Sidebar

3
čvn, so
46 Aktuality

Ve středu 5. dubna se na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně konalo krajské kolo dějepisné soutěže tříčlenných družstev žáků gymnázií. Tématem letošního ročníku byly evropské dějiny po 2. sv. válce. S počtem 120 bodů ze 135 možných vyhrálo družstvo Gymnázium Chomutov.

Výstavu Konojedská preludia si od konce března mohou prohlédnout návštěvníci, kteří zavítají do východočeského hospitálu Kuks. Výstava je jedním z výstupů projektu NAKI Hortus Montium Mediorum, jehož hlavním řešitelem byl dr. Pátek z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně.

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se v úterý 28. 3. 2023 připojila k protestní akci Hodina pravdy. Akce měla upozornit na nerovné podmínky na českých vysokých školách a podfinancování zejména humanitních a společenskovědních oborů. K protestu se kromě Filozofické fakulty UJEP připojila i řada dalších filozofických a humanitních fakult napříč Českou republikou.

V úterý 7. 3. 2023 se na půdě Filozofické fakulty UJEP uskutečnil workshop s názvem „Cenzura, autocenzura, sociální regulace ve vědě“, který vedl dr. Michael Wögerbauer z ÚCL AV ČR Praha. Přítomným nejprve podal teoretický úvod do dané problematiky – účastníci workshopu tak během přednášky zjistili například to, jaké druhy cenzury rozlišujeme, nebo kam historie (auto)cenzury sahá.

Severozápad Čech není jen krajem uhlí a chemie. Do jeho proměny je třeba zapojit širší spektrum oborů, a především místní angažované a tvůrčí obyvatele, shodli se na setkání náměstek ústeckého hejtmana Jiří Řehák, nově zvolený rektor UJEP Jaroslav Koutský, děkanky dvou fakult Michaela Hrubá a Zdena Kolečková a zástupci sítě Kreativní.uk.

Ve dnech 25.–26. 5. se uskutečnilo další setkání Asociace děkanů filozofických fakult ČR. Místem setkání byla tentokrát Univerzita Palackého v Olomouci. Setkání se účastnili také zástupkyně a zástupci vedení Filozofické fakulty UJEP. Na programu jednání byl zejména dlouhodobě neutěšený stav podfinancování filozofických a humanitních fakult.

Dne 18. května se uskutečnilo představení a autogramiáda knihy Jimi země česká stála s podtitulem Soubor studií k českým elitám raného a vrcholného středověku. Autorem knihy je dlouholetý člen Katedry historie FF UJEP doc. Tomáš Velímský.

Ve dnech 24.–26. května se uskutečnila mezinárodní historická konference s názvem „Mezi starým režimem a modernitou. Proměny města v ,dlouhém‘ 18. století“, která se zaměřila na dějiny měst v éře osvícenství. Přednášet přijeli historici a historičky z osmi evropských zemí, vstupní referát přednesla významná americká historička a emeritní profesorka historie na univerzitě v Miami Mary Lindeman.

V letním semestru tohoto akademického roku se znovu uskutečnil výběrový kurz nazvaný Exkurze po archivech České republiky, jehož cílem bylo seznámit posluchače a posluchačky oboru s některými praktickými otázkami a fungováním vybraných archivů. Pro odborné exkurze byly vybrány tři různé archivy v regionu severozápadních Čech.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer