Sidebar

22
bře, čt
40 Aktuality

Srdečně vás zveme na další přednášku z našeho cyklu přednášek pro veřejnost. Tentokrát s Martinem a Hanou Veselými, kteří promluví o své knize Sudetská župa do kapsy - Holýšov v zajetí velkých dějin 1938-1945.

Středa 28. 3. od 15:00 na FF v místnosti A 306

avi Reportáž Regionální televize Ústecka "UJEP představila výstavu Rok 1918 na Ústecku"

Výstava Rok 1918 na Ústecku je výsledkem výzkumu studentů magisterského a doktorského studia na katedře historie FF UJEP.

Patnáct výstavních panelů představuje různé aspekty vzniku republiky v Ústí nad Labem a okolních oblastech, kde dějiny kráčely poněkud jinak, než tomu bylo v centru země a všech oblastech osídlených českým obyvatelstvem.

Výzkum se uskutečnil od počátku loňského roku za podpory projektu z Fondu Ústeckého kraje a výzkumných prostředků Školy doktorských studií UJEP. Celkem sedm doktorandů a doktorandek se zaměřilo na konkrétní téma související s okolnostmi a průběhem událostí roku 1918. Pozornost věnovali především provincii Deutschböhmen, která v příhraničních oblastech vznikla paralelně s novým státem Čechů a Slováků.

„Existence provincie Deutschböhmen je významnou kapitolou historie tohoto regionu, které prozatím nebyla věnována dostatečná pozornost. Postavení českých Němců a jejich provincie v nové Československé republice, role židovského obyvatelstva na Ústecku ale třeba i hrozba španělské chřipky, to všechno jsou dosud málo probádaná témata, na které se snažíme upozornit a věříme, že budou zajímavá pro odborníky, ale především zájemce o historii a laickou veřejnost. Doufám, že výstava přispěje k pochopení tohoto zásadního mezníku dějin našeho státu v kontextu se specifickými dějinami regionu, ve kterém žijeme,“ uvedl editor výstavy a katalogu Jan Grisa.

V rámci výzkumu, který předcházel vzniku výstavy, navštívili autoři řadu regionálních i centrálních archivů a spolupracovali též s muzejními institucemi, které zapůjčily především obrazový materiál. „Vznik výstavy byl náročný, stejně jako předcházející výzkum. Musíme si uvědomit, že na konci první světové války panoval především nedostatek, hlad a všeobecný chaos. Málokdy se našel někdo, kdo události zaznamenal na fotoaparát nebo jim věnoval větší pozornost ve svých vzpomínkách. Naštěstí se však podařilo z těchto střípků dát dohromady mozaiku, kterou na konci února představíme veřejnosti,“ dodal Grisa.

Výstava potrvá do 5. dubna. Derniéra výstavy bude spojena s krajským kolem dějepisné olympiády pro gymnázia Ústeckého kraje, kterou katedra historie FF UJEP pořádá ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje. Výstava se poté představí krom vybraných gymnázií také v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, na Hradě v Litoměřicích, v Oblastním muzeu v Chomutově i na dalších místech. Zájemcům o danou problematiku bude k dispozici i výstavní katalog.

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. 

Cyklus bude zahrnovat pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru. Aktuální přednášky budou uveřejněny v aktualitách. 

Účast potvrzená v FFPVK PASu alespoň na 8 plánovaných akcích a odevzdání písemného textu (report k jedné z navštívených akcí, reakce na tuto akci, její zhodnocení, komentář k tomu, co zaujalo či nezaujalo, v čem byla přínosná, inspirativní; rozsah max. 2NS, zaslat elektronicky). Zápočty uděluje PhDr. Filip Hrbek: FilipHrbek@email.cz.

Přednášky se konají od 15:00 v učebně A 306.

Datum

Název přednášky

Přednášející

14. 2.

Školní dějepis v digitální éře

Co si má učitel dějepisu počít s Wikipedií?

Jak by měla či mohla vypadat moderní učebnice dějepisu?

Máme se obávat "digitální demence"?

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. – ÚSTR

21. 2.

Erasmus+
Prezentace zkušeností získaných v programu Erasmus+

Mgr. David Tomíček, Ph.D. a vybraní studenti

28. 2.
atrium

Rok 1918 na Ústecku a Děčínsku,

Přednáška a vernisáž výstavy

Mgr. Jan Grisa a kol.

7. 3.

Česká recepce Franze Kafky jako kafkárna?

Je Franz Kafka český autor? Přednáška se zabývá proměnami a konstantami české recepce německy píšícího pražského Žida až do současnosti. Zvláštní pozornost věnuje obtížné kanonizaci Kafky v české literární historii (jako „německý“, „židovský“ či „český“ autor). Zájemci budou mít v rámci přednášky možnost zúčastnit se celosvětové ankety k současnému populárnímu obrazu autora.

dr. Astrid Winter – TU Dresden

Místnost: bude upřesněno

14. 3.

Islám a politika

Přednáška a prezentace knihy

doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

21. 3.

Antisemitismus a rasismus v českých, slovenských a českoněmeckých politických karikaturách (1933-1953)

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.

28. 3.

Sudetská župa do kapsy. Holýšov v zajetí velkých dějin 1938-1945

 

doc. Martin Veselý, Ph.D.

4. 4.

Přeložená zvukomalebnost – Mácha, Rilke, Krchovský

Ondřej Cikán, narozen 1985 v Praze, žije od roku 1991 ve Vídni. Spisovatel, překladatel, klasický filolog. Jeho román „Menandros und Thaïs" vyšel 2011 ve Vídeňském nakladatelství Labor, tamtéž pak 2012 i jeho překlad Máchova Máje do němčiny „Mai" s ilustracemi Antonína Šilara a 2013 jeho dlouhá báseň „Prinz Aberjaja" podle pohádky „Princ Bajaja" ze sbírky Boženy Němcové.

Mgr. Ondřej Cikán, Ph.D.

11. 4.

Svatba v evropských dějinách

 

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

18. 4.

Výroba a konzumace lihovin na východě Slovenska v "dlouhém" 19. století

PaedDr. Patrik Derfiňák, Ph.D.

25. 4.

Pomníky velké války

Přednáška o projektu, jehož výstupem je výstava o pomnících vztahujících se ke konci první světové války, nikoliv ke vzniku ČSR.

Mgr. Jiří Bureš

2. 5.

Přednáška k výstavě „Sola fide – Pouhou vírou“

doc. Michaela Hrubá, Ph.D.

9. 5.

EXKURZNÍ TÝDEN

 

16. 5.

KONFERENCE KLAUDYÁN V LITOMĚŘICÍCH

 

 

Rádi bychom nabídli studentům možnost přihlásit se o stipendium na magisterské studium v Nizozemí, které nabízí společnost NN.

Náš program NN Future Matters Scholarship je zaměřen na studenty, jejichž rodiče ani prarodiče nemají vysokoškolský titul. Nabízíme těmto mladým lidem příležitost ke studiu na prestižních univerzitách v Nizozemí a tedy k rozšíření možností budoucího profesního uplatnění. Stipendium je určeno studentům v oborech financí, risk managementu a ekonomie, kteří nastupují do magisterského studijního programu v září 2018. Vybrat si mohou mezi univerzitami v Amsterdamu, Tilburgu, Maastrichtu, Utrechtu a dalšími. Kromě životopisu a motivačního dopisu musí spolu s vyplněnou přihláškou zaslat i doporučení profesorů, a to do nejpozději do 3. 4. 2018. Klíčová kritéria shrnuje i přiložený letáček.

Více informací o programu včetně pokynů pro přihlášení najdete v přiložených souborech a na: www.studyinholland.nl/nnfuturematters. Chtěli bychom Vás také poprosit, zda byste tento odkaz nerozšířili prostřednictvím Vašich sociálních médií a intranetů Vašich vysokých škol a univerzit.

Vnímání, výroba a distribuce zpravodajství se výrazně mění. Česká televize si je toho nejen vědoma, ale chce se na těchto změnách podílet. Proto chceme spolupracovat s těmi nejlepšími z nové generace. Hledáme studenty, kteří mají zájem o zpravodajství a chtějí společně s námi tvořit mediální budoucnost České televize. Stáže se můžeš zúčastnit v krajských redakcích v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni a Ústí nad Labem.

Co tě čeká?

  • výjezdy se štábem do terénu na natáčení zpravodajských reportáží
  • naučíš se vyhledávat témata, rešeršovat a připravovat reportáže
  • výroba zpravodajství pro sociální sítě
  • chceme slyšet vaše názory a společně zkoušet nové formy a postupy na sociálních sítích 

Co očekáváme?

  • studenty, kteří chtějí pracovat ve zpravodajství
  • studenty se zájmem o televizní novinařinu
  • studenty, kteří mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jestli máš opravdu zájem, pošli mail na: Michaela.jochova@ceskatelevize.cz a přilož několik vět o své motivaci účastnit se stáže. 
http://ceskatelevize.jobs.cz/detail-pozice-uvod/?id=G2-1238871329-aden_brand0&rps=186