Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

12. setkání historické obce ČR se tentokrát bude konat v Ústí nad Labem ve dnech 20. – 22. 9. 2022. Ve spolupráci se Sdružením historiků ČR se na jeho zabezpečení a organizaci budou podílet katedra historie a katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

V pátek 12. listopadu 2021 uspořádalo Centrum občanského vzdělávání COV.UL celodenní seminář pro studenty učitelských programů FF UJEP s názvem Občan - demagogie a populismus - lze se bránit?, na němž se účastníci zabývali analýzou populismu a demagogie a hledali způsoby, jak před jejich dopady chránit nejenom sebe, ale také žáky základních a středních škol.

Ve čtvrtek 4. listopadu proběhla na FF UJEP první část studentského workshopu s poněkud záhadným názvem Etruskové a trasologie. Workshop souvisel s projektem vnitřní grantové soutěže SGS, který se zaměřuje na studium způsobů využití a opracování kamene v antické Etrurii.

Ve dnech 20. a 21. října 2021 se na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem konal pod záštitou katedry germanistiky mezinárodní workshop na téma „Evropa a hranice v současné literatuře“. Workshop zkoumal různé přístupy a přesahy tématu hranice a jeho diskurzu v současné německojazyčné literatuře.

Po covidové pauze se uskutečnilo odložené Výroční setkání Collegium Politicum v Itálii. Jde o pravidelnou akci evropských univerzit spolupracujících v rámci badatelské sítě zaměřené na studium antického politického myšlení. Téma letošní konference bylo Oikos nomos. Politics and Economics in Ancient Thought.

Ve dnech 21. a 22. října 2021 proběhl již 26. ročník celostátního kola soutěže studentských vědeckých prací HISTORIE 2021, ve kterém naši studenti opět uspěli. Konání soutěžní konference se po dlouhých jedenácti letech opět vrátilo do Ústí nad Labem, a i když konference nemohla proběhnout v tradičním jarním termínu, podařilo se na konci října připravit odpovídající zázemí pro jednání.

Katedra germanistiky (KGER) Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala ve spolupráci s globale° v Brémách a Collegiem Bohemicem ve středu 20. října 2021 od 16:00 h v prostorách volného výběru Vědecké knihovny UJEP česko-německé autorské dvojčtení.

KGER FF UJEP nabízí v průběhu ZS 2021 unikátní sérii přednášek (ONLINE), na kterých participuje řada renomovaných literárních vědců z několika evropských univerzit (Bayreuth, Lipsko, Poznań,Toulouse, Wrocław). Společným jmenovatelem jsou „aktuální otázky“ germanistické literární vědy, což ale neznamená, že se jedná o problematiku čistě teoretickou.

Jaké jsou důsledky pandemie Covid-19 v česko-německém pohraničí? Tuto otázku jsme položili odborníkům na pohraniční oblasti, Lukáši Novotnému z FF UJEP a Patricku Reitingerovi z Univerzity Bamberg. Poznatky z jejich výzkumů jsou důležité pro rozvoj česko-německé přeshraniční spolupráce.

Inter arma silent Musae, ve válce Múzy mlčí – anebo právě naopak? Habilitační práce Jany Hrdličkové Zweiter Weltkrieg und Shoah in der deutschsprachigen hermetischen Lyrik nach 1945 dokazuje, že skutečně právě naopak. A to se zabývá jen jedním lyrickým žánrem, tak zvanou hermetickou poezií. Poezií, která dodnes vyvolává negativní emoce, předsudky, ba opovržení.

V pátek, 8. října 2021 proběhlo v přednáškovém sále Lidové části Severočeské vědecké knihovny v ulici W. Churchilla 3 představení antologie současného německojazyčného dramatu „Překročit hranice“/„Grenzen überschreiten“, zrcadlového vydání devíti současných německých a rakouských divadelních her a jejich českých překladů.

Děkanka fakulty prof. M. Hrubá v průběhu roku 2021 zastupovala Asociaci děkanů filozofických fakult na jednání s MŠMT o přípravě reformy vzdělávání budoucích učitelů, která by měla v rámci Strategie 2030+ navázat na zavedení rámcových vzdělávacích programů pro učitele, které byly zavedeny před několika lety.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer