Sidebar

13
lis, út
50 Aktuality

Zkuste vyplnit náš kvíz (v němčině) a můžete vyhrát jednu z pěti cen.
Vaše odpovědi přijímáme do 25. 11. 2018, do 23:59.
Výherce vylosujeme dne 28. 11. 2018.
Hlavní cena - powerbanka.
Čtyři vedlejší ceny – knihy a malá překvapení.

Informace ke kvízu i odkaz na něj najdete zde:
https://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska knihovna/rakouska-knihovna-aktuality

Österreich-Quiz 2018

Die Österreich-Bibliothek Ústí nad Labem hat für Sie ein Quiz vorbereitet.
Versuchen Sie es bis 25. 11. 2018, 23:59 auszufüllen.
Am 28. 11. 2018 verlosen wir unter den richtig beantworteten fünf Gewinner.
Platz   1 - eine Powerbank.
Plätze 2-5 - Bücher, kleine Geschenke.

Information und Link zum Quiz finden Sie hier:
https://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-aktuality

Vážení studující,

 

na Obchodní akademii v Ústí nad Labem hledají urgentně vyučující německého jazyka jako dlouhodobý záskok - do června 2019. Prosím, kdo by měl zájem vypomoci, obraťte se na zástupkyni ředitele za jazykovou školu Mgr. Petru Adámkovou (adamkova@oaulpar.cz) nebo na mne (monika.ruzickova@ujep.cz)

Děkuji

Monika Růžičková

Vážení studující,

obhajoby KGER se konají

27. 11. 2018 (Literární a kulturně historické práce), začátek 13:00, učebna B114 

a  30. 11. 2018 (Lingvistické a didaktické práce), začátek 10:00, učebna B114

 

_ZDE_ naleznete podrobný harmonogram obhajob. (V seznamu se najdete podle názvu své práce).

 

O přístup do dokumentu (hesla) zažádejte buď osobně na sekretariátu (B116), nebo přes e-mail (pavlina.mackova@ujep.cz).

Posudky budete mít ve STAGu přibližně 5 dní před termínem vašich obhajob.

 

Krásný den.

Pavlína Máčková

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci DEUTSCH-TSCHECHISCHE BEZIEHUNGEN – RAUM, POLITIK UND ZEIT pořádanou 8. – 10. November 2018 ve spolupráci s Institut für Geographie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. 
 
Zájemci hlaste se na e-mail v programu.   PROGRAM
 

Vážené studentky, vážení studenti,

z organizačních důvodů dochází k některým změnám, na které bych vás tímto ráda upozornila. V případě jakýchkoliv dotazů či potíží s rozvrhem neváhejte a kontaktujte mě.

Přeji vám úspěšný start nového akademického roku a mnoho zdaru v zimním semestru.

 

Mgr. Andrea Frydrychová
tajemnice KGER
andreafrydrychova@seznam.cz

 

 

Upozornění pro studující bakalářského studijního programu:

Studujícím z druhého ročníku, kteří studují Německý jazyk v kombinaci s druhým oborem, připomínáme, že se musí přihlásit na tzv. dorovnávací PVK. Toto PVK naleznou pod kódem KGER/0963 (PVK „Jazyková cvičení 2“, vyučující Mgr. Obrová) v systému STAG.

Upozornění pro studující navazujících magisterských programů (v prezenční i kombinované formě):

V ZS 2018/2019 dochází k spojení některých rozvrhových akcí, a to u těchto vybraných předmětů: KGER/DID2 a KGER/KDID2; KGER/LPDM a KGER/KLPDM; KGER/NNL a KGER/KNNL; KGER/TLST a KGER/KTLST; KGER/VJAZ a KGER/KVJAZ; KGER/VKNL a KGER/KVKNL; KGER/ZDID a KGER/KZDID; KGER/0938 a KGER/K0938. (Podrobnější informace naleznete ZDE.)

Výuka u vyjmenovaných kurzů bude probíhat podle rozvrhu kombinovaného studia. Studující prezenční formy se tedy budou řídit dle rozvrhů KS (viz barevné tabulky s rozvrhem KS).


Předměty KGER/ZDID; KGER/KZDID (obojí „Základy didaktiky“, vyučující Mgr. Krovová, pro 1. roč. UčSŠ) a  KGER/0938; KGER/K0938 („Literárněvědná propedeutika“ popř. „Rozšiřující seminář literární“, vyučující: dr. Jičínská, pro 1. roč. NěmFil, 1. roč. UčSŠ KS) jsou předměty podmiňující zapsání dalších kurzů, tzv. prerekvizity. Tyto předměty jsou tedy povinné pro první ročník daného studijního oboru.