Sidebar

21
čec, so
20 Aktuality

Varnsdorf? Pivovar Kocour. Výběžek. Německo hned za kopcem. Zajímaví lidé, kteří se sem čím dál tím víc stěhují z větších měst. Ještě něco? Kostely! Hromada kostelů. Filozofická fakulta UJEP za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje organizuje výstavu mapující příběhy kostelů ve Varnsdorfu. Na výstavě spolupracovali též odborníci z Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem a pracovníci z varnsdorfské pobočky vlastivědného muzea v Děčíně.

„Varnsdorf v minulosti i v dnešní době vždy stál na hranici. Bezprostřední kontakt se sousedním Saskem osobitě formoval tvář města i z hlediska církevní konfese. Rozmanitost území je z tohoto hlediska nejlépe patrná v počtu a v podobě chrámů. Vedle tradičního barokního kostela sv. Petra a Pavla vznikaly v období nebývalé ekonomické konjunktury na přelomu 19. a 20. století další reprezentativní svatostánky. Vůdčí roli v celé habsburské monarchii měl Varnsdorf v případě starokatolické církve. Naprosto špičkovými architektonickými počiny jsou evangelický kostel a nový katolický kostel sv. Karla Boromejského. Do výčtu byl zařazen i kostel v bývalé samostatné obci Studánka, která je dnes součástí Varnsdorfu,“komentoval výstavu Mgr. Martin Zubík, její autor a doktorand katedry historie FF UJEP.

Filozofická fakulta chystá celou řadu prezentací této výstavy. První se uskutečnila ve středu 27. června 2018 v Městské knihovně ve Varnsdorfu. Na programu byla krátká prezentace výstavy spojená s komentovaným promítáním fotografií a návštěvou jednoho z kostelů. V průběhu letních měsíců bude možné si výstavu prohlédnout na varnsdorfském Hrádku. Výjimečná bude prezentace v  přímo v kostele sv. Petra a Pavla, která bude na konci září a na níž proběhne i diskuse k významu a možnostem záchrany cenných sakrálních památek

„Filozofická fakulta UJEP dlouhodobě podporuje vzdělávání v oboru dokumentace a prezentace hmotného kulturního dědictví. Cílem výstavy je srozumitelnou formou představit všem zájemcům o historii nejen z Varnsdorfu a okolí dramatické příběhy varnsdorfských kostelů, které tvoří stěžejní část památkového fondu města,“uvedla prof. Michaela Hrubá, děkanka fakulty. K výstavě byl vytvořen i specializovaný web přístupný na adrese http://ff.ujep.cz/vdf-kostely. Výstava je vytvořena v české a německé mutaci, aby oslovila nejen místní zájemce o historii a památky, ale také návštěvníky z nedalekého Saska.

Studenti a studentky ústecké germanistiky naplno využívají možnosti dlouhodobých studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí.

To, že se cizí jazyk nejsnadněji učí přímo v zemi, kde se jím hovoří, je všeobecně známá věc. Proto ústecká Katedra germanistiky FF UJEP umožňuje svým studentům a studentkám cíleně jedno i vícesemestrální pobyty v rámci výměnného programu Erasmus+. „Díky našim dlouholetým aktivitám a kontaktům se zahraničními partnery se nám podařilo navázat partnerství s více než dvaceti vzdělávacími institucemi nejen v německojazyčné oblasti, ale i v celé řadě dalších evropských zemí,“ upřesňuje vedoucí katedry doc. Renata Cornejo. „Prakticky všichni naši studující tak mají možnost vyjet minimálně na jeden semestr, ale často i na celý rok na univerzitu podle svého výběru.“

Nejde ale jen o to naučit se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalit, studenti a studentky poznávají zároveň i kulturu a každodenní život dané země, navazují kontakty i celoživotní přátelství, během pracovních stáží získávají také první praktické zkušenosti pro svou budoucí práci či povolání, ale hlavně získávají notnou dávku sebevědomí a zkušenost poradit si v novém a neznámém prostředí. V neposlední řadě však takto studující získávají díky osobní zkušenosti poměrně reálný obraz navštívených zemí, oproštěný od stereotypů a předsudků.

Studentka druhého ročníku Interkulturní germanistiky Barbora Ziková, která strávila prostřednictvím stipendia studentské organizace GFPS semestr na univerzitě v německém Erfurtu, vyzdvihuje i přínos pobytu pro samotné studium germanistiky: „Po návratu z Německa mám díky lepší znalosti němčiny, zvýšené odbornosti a tím nabytému sebevědomí mnohem větší požitek se seminářů a přednášek, které zde v Ústí navštěvuji, nebojím se jít do debaty a obhajovat své názory.“

Studentka 2. ročníku magisterského studia Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu Bc. Lucie Říhová, která v rámci programu Erasmus absolvovala celkem čtyři studijní pobyty a stáže (ve Španělsku, Estonsku, Portugalsku a Itálii) doporučuje svým začínajícím spolužákům: „Neváhejte a jeďte! Je to úžasná a neskutečná šance pro rozšíření svých obzorů. Navíc dostanete stipendium, takže na náklady nebudete sami. Taková možnost už se vám v budoucnu nemusí nikdy naskytnout, takže není nad čím přemýšlet.“ S úsměvem však dodává: „Musím ale varovat, studium a pobyt v zahraničí jsou silně návykové, jak vyrazíte jednou, musíte znovu.“

