Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

Dne 22. srpna došlo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně k setkání členů rodiny Lobkowicz, Williama Eastona Lobkowicz, jeho ženy a Williama Rudolfa Lobkowicz s rektorem univerzity Jaroslavem Koutským a zástupkyněmi Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP, Táňou Šimkovou a Monikou Starou, aby probrali možnosti spolupráce mezi House of Lobkowicz a univerzitou.

Původně česko-německá kniha Historie a památky Krušnohoří vyšla nedávno anglicky v nakladatelství Karolinum. Jejím cílem je ukázat nejvýznamnější hornická centra a jejich památky a přispět k hledání odpovědi na otázku, v čem byl proud pozdní gotiky a renesance na severozápadně Čech tak výjimečný a odlišný od převažujícího stavebního a uměleckého výrazu zbytku země.

Nedávno vyšla nová kniha s názvem „Kéž bych byl malířem.“ František Thun mezi rodinou a uměním. Kniha kromě veřejného působení hraběte Thuna sleduje také jeho soukromou sféru, zabývá se rodinným zázemím a vztahy, dětstvím, výchovou a vzděláním v kontextu rodinných strategií. Nabízí tak zajímavý exkurz do života šlechty v dlouhém 19. století. Autorkou knihy je Marcela Zemanová, které jsme se zeptali na pár otázek.

Kniha, pregnantně pojmenovaná „Lágr Rovnost“, se zabývá trestaneckým pracovním táborem Rovnost nedaleko Jáchymova, ve kterém si v letech 1949-1961 odpykávali trest i političtí vězni, kteří byli odsouzeni k těžbě uranové rudy. Místo proslulo svým tvrdým zacházením s vězni i několika muklovskými legendami. O nich i jiných tématech jsme se bavili přímo s autorem.

Léto je vždy nejlepším časem odpočinku a relaxace u čtení knih. E-knihy jsou fajn, ale řekněme si to upřímně, není nad to, držet knihu v ruce a listovat v ní fyzicky. A co teprve, když kniha není zcela nová a přináší s sebou kromě vlastního příběhu i příběh předchozího majitele. K radosti ze čtení knihy se pak přidá i radost z recyklace a udržitelnosti.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,
ráda bych Vám před nadcházejícími prázdninami popřála krásné letní měsíce a poděkovala za Vaše nasazení a spolupráci v průběhu akademického roku.

Dne 21. června 2023 předal prezident republiky Petr Pavel na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Ve Velké aule pražského Karolina je z jeho rukou převzalo celkem 87 z 93 vědců, kteří v letošním roce tohoto významného akademického titulu dosáhli. Mezi nimi byla také prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., z Filozofické fakulty UJEP.

Žákovské hry, setkání odbornic a odborníků na vzdělávání, ale také např. koncert hip hopového německého zpěváka Uwe Kaa – to vše nabídl Den s němčinou. Tradiční akce, kterou pořádá Goethe-Institut a partneři jazykové kampaně šprechtíme, proběhla v úterý 20. června v areálu kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP).

Od čtvrtka 22. června 2023 si mohou zájemci prohlédnout výstavu s názvem „MY LOMY: Pískovcová krajina v rukách lamačů. Výstava je součástí projektu, který řeší Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP a Muzeum města Ústí nad Labem. Zájemcům bude zpřístupněna v prostorách muzea do prosince 2023.

V termínu od 22. do 31. května 2023 se uskutečnila Odborná stavebně historická praxe pro studenty prezenčního i kombinovaného studia oboru Dokumentace památek a PVK Terénní cvičení ze stavební historie.

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer