Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

V pondělí 4. 11. 2019 od 18 hodin se na FF UJEP uskutečnila debata Pád komunistických režimů v Československu a v NDR očima aktérů s Markusem Meckelem, Janem Urbanem a Petrem Gandalovičem.

Již po čtvrté navštívili účastníci kurzu Pivovarnictví v českých zemích a další zájemci z řad studentů pod vedením Mgr. Jana Grisy technickou památku - Parostrojní pivovar v Lobči u Mšena. Dne 1. listopadu 2019 je areálem tohoto výjimečného objektu provedl jeho spolumajitel Ing. arch. Pavel Prouza Ph.D.

Během dušičkového víkendu se v Hoře Svaté Kateřiny uskutečnil již pátý ročník "estetického víkendu". Kromě zajímavých přednášek o Hadích lázních, ekologii, historii dušiček a přirozenosti a nepřirozenosti člověka byl na programu také výlet po okolí a možnost projít se po krušnohorských kopcích.

V říjnu se studenti 1. ročníku oboru Dokumentace památek zúčastnili praktické výuky na zámku Jezeří. Plnili při tom zadání NPÚ ÚOP v Ústí n. L. dané rámcovou partnerskou smlouvou a ve čtyřech výjezdových dnech zdokumentovali na zámku tři aktuální nálezové situace.

Dne 30. 10. 2019 se veřejnosti naskytla příležitost opět zavítat do kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci Sametových oslav zde proběhla roadshow ČT s názvem „1989-2019: 30 let svobody médií“.

Dne 30. 10. 2019 se ve foyer Filozofické fakulty UJEP pořádala vernisáž historické výstavy „Třicet let (1989-2019)“, jež připomněla události roku 1989 na Ústecku. Výstavu je možné si prohlédnout až do konce listopadu 2019.

Dne 22. 10. 2019 se na Filozofické fakultě konal Erasmus+ Coffee break, který si kladl za cíl přesvědčit zatím nerozhodnuté studenty, že zkušenost se studiem či prací v zahraničí je k nezaplacení.

Dne 21. října 2019 byla na ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem představena výstava "Rok 1918 na Ústecku". Tento projekt, který vznikal za finanční podpory Ústeckého kraje, přijel na školu představit její bývalý žák a zároveň jeden z autorů výstavy Mgr. Jan Grisa.

Ve dnech 17. - 19. října se konal společný doktorský seminář na Bukovině u Hrubé Skály. Pod vedením prof. Mileny Lenderové (FF UPCE), prof. Michaela Hrubé (FF UJEP), doc. Jiřího Kubeše (FF UPCE) a dr. Stanislavy Musilové (FF UJEP) se diskutovalo o dějinách dětství a dalších historických tématech.

Dne 9. října 2019 proběhla od 13 hodin slavnostní imatrikulace. Do studia byla přivítána zhruba stovka studentů. Doufáme, že kromě učení je čeká také zábava na fakultních i univerzitních akcích a přejeme mnoho úspěchů při zápočtech a zkouškách.

Dne 2. 10. 2019 v Císařském sále Muzea města Ústí n. L. proběhla slavnostní inaugurace děkanky FF UJEP. Při slavnostním obřadu, který vedl předseda AS FF dr. Zábranský, děkanka převzala z rukou prorektorky UJEP dr. A. Chvátalové jmenovací dekret a fakultní insignie.

V pátek 4. října proběhla v Galerii Docendo Disco vernisáž výstavy „Krajiny“ absolventky Ateliéru skla Fakulty umění a designu UJEP Jarmily Maturové. Výstavu bude možné ve druhém patře budovy B navštívit do 11. listopadu 2019.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer