Sidebar

17
srp, so
16 Aktuality

Vyučující KHI FF UJEP, Petr Karlíček, byl pozván kolegy z Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, aby zde prezentoval svou knihu Napínavá doba.

Dne 4. 4. 2019 proběhla v Ostrově nad Ohří konference na téma Metody a výstupy dokumentace památek, kterou pořádala FF UJEP společně se Spolkem pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska a s Městskou knihovnou Ostrov.

Dne 5. března byla v SOA Litoměřice pokřtěna nová kniha dr. Tomáše Veličky, odborného asistenta katedry historie FF UJEP, s názvem Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku.

První doktorská exkurze v letošním roce směřovala na konci března do Chemnitz, kde si studenti a studentky pod vedením prof. Jana Royta, prof. M. Hrubé a dr. T. Šimkové, odbornice na památky tzv. saské renesance prohlédli výstavu Láska, žal a vzdušné zámky - SASKO ČECHY 7000.

Dne 30. 1. 2019 otevřela Filozofická fakulta UJEP své dveře uchazečům o studium. Kromě klasického představení fakulty, nabídla také program s názvem Vysokoškolákem na zkoušku. Na FF UJEP dorazilo kolem 200 návštěvníků.

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer