Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

Ve středu 5. dubna se na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně konalo krajské kolo dějepisné soutěže tříčlenných družstev žáků gymnázií. Tématem letošního ročníku byly evropské dějiny po 2. sv. válce. S počtem 120 bodů ze 135 možných vyhrálo družstvo Gymnázium Chomutov.

Výstavu Konojedská preludia si od konce března mohou prohlédnout návštěvníci, kteří zavítají do východočeského hospitálu Kuks. Výstava je jedním z výstupů projektu NAKI Hortus Montium Mediorum, jehož hlavním řešitelem byl dr. Pátek z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně.

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se v úterý 28. 3. 2023 připojila k protestní akci Hodina pravdy. Akce měla upozornit na nerovné podmínky na českých vysokých školách a podfinancování zejména humanitních a společenskovědních oborů. K protestu se kromě Filozofické fakulty UJEP připojila i řada dalších filozofických a humanitních fakult napříč Českou republikou.

V úterý 7. 3. 2023 se na půdě Filozofické fakulty UJEP uskutečnil workshop s názvem „Cenzura, autocenzura, sociální regulace ve vědě“, který vedl dr. Michael Wögerbauer z ÚCL AV ČR Praha. Přítomným nejprve podal teoretický úvod do dané problematiky – účastníci workshopu tak během přednášky zjistili například to, jaké druhy cenzury rozlišujeme, nebo kam historie (auto)cenzury sahá.

Severozápad Čech není jen krajem uhlí a chemie. Do jeho proměny je třeba zapojit širší spektrum oborů, a především místní angažované a tvůrčí obyvatele, shodli se na setkání náměstek ústeckého hejtmana Jiří Řehák, nově zvolený rektor UJEP Jaroslav Koutský, děkanky dvou fakult Michaela Hrubá a Zdena Kolečková a zástupci sítě Kreativní.uk.

Ve dnech od 5. do 7. září 2023 dostala Katedra filozofie a humanitních studií FF UJEP příležitost uspořádat mezinárodní konferenci věnovanou tématu Posthuman agency (Nejen lidské jednání). Konference navazovala na loňské inaugurační setkání věnované kritickému posthumanismu.

Žatec a okolní chmelařské krajiny se staly památkou zapsanou na seznam UNESCO. Rozhodl o tom výbor organizace na zasedání v Rijádu. V České republice jde o 17. pamětihodnost zapsanou v prestižním seznamu.

S účinností od 1.9.2023 byl na filozofické fakultě UJEP jmenován nový docent v oboru české dějiny. Tomáš Velička vystudoval obor pomocné vědy historické na FF UK, kde několik let pracoval jako odborný asistent. Má také praxi jako archivář a zkušenosti z Národní knihovny s katalogizací starých tisků. V Ústí působí teprve od roku 2017 a za tu dobu stihl vytvořit novou katedru, vydat několik významných prací, usednout na místo proděkana pro internacionalizaci a v neposlední řadě úspěšně habilitovat.

Na konci června proběhla na filozofické fakultě výběrová řízení na pozice vedoucích pracovníků a pracovnic. Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole diskutuje o programu uchazeče či uchazečky příslušné pracoviště, kde dochází k volbě. Výsledky volby jsou pak jedním z podkladů pro jednání výběrové komise, před kterou uchazeči s programem předstupují. O jmenování na základě doporučení komise následně rozhoduje děkan.

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer