Sidebar

21
kvě, so
48 Aktuality

Doc. Balej ocenil studenty FF UJEP, kteří v roce 2021 prokázali vynikající výsledky na poli tvůrčí činnosti a sportu. V oblasti tvůrčí byla oceněna doktorandka FF PhDr. Vlasta Kordová za významné působení hned ve třech prestižních institucích (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Zentrum für Holocaust-Studien v Mnichově a vídeňská univerzita).

Jak moc velkým ohrožením pro demokracii jsou dezinformace? To bylo obsahem workshopu, který se uskutečnil v rámci nového česko-saského projektu „Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost“, který hostila Filozofická fakulta UJEP. Jde o další ze vzdělávacích projektů katedry politologie, který posiluje občanské vzdělávání v Ústeckém kraji.

Ve středu 27. 04. 2022 se na půdě Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnila beseda k derniéře výstavy „Vybledlé, ale ne ztracené: Po stopách šumavské historie / Verblichen, aber nicht verschwunden: Eine Spurensuche im Böhmerwald“, spojená s představením nové knihy vydané Spolkem Adalberta Stiftera v Mnichově.

Ve středu 20. 4. 2022 se uskutečnilo zasedání nejvyššího orgánu Akademie věd ČR – Akademického sněmu AV ČR. Mimo jiné přijalo do svých řad zástupkyni z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, prof. PhDr. Michaelu Hrubou, Ph.D.

Ve středu 6. dubna se na Filozofické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnilo krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR s tématem „Evropské dějiny druhé světové války“. Na prvním místě se umístilo Gymnázium dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem.

Výuka češtiny pro občany z Ukrajiny je nyní vysoce žádanou službou. Nabízejí ji převážně jazykové školy, integrační centra či individuální zkušení vyučující. Evidentně plná kapacita této nabídky uvolňuje prostor pro další necertifikované aktivity vyvěrající zejména ze solidarity a snahy pomoci v těžké situaci.

Katedra germanistiky (KGER) Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně s Rakouskou knihovnou UJEP a ve spolupráci s Collegiem Bohemicem pořádala ve středu, 16. 3. 2022, v prostorách volného výběru Vědecké knihovny UJEP česko-německé autorské čtení.

Jak reagovat na agresi v okolí nebo jak v mezních situacích projevit občanskou odvahu, to jsou jen některá z témat, která jsou již v těchto týdnech řešena v průběhu studentských workshopů, které pro žačky a žáky základních škol na území Euroregionu Labe připravili studentky a studenti z katedry politologie Filozofické fakulty UJEP.

Kniha „Útěk z Leopoldova I.-III. Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu“ byla nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii „Litera za naučnou literaturu“. Autorem knihy je historik Jaroslav Rokoský z katedry historie.

Přehled přednášek

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Studijní brožura

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

E-learning Moodle

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer