Sidebar

4
říj, st
32 Aktuality

V minulém týdnu proběhla slavnostní vernisáž výstavy „Ostwärts in den Westen“ (Přes východ na Západ), kterou uspořádala katedra germanistiky FF UJEP. Výstava mapující osudy uprchlíků z NDR je k vidění ve foyer Filozofické fakulty UJEP, kde si ji zájemci mohou prohlédnout až do 31. října 2022.

V souvislosti zejména s dezinformačními aktivitami Ruska během války na Ukrajině je mimořádně na místě položit si otázku, jak státy Evropské unie aktuálně postupují právě vůči těmto manipulativním a propagandistickým aktivitám. Studenti katedry politologie Filozofické fakulty UJEP a jejich kolegyně a kolegové z Filozofické fakulty Technické univerzity v Chemnitz se proto sešli na společném workshopu v Mostě a debatovali nad tím, jak lze efektivně bojovat s těmito dezinformačními aktivitami.

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych Vás za celé vedení naší fakulty pozdravila na počátku akademického roku 2022/2023 a popřála Vám nejen šťastné vykročení do období, které nás společně čeká. Popřát bych Vám chtěla hodně zdaru a úspěchů ve Vašem studiu i Vaší práci, ale především mnoho inspirativních podnětů, setkání a zkušeností, které poskytuje nejen výuka v různých formách, ale především život v naší akademické komunitě na fakultě i univerzitě.

Tradiční profesní setkání historiček a historiků ČR po pěti letech pořádá Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci se Sdružením historiků ČR. Účastníci a účastnice sjezdu se ve dnech sjezdu 20.–22. 9. 2022 mohou kromě odborných přednášek a diskuzí těšit na doprovodný program, který nabídne zajímavé exkurze v Ústí nad Labem a jeho okolí.

Rovněž v tomto roce pokračoval archeologický výzkum etrusko-římského osídlení na lokalitě Bufalareccia, na katastru města Tolfa zhruba 60 kilometrů severozápadně od Říma. Výzkum se uskutečnil pod vedením M. Trefného z naší fakulty, ve spolupráci s Institut für Ur- und Frühgeschichte Friedrich Alexander Universität Erlangen/Nürnberg a organizací Archeolab, z. ú. Kromě dalších spolupracovníků se výzkumu zúčastnili tři studenti z FF UJEP a šest studentů z FAU Erlangen/Nürnberg.

Dne 1. 9. 2022 navštívil Filozofickou fakultu UJEP ministr školství mládeže a tělovýchovy prof. Vladimír Baláš, kterého doprovázela náměstkyně pro vysoké školy, vědu a výzkum prof. Radka Wildová. Na fakultě proběhlo jednání se zástupci Asociace děkanů filozofických fakult ČR prof. Michaelou Hrubou, děkankou FF UJEP, a prof. Ondřejem Peškem, děkanem FF JU, které navázalo na předchozí jednání s ministrem Petrem Gazdíkem.

V letním semestru si studenti mohli do svého rozvrhu zapsat nový povinně volitelný kurz s názvem „Exkurze po archivech České republiky“, v jehož rámci studenti absolvovali pod vedením dr. Pavla Holuba hned několik exkurzí, které je seznámili s depozitáři několika vybraných archivů a prací archivářů.

Ústav slovansko-germánských studií (ÚSGS) Filozofické fakulty UJEP pořádá opět, tentokrát již jubilejní, XXX. Colloquia Ustensia, kurz pro německé zájemce o český jazyk, kulturu, dějiny apod.

Červnové Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o udělení Cen hejtmana ÚK za rok 2021. Mezi oceněnými je také doc. Kristina Kaiserová z Ústavu slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP (ÚSGS).

V minulém týdnu proběhla především na sociálních sítích diskuze k nedávno vydanému architektonicko-historickému průvodci s názvem „Do Klíše. Průvodce ústeckou čtvrtí“, který byl jedním z výstupů projektu studentů Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vyjádření autorského týmu k této diskuzi, které je plně podpořeno vedením Filozofické fakulty UJEP, si můžete přečíst níže.

Na konci června proběhlo další ze série pravidelných platónských čtení, tentokrát se četl Platónův dialog Menexenos. Pořadatelem byla tradičně Česká platónská společnost a na akci se kromě zástupců domovské katedry filozofie a humanitních studií sešli vyučující a studenti dalších českých i slovenských univerzit.

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer