Sidebar

15
lis,
46 Aktuality

V říjnu se studenti 1. ročníku oboru Dokumentace památek zúčastnili praktické výuky na zámku Jezeří. Plnili při tom zadání NPÚ ÚOP v Ústí n. L. dané rámcovou partnerskou smlouvou a ve čtyřech výjezdových dnech zdokumentovali na zámku tři aktuální nálezové situace.

Dne 30. 10. 2019 se ve foyer Filozofické fakulty UJEP pořádala vernisáž historické výstavy „Třicet let (1989-2019)“, jež připomněla události roku 1989 na Ústecku. Výstavu je možné si prohlédnout až do konce listopadu 2019.

Dne 30. 10. 2019 se veřejnosti naskytla příležitost opět zavítat do kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci Sametových oslav zde proběhla roadshow ČT s názvem „1989-2019: 30 let svobody médií“.

Dne 22. 10. 2019 se na Filozofické fakultě konal Erasmus+ Coffee break, který si kladl za cíl přesvědčit zatím nerozhodnuté studenty, že zkušenost se studiem či prací v zahraničí je k nezaplacení.

Dne 9. října 2019 proběhla od 13 hodin slavnostní imatrikulace. Do studia byla přivítána zhruba stovka studentů. Doufáme, že kromě učení je čeká také zábava na fakultních i univerzitních akcích a přejeme mnoho úspěchů při zápočtech a zkouškách.

Během dušičkového víkendu se v Hoře Svaté Kateřiny uskutečnil již pátý ročník "estetického víkendu". Kromě zajímavých přednášek o Hadích lázních, ekologii, historii dušiček a přirozenosti a nepřirozenosti člověka byl na programu také výlet po okolí a možnost projít se po krušnohorských kopcích.

Již po čtvrté navštívili účastníci kurzu Pivovarnictví v českých zemích a další zájemci z řad studentů pod vedením Mgr. Jana Grisy technickou památku - Parostrojní pivovar v Lobči u Mšena. Dne 1. listopadu 2019 je areálem tohoto výjimečného objektu provedl jeho spolumajitel Ing. arch. Pavel Prouza Ph.D.

Dne 21. října 2019 byla na ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem představena výstava "Rok 1918 na Ústecku". Tento projekt, který vznikal za finanční podpory Ústeckého kraje, přijel na školu představit její bývalý žák a zároveň jeden z autorů výstavy Mgr. Jan Grisa.

Ve dnech 17. - 19. října se konal společný doktorský seminář na Bukovině u Hrubé Skály. Pod vedením prof. Mileny Lenderové (FF UPCE), prof. Michaela Hrubé (FF UJEP), doc. Jiřího Kubeše (FF UPCE) a dr. Stanislavy Musilové (FF UJEP) se diskutovalo o dějinách dětství a dalších historických tématech.

Dne 2. 10. 2019 v Císařském sále Muzea města Ústí n. L. proběhla slavnostní inaugurace děkanky FF UJEP. Při slavnostním obřadu, který vedl předseda AS FF dr. Zábranský, děkanka převzala z rukou prorektorky UJEP dr. A. Chvátalové jmenovací dekret a fakultní insignie.

Colloquia Ustensia jsou jednou z nejdéle trvajících pravidelných univerzitních aktivit. Letos se již 27. pokračování zúčastnili nadšenci z Německa, kteří se zamilovali do českého jazyka a přitom nalezli na ústecké univerzitě i v celém kraji celoživotní přátele.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer