Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 28. listopadu 2019 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety nových profesorů vysokých škol. Mezi jmenovanými je také prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

Studenti KPF se ve dnech 19. – 25. 11. 2019 zúčastnili exkurze do Athén v doprovodu svých učitelů V. Konrádové, B. Řebíkové a J. Mourala. Plán exkurze zahrnoval návštěvu athénských muzeí zaměřených na antický starověk a návštěvu archeologických památek spjatých s životem athénské polis.

Ve dnech 25. - 26. 11. 2019 se na FF Univerzity Hradec Králové konalo zasedání Asociace děkanů filozofických fakult ČR. Na programu jednání byla zejména problematika vzdělávání učitelů na nepedagogických fakultách a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ve dnech 18. až 22. listopadu proběhly na Filozofické fakultě UJEP dílčí volby do „velkého“ Akademického senátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně pro volební období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.

Ve středu 13. listopadu 2019 vrcholily Sametové oslavy. V souboru akcí si univerzita společně s dalšími ústeckými institucemi připomněla 30 let od sametové revoluce v Ústí nad Labem, listopadové události roku 1939 a také oslavila Mezinárodní den studentstva.

Katedra politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP a Centrum občanského vzdělávání uspořádala v rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce na Filozofické fakultě UJEP akci pro studenty středních škol a gymnázií.

V rámci cyklu „Ústečtí filosofové“ proběhla ve velkém sále kulturního centra Hraničář další přednáška. V úterý 12. 11. zde doc. M. Nitsche pronesl přednášku na téma pravdoláskařství, ve které se pokusil filosoficky analyzovat heslo „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“.

V Galerii Docendo Disco proběhla v úterý 12. 11. vernisáž výstavy profesora Jiřího Bartůňka. Vystavil zde tři obrazy z cyklu „Tabule pro výuku německého jazyka“. Jiří Bartůněk patří k předním a velmi mimořádným osobnostem tzv. Ústeckého uměleckého okruhu.

Katedra germanistiky podniká další kroky ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů němčiny. Vysokým školám připravujícím budoucí učitele a učitelky je často vyčítáno, že je nedokáží dobře připravit na jejich náročné povolání.

Dne 5. 11. 2019 proběhl ve Veřejném sále Hraničář maraton krátkých filmů o zániku obcí a památek kvůli těžbě uhlí v severočeské uhelné pánvi, které představil Národní památkový Ústav – ÚOP v Ústí nad Labem.

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2019 se v prostorách Filozofické fakulty UJEP konala mezinárodní konference zabývající se pozdně středověkými kancelářemi v německé části Svaté říše římské a v zemích Koruny české.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer