Sidebar

2
říj, po
27 Aktuality

Ve dnech 24.–25. 11. 2022 proběhlo zasedání Asociace děkanů filozofických fakult, které tentokrát uspořádala Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Hlavními tématy setkání bylo financování filozofických fakult, zejména problematika mzdového ohodnocení akademických pracovníků, které je na hranici důstojného fungování fakultních pracovišť.

Ve středu 26. října 2022 proběhl v budově Muzea města Ústí nad Labem workshop projektu TAČR: Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Řešiteli projektu jsou Muzeum města Ústí nad Labem, p.o. a Filozofický fakulta UJEP v Ústí nad Labem. Projektovým partnerem je Správa NP České Švýcarsko. Projekt je zaměřen na identifikaci, inventarizaci a dokumentaci staré těžební a hornické činnosti na území Národního parku a CHKO Labské pískovce.

Ve středu 23. 11. 2022 proběhla na Filozofické fakultě UJEP přednáška a následná diskuze s názvem „Hlas Ukrajinců: Zkušenosti a problémy uprchlíků ve vzdělávání, bydlení, na trhu práce a v duševní zdraví". Jejím hostem byl Daniel Prokop, člen Národní ekonomické rady vlády a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research.

Do univerzitního kampusu na konci září zavítali historičky a historikové z celé České republiky. Uskutečnil se zde již 12. sjezd českých historiků, tradiční Profesní setkání historiček a historiků ČR, který se koná každých pět let. Setkání zorganizovala Filozofická fakulta UJEP ve spolupráci se Sdružením historiků ČR – Historickým klubem 1872. Letošní ročník se tak poprvé uskutečnil v Ústí nad Labem.

Katedra filozofie a humanitních studií uspořádala týdenní exkurzi do Říma. Exkurze se uskutečnila v týdnu od 31. října do 7. listopadu a byla určena pro studenty, kteří se v rámci svých oborů zaměřují na problematiku antické kultury a její roli ve vývoji evropské civilizace. Program zahrnul prohlídku prestižních římských muzeí shromažďujících sbírky evropského výtvarného umění a návštěvu historických památek, zejména památek antického starověku.

Informace o přednášce prof. Anny Hogenové na PF UJEP, o níž byla celá akademická obec informována hromadným emailem, nás na filozofické fakultě poněkud zaskočila a rádi bychom touto cestou zveřejnili důvody proč na naší fakultu paní profesorku nezveme.

V pondělí 1. listopadu 2022 se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy „Veduty Jana Antonína Venuta z regionu severozápadních Čech“. Výstava je k vidění ve Vědecké části Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem do konce listopadu. Na přípravě výstavy se podílela katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty UJEP.

Ve dnech 21.–23. 10. 2022 se v univerzitním rekreačním středisku na Bukovině v Českém ráji sešli doktorandi a doktorandky katedry historie. Na programu měli problematiku hodnocení výzkumných výsledků podle Metodiky 2017+, a to zejména s ohledem na typy výsledků, které jsou obvyklé v historických vědách.

V pondělí 17. října 2022 se ve vile Lanna v Praze uskutečnilo XIII. české platónské symposium. Symposium uspořádala Česká platónská společnost ve spolupráci s několika dalšími filozofickými pracovišti, mezi nimiž nechyběla ani katedra filozofie a humanitních studií Filozofické fakulty UJEP.

Dne 14. 10. 2022 se na půdě Filozofické fakulty UJEP konal workshop „Hranice a překračování hranic v současné literatuře: Německo, Rakousko, Česká republika a Evropa“. Workshop uspořádala katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Na akci nechyběli ani zahraniční hosté, kteří setkání obohatili zkušenostmi ze svých zemí.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer