Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

po24072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 
Back Home KGER Studium Studijní programy

Studijní programy a obory KGER

VÝUKA VE VŠECH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PROBÍHÁ V NĚMECKÉM JAZYCE !

Seznam předmětů jednotlivých studijních oborů bude ve Stagu k dispozici od 1. března 2015.

1. BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (FILOLOGIE kód B7310):

PREZENČNÍ FORMA

 •  Studijní obor 7310R242: Interkulturní germanistika
 •  Studijní obor 7310R106: Německý jazyk a literatura (dvouoborové), v kombinaci s obory
 • Anglický jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Český jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Filozofie (FF UJEP)
 • Geografie (PřF UJEP)
 • Historie (FF UJEP)
 • Hudební výchova (PF UJEP)
 • Informatika (PřF UJEP)
 • Matematika (PřF UJEP)
 • Politologie (FF UJEP)
 • Sbormistrovství (PF UJEP)
 • Společenské vědy (FF UJEP)
 • Tělesná výchova (PF UJEP)
 • Výtvarná výchova (PF UJEP)

 

KOMBINOVANÁ FORMA

 • Studijní obor 7310R242: Interkulturní germanistika (obsah viz prezenční forma studia)

Tento obor nahrazuje dosavadní studijní obor Německý jazyk a literatura pro školskou praxi a je určen i pro zájemce o obor učitelství. Zájemci o interkulturní problematiku si volí v posledním roce studia odbornou praxi, která je připravuje na jejich profesní zaměření. Zájemci o povolání učitele/učitelky si volí předměty z pedagogiky a psychologie, připravující je cíleně na navazující magisterské studium Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, které lze na katedře germanistiky studovat taktéž v kombinované formě.

 

DOBÍHAJÍCÍ OBORY:

 • Studijní obor 7310R106: Německý jazyk a literatura (jednooborové) - prezenční
 • Studijní obor 7310R249: Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - prezenční
 • Studijní obor 7507R080: Německý jazyk a literatura pro školskou praxi - kombinovné

***********************************************************************************************************************************************

2. MAGISTERSKÉ PROGRAMY (Filologie kód N7310):

PREZENČNÍ FORMA

 

KOMBINOVANÁ FORMA

 • Studijní obor 7504T072: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)

Absolventi studijního oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy jsou oprávněni vyučovat německý jazyk jak na středních tak i základních školách! (viz zákon č. 563/2004 Sb.  o pedagogických pracovnících, § 8 odst. 1 písm. c)

 

DOBÍHAJÍCI OBORY:

 • Stu dijní obor 7503T148: Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové) - prezenční
 • Studijní obor 7503T018: Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (jednooborové) - prezenční
 • Studijní obor 7503T018: Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (jednooborové) - kombinované

***********************************************************************************************************************************************

3. DOKTORSKÉ PROGRAMY (Filologie kód P7310):

PREZENČNÍ a KOMBINOVANÁ FORMA (čtyřleté studium)

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení