Sidebar

1
říj, ne
22 Aktuality

Na konci dubna uskutečnili studující 1. ročníku bakalářského studijního programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání pod vedením doc. Jany Hrdličkové jednodenní exkurzi do Berlína. Tato exkurze se konala v rámci kurzu Současná kultura německojazyčné oblasti a byla v jednotlivých seminářích detailně připravována.

V rámci Cyklu odborných přednášek si mohli zájemci vyslechnout přednášku doc. Miroslava Němce z katedry germanistiky, která měla název „Obraz němčináře v české společnosti 19. a 20. století“. Kulturněhistorická přednáška tematizovala pozici němčináře v moderní české společnosti, čímž se přednášející dotkl aktuálního problému českého školství. Přednáška měla u posluchačů i díky svému mezioborovému přesahu úspěch, a tak jsme s panem docentem na toto téma udělali rozhovor.

Na konci března proběhlo představení nového čísla německého odborného časopisu KulturPoetik s podtitulem „Evropa a poetika hranice“. Na přípravě vydání se podíleli Annabelle Jänchen a Renata Cornejo z Katedry germanistiky FF UJEP a Daniel Schmidt z Univerzity Brémy. Prezentace nového čísla proběhla v rámci česko-německého kulturního festivalu „So macht man Frühling / Tak se dělá jaro“, který se uskutečnil v německém městě Brémy.

V březnu se uskutečnila první přednáška z cyklu zvaných přednášek Filozofická setkání organizovaných Katedrou filozofie a humanitních studií FF UJEP. Cyklus prezentuje aktuální výzkum českých a slovenských badatelů v oblasti současné filozofie a humanitních studií. Hostkou prvního setkání byla Lenka Lee, která vystoupila s přednáškou Estetika flanérství: od Baudelaira po iPhone.

Nedávno nám přišel na oddělení pro vědu email, který nás velmi potěšil a který se souhlasem autorky zveřejňujeme bez jakýchkoli úprav kvůli autenticitě.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer