Sidebar

15
zář, ne
18 Aktuality

Ve dnech 29. a 30. 8. 2019 pořádala KPF spolu s Centrem občanského vzdělávání COV.UL první ročník Letního setkání učitelů občanské výchovy a společenských věd s názvem 2019 – Zrazení snu? Aneb třicet let české demokracie a výchova k ní.

V termínu 21.–25. 8. 2019 se v rekreačním středisku osady Pod Jedlovou uskutečnil již osmý ročník Letní školy historie, kterou pořádá katedra historie Filozofické fakulty UJEP a finančně ji podporuje také Ústecký kraj. Univerzitě, fakultě a krajskému vedení za to mnohé díky!

Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP pořádal i letos Colloquia Ustensia. O co se jednalo? No přece o oblíbený kurz nejen českého jazyka pro Němce. Již XXVIII. Colloquia Ustensia proběhla vednech 11.–24. 8. 2019 na ústecké univerzitě, samozřejmě opět ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde.

Filozofická fakulta získala v rámci institucionální akreditace pro UJEP jako jediná z fakult možnost institucionálně akreditovat i doktorské studium, a to ve vzdělávací oblasti Historické vědy. Doktorské studium ve studijním programu České dějiny bylo na katedře historie akreditováno v roce 2005 a má již celou řadu úspěšných absolventů.

V letních měsících si UJEP a celosvětová vědecká komunita připomíná 150 let od úmrtí J. E. Purkyně (1787-1869). Jeden ze zakladatelů oboru fyziologie a autor řady objevů byl výraznou osobností české společnosti; jeho činorodost a tvorba ovlivnily i humanitní a společenské vědy.

V sobotu 27. 7. navštívili naši fakultu středoškolští učitelé společenských věd a historie z USA, kteří jsou v České republice na studijním pobytu v rámci výměnného programu zajišťovaného Komisí J. Williama Fulbrighta v Praze.

PhDr. Kamil Podroužek Ph.D. zavedl 14.7.2019 diváky Toulavé kamery do Sloupu v Čechách za poustevníkem Samuelem Goernerem, do Modlivého dolu za Pannou Marií Lurdskou a do podzemních těžeb písku v Cikánských jeskyních.

Ve dnech 24. – 28. června proběhlo mimo zdi seminárních místností tradiční čtení jednoho z platónských dialogů, tentokrát to byl dialog Gorgias, který bude zároveň tématem listopadového platónského symposia.

Ve dnech 14. - 20. 7. 2019 se v prostorách UJEP uskutečnil Bohemistický seminář - celosvětové setkání bohemistů z různých krajin. Pořadateli byly Ministerstvo kultury ČR, Moravská zemská knihovna a právě naše univerzita. Filozofická fakulta se s radostí do programu tohoto setkání zapojila.

Okrašlovací spolek vznikl v průběhu podzimu 2018 jako volné uskupení několika spolužáků, kteří přijali myšlenku a plán K. Chalašové na zvelebení naší fakulty. Její prvotní idea zněla asi takto: „Já bych chtěla na fakultě kytky. Kytky jsou přece super...

U příležitosti oslav 100 let od založení gymnázia v Litoměřicích byla za účasti děkanky FF UJEP prof. Hrubé a proděkana pro vědu a zahraniční vztahy dr. Tomíčka slavnostně odhalena deska hlásající, že Gymnázium Josefa Jungmanna se nyní může honosit označením „Fakultní škola FF UJEP“.

Minulý týden ve středu dne 19. června byla na 5. řádném zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UJEP zvolena kandidátka na jmenování děkankou prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Ve volbě, ve které byla jedinou kandidátkou, získala plnou podporu všech senátorů AS FF UJEP.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer