Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

Ladislav Hejdánek (1927-2020). Zasvětil svůj život filosofii, jíž rozuměl po vzoru svého učitele, Emanuela Rádla, jako lásce k pravdě. Láska k pravdě v jeho pojetí byla kritickým přezkoumáváním myšlení filosofického, vědeckého i běžného občanského a lidského.

Podobně jako mnoho dalších je i výstava Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“, která se aktuálně nachází v německém Augsburgu, kvůli výjimečnému stavu veřejnosti nepřístupná.

Úmyslně zneužívám název knihy G. G. Márqueze, mimořádně krásného díla o lásce v čase nemoci, jako metafory pro mou reflexi života v Poznani za času koronaviru. Přijel jsem do Poznaně prvního března, na vysněnou a několik měsíců domlouvanou dlouhodobou stáž.

V prvních měsících letošního roku 2020 mělo Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví možnost pracovat na tvorbě 3D modelu lebky, která patřila Magdaleně Fictumové z Kolovrat a její stáří se datuje do 2. pol. 16. století.

Budoucím doktorandům a doktorandkám se tak vedle kvalitního vedení zkušenými školiteli a školitelkami nabízí možnost zapojit se do mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektů, které jsou realizovány ve spolupráci s dalšími univerzitami.

V těchto dnech se evropskými univerzitami možná rychleji než koronavirus šíří výzva určená nejvyšším představitelům EU a prostřednictvím Evropské rady i předsedům národních vlád. Tato výzva nabádá k solidaritě.

Dr. Kroupa hovoří v Glose: Rouška není náhubek – o selhání vlády musíme mluvit nahlas v pořadu Záhady Josefa Klímy. Filozof, vysokoškolský pedagog a bývalý politik nabádá, abychom se dívali, jak se vláda chová. A přestože máme roušky na ústech, neměli bychom přestat veřejně říkat to, co vidíme.

Projekt NAKI II Hortus Montium Mediorum, jehož cílem je dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří, se letošním rokem přehoupl do další realizační fáze a projektový tým pod vedením Mgr. J. Pátka Ph.D. obrátil svou pozornost do Konojed.

I na Slovensku vědí o Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP. Slovenský oborový časopis Strechár přinesl ve svém posledním čísle rozsáhlou reportáž o použití historické technologie při opravě krovu domu Kalich v Litoměřicích.

Již po třinácté se konal ples Filozofické fakulty. Tentokráte proběhl ve znamení hudby a doby skupiny The Beatles. Ples doprovázela řada novot. 15. února se plesající poprvé sešli v prostorách Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem****.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer