Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

Erazim Kohák se narodil v roce 1933 v Praze Miloslavu a Zdislavě Kohákovým. Jeho otec byl sekretářem akademické Ymky, národní socialista, za války aktivní v odbojové skupině PVVZ, maminka byla učitelkou, rovněž činnou v Ymce a v odboji.

Po úspěšné premiéře v Muzeu města Ústí nad Labem putovala mezinárodní výstava „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“ na svoji další zastávku do Augsburgu v Německu.

„Strany a vládnutí v digitální éře“ je nová kniha Pavla Maškarince a Lukáše Novotného, která vyšla 22. ledna 2020. Jde o zásadní syntetickou práci, která ukazuje na specifické problémy dnešního výzkumu politických stran.

Dne 29. ledna 2020 otevřela Filozofická fakulta UJEP, stejně jako celá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, své dveře i prostory uchazečům o studium a zvědavcům z řad široké veřejnosti. Fakulta si připravila ochutnávky některých přednášek místních akademiků.

Dne 18. prosince 2019 ve 14:30 h proběhla ve foyer Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vernisáž výstavy „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1993“.

Dne 18. prosince 2019 proběhla před Lavičkou Václava Havla, která je umístěna před filozofickou fakultou v Kampusu UJEP, tradiční vzpomínková akce k osobnosti a odkazu prvního českého prezidenta Václava Havla.

V úterý 10. 12. 2019 děkanka filozofické fakulty udělila ceny, kterými poděkovala za mimořádné pedagogické, vědecké a studijní výsledky kolegů a kolegyň z řad akademických pracovníků i studentů fakulty.

Ve dnech 5. – 6. prosince 2019 se uskutečnila exkurze studentů a doktorandů katedry historie Filozofické fakulty UJEP do Durynska, konkrétně navštívili města Erfurt a Weimar. Podpořena byla z univerzitního programu IP mobility.

Ve středu 4. prosince 2019 se na naší fakultě konal Slovenský večer. Navštívili nás hosté z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, z Prešovské univerzity v Prešove či z Univerzity Komenského v Bratislave. Čilý debatní ruch nad tématy soužití a vztahů Čechů a Slováků...

Dne 29. 11. 2019 udělila děkanka fakulty prof. M. Hrubá titul fakultní škola gymnáziu v Žatci. Stalo se tak při slavnostním ceremoniálu u příležitosti výročí této školy. Společně s ředitelem školy PaedDr. M. Řebíčkem a starostkou města Žatce Z. Hamouzovou paní děkanka pokřtila též výroční almanach školy.

Ve dnech 27.–28. listopadu 2019 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil první ročník studentské a doktorandské konference Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer