Sidebar

4
říj, st
31 Aktuality

Nedávno nám přišel na oddělení pro vědu email, který nás velmi potěšil a který se souhlasem autorky zveřejňujeme bez jakýchkoli úprav kvůli autenticitě.

Ve dnech 14.–16. dubna se konala historická konference s názvem Pivo v turbulentních časech. Konference proběhla v prostorách Kulturního domu a kina v Krásné Lípě. Akci spoluorganizovala Katedra historie FF UJEP a Pivovar Falkenštejn, který letos slaví 10 let od svého založení.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,
máme za sebou nesnadný rok 2022, který před nás postavil mnoho výzev a mnoho nás jich čeká v nadcházejícím období.

Colloquia Ustensia jsou jednou z nejdéle trvajících pravidelných univerzitních aktivit. Letos se již 27. pokračování zúčastnili nadšenci z Německa, kteří se zamilovali do českého jazyka a přitom nalezli na ústecké univerzitě i v celém kraji celoživotní přátele.

V pátek 17. února 2023 proběhlo slavnostní předávání certifikátů o absolvování kurzu Deutsch Lehren Lernen (DLL). Kurz probíhá na katedře germanistiky, která na jeho realizaci dlouhodobě spolupracuje s Goethe-Institutem v Praze. Letos získalo certifikát celkem 11 studentů. Na další podrobnosti ohledně kurzu a jeho průběhu jsme se zeptali odborné asistentky katedry germanistiky, Mgr. Andrey Frydrychové, která je jednou z tutorek tohoto kurzu.

Ve čtvrtek 9. února přivítala Filozofická fakulta UJEP nové zájemce o studium. Po covidové pauze si uchazeči mohli letos projít „fildu“ naživo. Tuto možnost využilo okolo 200 návštěvníků. Kromě informací o studiu na ně čekal doprovodný program a mohli si poslechnout i některé přednášky našich akademiků.

V roce 2022 uplynulo 100 let od narození německého spisovatele a básníka Franze Fühmanna. Rodáka z Rokytnice nad Jizerou, který během svého života platil za politicky angažovaného umělce, přičemž se tohoto označení jen těžko zbavoval. Jeho tvorba však má čtenáři rozhodně co nabídnout. Vedle děl, která zrcadlí prvky komunismu či socialismu, nalezneme i taková, ve kterých si Franz Fühmann své životní omyly uvědomuje, a naopak se snaží o apolitizaci – pozdější tvorba je tak zejména jeho osobním prozřením.

Vedení Filozofické fakulty UJEP se rozhodlo zřídit novou pozici proděkana pro doktorské studium. Na post proděkana pro doktorské studium byl dne 3. 1. 2023 jmenován doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. Hlavní náplní nového proděkana bude agenda související se zajištěním a podporou doktorských studijních programů a zejména příprava na dopady reformy doktorského studia, kterou plánuje MŠMT a která se dotkne především financování doktorandů a doktorandek.

Na alarmující postavení Filozofických fakult v rámci odměňování akademických pracovníků upozorňují děkani fakult velmi intenzivně od podzimu loňského roku. V úterý 10. 1. se konala schůzka ministra školství Vladimíra Balaše se zástupci Asociace děkanů filozofických fakult.

Na konci roku 2022 udělila prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. celkem sedm ocenění během slavnostního předávání Cen děkanky Filozofické fakulty UJEP. Oceněni byli vedle akademických pracovníků také tři studenti za příkladnou osobní angažovanost a šíření dobrého jména fakulty.

V termínu od 30. 11. do 3. 12. 2022 se studující Katedry germanistiky FF UJEP zúčastnili workshopu na téma „Bildungsreisen und Wanderschaften: Reiseliteratur der Aufklärung am Beispiel von Johann Gottfried Seume u.a.“ a konference „Von Sachsen in die Welt“ v německé Grimmě.

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer