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, cena 459,- Kč

Aleš Havlíček (vyd)., Svoboda od antiky po současnost (Studia politologica), cena 270,- Kč

Aleš Havlíček, Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón (Studia philosophica), cena 141,- Kč

Jiří Hoblík, Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami I. díl (Studia philosophica), cena 498,-Kč

Petr Hrubý, Vít Honys, Šlechtické sepulkrální památky Lounska (Studia historica), cena 398,- Kč

Mimo své ediční řady vydala FF rovněž titul

Rudolf Kučera, Politologická historie demokracie, cena 198,- Kč

Knihy jsou k dostání v Knihkupectví UJEP či na internetovém knihkupectví Kosmas. Již nyní si je můžete objednat u ediční referentky Mgr. Ivany Kočové (ivana.kocova@ujep.cz)