Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

V úterý 1. 10. proběhla na FF první z akcí zaměřených na reflexi současné klimatické situace a aktuálního dění okolo ní. Na eko-startu zazněla přednáška M. Kolenatého z FŽP o vývoji environmentálních hnutí, proběhla diskuse o úloze filosofie v době klimatické krize.

Muzeum města Ústí n. L. přivítalo výstavu „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“. Vernisáž se uskutečnila 1. 10. 2019 a ukázala jeden z výsledků několikaleté práce mezinár. projektu Children Born of War: Past, Present and Future, na kterém se podílí FF jako jediný zástupce z ČR.

Pod odborným dohledem zkušených tesařů z Tesařství Čenda pomáhali pracovníci Centra za použití historických nástrojů a technologie tesat trámy, které budou použity při opravě historického krovu v radničním domu Kalich.

Ve dnech 18. – 20. září, tedy těsně před začátkem nového akademického roku, uspořádala Katedra politologie a filozofie 2. ročník Letní školy humanitních studií. Tento neformální start semestru byl určen především nově nastoupivším studentům a studentkám.

V sobotu 14. 9. si město Ústí nad Labem připomnělo 770 let od první písemné zmínky o Ústí nad Labem jako městě ("civitatem in Huzc iuxta Albeam"), která je zanesena v listině vydané Václavem I. dne 7. února 1249.

Ve dnech 29. a 30. 8. 2019 pořádala KPF spolu s Centrem občanského vzdělávání COV.UL první ročník Letního setkání učitelů občanské výchovy a společenských věd s názvem 2019 – Zrazení snu? Aneb třicet let české demokracie a výchova k ní.

Filozofická fakulta získala v rámci institucionální akreditace pro UJEP jako jediná z fakult možnost institucionálně akreditovat i doktorské studium, a to ve vzdělávací oblasti Historické vědy. Doktorské studium ve studijním programu České dějiny bylo na katedře historie akreditováno v roce 2005 a má již celou řadu úspěšných absolventů.

V termínu 21.–25. 8. 2019 se v rekreačním středisku osady Pod Jedlovou uskutečnil již osmý ročník Letní školy historie, kterou pořádá katedra historie Filozofické fakulty UJEP a finančně ji podporuje také Ústecký kraj. Univerzitě, fakultě a krajskému vedení za to mnohé díky!

Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP pořádal i letos Colloquia Ustensia. O co se jednalo? No přece o oblíbený kurz nejen českého jazyka pro Němce. Již XXVIII. Colloquia Ustensia proběhla vednech 11.–24. 8. 2019 na ústecké univerzitě, samozřejmě opět ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde.

V letních měsících si UJEP a celosvětová vědecká komunita připomíná 150 let od úmrtí J. E. Purkyně (1787-1869). Jeden ze zakladatelů oboru fyziologie a autor řady objevů byl výraznou osobností české společnosti; jeho činorodost a tvorba ovlivnily i humanitní a společenské vědy.

V sobotu 27. 7. navštívili naši fakultu středoškolští učitelé společenských věd a historie z USA, kteří jsou v České republice na studijním pobytu v rámci výměnného programu zajišťovaného Komisí J. Williama Fulbrighta v Praze.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer