Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Ač evropský projekt CHIBOW (Children Born of War), na kterém se podílela Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, oficiálně skončil již před dvěma lety, na jeho hlavní výstup jsme si museli počkat až do konce minulého měsíce. Kolektivní monografie s titulem „Children Born of War: Past, Present and Future“ vyšla v předním britském vydavatelství Routledge.

Obsáhlá antologie Překročit hranice / Grenzen überschreiten, kterou v září roku 2020 vydalo Činoherní studio, se umístila na třetím místě v kategorii Krásná literatura v respektované soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2020. Tu každý rok vyhlašuje Památník národního písemnictví. Na grafické podobě knihy pracoval ústecký kolektiv Monsters.

Filozofická fakulta byla založena v roce 2006 z Ústavu humanitních studií, který vznikl během transformace Pedagogické fakulty UJEP v roce 2005. V rámci ústavu se osamostatnila pouze tehdejší katedra historie, do projektu fakulty se pak zapojila ještě katedra germanistiky a vznikla nová katedra politologie a filozofie.

Antická římská vila, velmi předběžně datovaná do období mezi 2. stoletím před Kristem až 2. stoletím po Kristu, je výsledkem letošní výzkumné archeologické sezóny na lokalitě Bufalareccia nedaleko měst Allumiere a Tolfa severně od Říma.

Ústav slovansko-germánských studií (ÚSGS) Filozofické fakulty UJEP pořádá po loňské koronavirové přestávce opět, ovšem za přísných protiepidemických podmínek, již XXIX. Colloquia Ustensia, kurz pro německé zájemce o český jazyk, kulturu, dějiny... a vlastně všechno české.

Ve dnech 19. – 22. července 2021 se uskutečnila konference International Plato Society na téma „Koinonia in Plato’s Philosophy“. Organizátorem setkání bylo Centro de Estudios Filosóficos při Pontifica Universidad Católica del Peru.

Koncem června byly na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za přítomnosti vedení katedry germanistiky a zástupce jazykového oddělení pro střední a východní Evropu na Goethe institutu v České republice slavnostně předány certifikáty absolventům kurzu DLL.

Ve dnech 12.-16. července 2021 probíhalo na FF UJEP natáčení vzpomínek pamětníků 20. století pro projekt Paměť národa. FF propůjčila pro tyto účely zázemí a učebna A 306 se tak proměnila v nahrávací studio, kam postupně přicházeli senioři vyprávět o svém dětství, dospívání, láskách a strastech v průběhu důležitých momentů a událostí jejich života.

V covidovém okénku na konci června se stejně jako loni uskutečnilo další z řady letních platónských čtení, tentokrát na téma dialogu Faidros. Pořadatelem byla tradičně Česká platónská společnost a na akci se kromě zástupců domovské katedry filozofie a humanitních studií sešli vyučující a studenti dalších českých i slovenských univerzit.

Ve středu 23. 6. 2021 byli v kostele sv. Floriána v Krásném Březně představeni úspěšní absolventi doktorského studia, kterým byl během promoce udělen titul DOKTOR (Ph.D.). Svůj diplom hrdě převzali Mgr. Antonín Kadlec, Mgr. Rudolf Kardoš, Mgr. Martin Zubík a Mgr. Jindřich Zajíc.

Pro velký zájem veřejnosti byly ve dnech 25. - 27.6. 2021 v prostorech Litoměřického Hradu mimořádně vystaveny historické listiny, které byly nalezeny v makovici měděné střechy vyhlídkové věže Kalich. Jedná se o poselství předchozích generací, která přibližují reálie tehdejšího života. Nejstarší pamětní listina je z roku 1669, nejmladší z roku 1878.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer