Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Vedení Filozofické fakulty UJEP se připojuje k prohlášení užšího předsednictva Rady vysokých škol k vývoji situace na Ukrajině. Filozofická fakulta UJEP odsuzuje porušení mezinárodních úmluv ze strany Ruska, kterého se dopustilo narušením integrity Ukrajiny coby nezávislého státu.

Dne 3. února 2022 se otevřely virtuální dveře Filozofické fakulty UJEP. Kromě informační přednášky o studiu měli uchazeči možnost vyslechnout přednášky našich akademiků a vžít se tak do role vysokoškolského studenta.

Na konci roku 2021 byl úspěšně ukončen projekt 3D digitalizace antických váz a části středověkého stříbrného mincovního depotu nalezeného na Podřipsku v roce 2020. Všechny 3D modely jsou dostupné veřejnosti na portálu eSbírky, ve složce Podřipského muzea.

Dne 6. března 1645 se u Jankova po měsíčním manévrování setkaly dvě armády. Na jedné straně narychlo složené císařské vojsko pod velením Melchiora von Hatzfeld, proti ní se postavila hlavní švédská armáda Lennarta Torstenssona. Do dějin toto střetnutí vstoupilo jako jedno z nejkrvavějších v průběhu třicetileté války.

Doktorandka katedry historie FF UJEP PhDr. Vlasta Kordová, která již v minulosti získala například prestižní stipendium Jana Patočky na vídeňském Institut für die Wissenschaften vom Menschen nebo stipendium mnichovského Zentrum für Holocaust-Studien, nyní získala stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Milé studentky, Milí studenti, největším darem je naděje. Přeji Vám, ať je pro vás vánoční stromek, pod který uložíte dárky pro své blízké, spojen letos s nadějí, že se všichni zase uzdravíme. Nebudeme se muset strachovat, budeme žít bez omezení a svobodně dýchat.

Monsignore Jan Baxant předal studentům naší fakulty stipendijní ocenění za vynikajícím způsobem zpracované a přínosné závěrečné práce. Oba ocenění studenti – Bára Hauptvogelová a Jan Tomáš –získali stipendium za svou bakalářskou práci v oboru Interkulturní germanistika.

29. ročník dějepisné soutěže gymnázií (Gymnázium Cheb) Evropské dějiny 1900 - 1939. Epidemické okolnosti rozhodly, že letošní soutěž jak v podobě krajských kol (jaro 2021), tak mezinárodního česko – slovenského finále (25. listopadu) proběhla online.

Paní docentka Renata Cornejo uspěla s projektem (Ne)sjednocená Evropa? Překračování hranic v německé a rakouské literatuře a jejich česká recepce po r. 2000. Pan profesor Georg Schuppener vyslal do soutěže projekt s názvem Jazyková specifika hnutí Říšských občanů.

Docent Josef Moural z naší KFHS FF UJEP proslovil dne 4. listopadu 2021 zvanou přednášku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Přednáška na téma Immanuel Kant o poznání, metafyzice a vědě byla součástí pravidelného cyklu Filosofické problémy fyziky, který na MFF založil doc. Jiří Langer (1939-2020) a který nyní řídí prof. Pavel Krtouš.

V rámci přeshraniční spolupráce katedry politologie FF UJEP se o listopadovém víkendu uskutečnil česko-německý workshop na téma „Demokratické hodnoty v Česku a Německu“. Šlo o akci v rámci projektu „Mít kuráž a utvářet náš region / Courage haben und unsere Region gestalten“ a účastnili se jí studenti z FF UJEP a Technické univerzity v Drážďanech.

Ve dnech 3. – 5. listopadu 2021 se uskutečnilo další z řady pravidelných mezinárodních platónských symposií, která od roku 1997 pořádá Česká platónská společnost ve formátu bienále. Tématem letošního mezinárodního symposia byl Platónův dialog Faidros.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer