Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

Po úspěchu v soutěži Grantové agentury ČR se dostavil úspěch také v soutěži Ministerstva kultury, konkrétně v programu NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023–2030. Mezi 76 podpořenými projekty jsou hned tři, na jejichž řešení se v následujících pěti letech bude FF UJEP podílet: jeden hlavní a dva spoluřešitelské.

Dne 8. prosince 2022 došlo v rámci udělování Cen rektora UJEP k předávání stipendií univerzitních donátorů nejlepším, nejaktivnějším a úspěšným studentům UJEP. Za akademický rok 2021/2022 bylo oceněno 22 studentek a studentů celkovou částkou 295 000 Kč. Mezi oceněnými nechyběli ani studentky a studenti FF UJEP.

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolil dne 30. 11. 2022 kandidáta na jmenování rektorem UJEP pro funkční období od 18. 3. 2023 do 17. 3. 2027. Z tajné volby vzešel vítězně kandidát na jmenování rektorem doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS UJEP.

Ježíšek přišel letos dřív a naděloval na naší fakultě. Stejně jako loni i letos se podařilo nemožné. Z 35 podaných projektů GA ČR získala univerzita pouze jeden. Úspěšnou žadatelkou se stala dlouholetá pracovnice katedry germanistiky dr. Veronika Jičínská.

Studentky a studenti politologie z Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vzdělávají žáky 8. a 9. tříd základních škol o dezinformacích a problematice sociálních sítí. Workshopy s názvem „Jak nenaletět na internetu“ se uskutečnily mezi žáky 8. a 9. tříd na základních školách, a to nejprve 28. listopadu 2022 v Mostě a poté 5. prosince 2022 v Chomutově a Jirkově. Projekt DemoDes – Dezinformace versus mediální gramotnost vzešel ze spolupráce FF UJEP a TU v Chemnitz.

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer