Sidebar

25
led, so
28 Aktuality

Dne 18. prosince 2019 proběhla před Lavičkou Václava Havla, která je umístěna před filozofickou fakultou v Kampusu UJEP, tradiční vzpomínková akce k osobnosti a odkazu prvního českého prezidenta Václava Havla.

Dne 18. prosince 2019 ve 14:30 h proběhla ve foyer Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vernisáž výstavy „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1993“.

V úterý 10. 12. 2019 děkanka filozofické fakulty udělila ceny, kterými poděkovala za mimořádné pedagogické, vědecké a studijní výsledky kolegů a kolegyň z řad akademických pracovníků i studentů fakulty.

Ve dnech 5. – 6. prosince 2019 se uskutečnila exkurze studentů a doktorandů katedry historie Filozofické fakulty UJEP do Durynska, konkrétně navštívili města Erfurt a Weimar. Podpořena byla z univerzitního programu IP mobility.

Dne 29. 11. 2019 udělila děkanka fakulty prof. M. Hrubá titul fakultní škola gymnáziu v Žatci. Stalo se tak při slavnostním ceremoniálu u příležitosti výročí této školy. Společně s ředitelem školy PaedDr. M. Řebíčkem a starostkou města Žatce Z. Hamouzovou paní děkanka pokřtila též výroční almanach školy.

Ve středu 4. prosince 2019 se na naší fakultě konal Slovenský večer. Navštívili nás hosté z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, z Prešovské univerzity v Prešove či z Univerzity Komenského v Bratislave. Čilý debatní ruch nad tématy soužití a vztahů Čechů a Slováků...

Studenti KPF se ve dnech 19. – 25. 11. 2019 zúčastnili exkurze do Athén v doprovodu svých učitelů V. Konrádové, B. Řebíkové a J. Mourala. Plán exkurze zahrnoval návštěvu athénských muzeí zaměřených na antický starověk a návštěvu archeologických památek spjatých s životem athénské polis.

Ve dnech 25. - 26. 11. 2019 se na FF Univerzity Hradec Králové konalo zasedání Asociace děkanů filozofických fakult ČR. Na programu jednání byla zejména problematika vzdělávání učitelů na nepedagogických fakultách a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 28. listopadu 2019 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety nových profesorů vysokých škol. Mezi jmenovanými je také prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

Ve dnech 27.–28. listopadu 2019 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil první ročník studentské a doktorandské konference Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace.

Ve středu 13. listopadu 2019 vrcholily Sametové oslavy. V souboru akcí si univerzita společně s dalšími ústeckými institucemi připomněla 30 let od sametové revoluce v Ústí nad Labem, listopadové události roku 1939 a také oslavila Mezinárodní den studentstva.