„Velice mě těší, že naprostá většina našich studentek a studentů tyto možnosti využívá, a sice nejen prostřednictvím programu Erasmus+, ale i dalších stipendijních nabídek např. od německé organizace DAAD, rakouské ÖAD nebo studentské organizace GFPS, která vznikla před lety v Ústí nad Labem. Vybraní studenti magisterského studia Německé filologie u nás dokonce mohou získat tzv. dvojitý – český a německý – diplom, neboť druhý rok svého studia absolvují v rámci na naší partnerské univerzitě v Bayreuthu,“ uzavírá doc. Cornejo.

Článek v Žít Ústí: "Studium cizího jazyka bez studia v zahraničí je polovičaté"

Studenti se zájmem o televizní novinařinu! Pokud chcete získat zkušenosti z praxe, využijte možnosti dvouměsíční neplacené stáže v ústecké redakci vysílání ČT.

Vnímání, výroba a distribuce zpravodajství se výrazně mění. Česká televize si je toho nejen vědoma, ale chce se na těchto změnách podílet. Proto chceme spolupracovat s těmi nejlepšími z nové generace. Hledáme studenty, kteří mají zájem o zpravodajství a chtějí společně s námi tvořit mediální budoucnost České televize. Dvouměsíční neplacené stáže se můžete zúčastnit v krajských redakcích v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Zlíně a Ústí nad Labem.

Co Vás čeká?

- Výjezdy se štábem do terénu na natáčení zpravodajských reportáží
- Naučítese vyhledávat témata, rešeršovat a připravovat reportáže
- Výroba zpravodajství pro sociální sítě
- Chceme slyšet vaše názory a společně zkoušet nové formy a postupy. Hlavně na sociálních sítích
- Pro ty nejlepší možnost další spolupráce

Co očekáváme?

- Studenty, kteří chtějí pracovat ve zpravodajství a mají zájem o televizní novinařinu
- Studenty s přehledem o domácím a ekonomickém dění
- Studenty, kteří mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jestli máte opravdu zájem, odpovězte na inzerát konkrétní stáže zveřejněný na našich kariérních stránkách: https://ceskatelevize.jobs.cz/

Německá autorka a režisérka Petra Wülleneweber napsala text Zbytky záře (Restglühen)v roce 2015 a letos si ho inscenační tým zodpovědný za třetí premiéru druhé sezóny projektu Překročit hranice. Režisér Juraj Marušic vysvětluje výběr až kafkovsky absurdního příběhu z prostředí ústavu pro vyhořelé lakonicky: „Mňa na ňom zaujala predovšetkým forma akou je písaný. A teda striedanie vonkajšieho světa, v ktorom sú postavy nútené koexistovať v spoločnosti iných ľudí, kvôli ktorým modifikujú nie len svoje správanie, ale hlavne svoje priority, a vnútorného sveta postáv, kde sú skutočne samy sebou“. Dramaturg Otto Kauppinen svého kolegu doplňuje: Text Zbytky záře mě oslovil tematizováním systému, ve kterém žijeme. Většina z nás se v životě žene za "zbytky záře" příslibu štěstí materiálního úspěchu, o jehož důležitosti nás dennodenně přesvědčuje reklama, média a koneckonců i životní styl většinové populace západní společnosti. Text ukazuje, že jde opravdu pouze o planý slib, o "zbytky" - v jednom okamžiku si člověk uvědomí, že při honu za úspěchem svoji záři ztratil."

Komedie Zbytky záře Petry Wülleneweber je o snaze uniknout systému, který vás léčí jen proto, aby vás znovu opotřeboval. Hrdinové příběhu poznají, že útěk nebude tak jednoduchý: jejich problémy jsou nedílnou součástí kapitalistického systému, jehož chod svým životním stylem udržují.

Scénické čtení Zbytky záře je šestým pokračováním cyklu Překročit hranice, kde studenti vysokých uměleckých škol kooperují na překladu a inscenování čerstvých německojazyčných textů, jimž Činoherní studio poskytuje prostředí pro jejich první české uvedení. Na překladu textu Zbytky záře spolupracovali studenti Katedry germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem se studenty Slavistiky Technické univerzity v Drážďanech. Během několika vzájemných setkání diskutovali kontext textu, významy a posuny překladu i překladatelské problémy, které se během práce na textu vyskytly. Scénickou realizací textu byli tentokrát pověřeni studenti a doktorandi Divadelní fakulty JAMU v Brně. V jednotlivých rolích se představí jak herci Činoherního studia Jan Plouhar, Václav Hanzl, Jan Jankovský či Marta Vítů, tak hostující herečky – Michaela Rykrová a Tereza Volánková.

Projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Premiéra: 5. května 2018 v 19.00 v Obejváku ČS
Reprízy: 15. a 21. května v 19.00 v Obejváku ČS

více informací: https://www.cinoherak.cz/repertoar/zbytky-zare/

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. 

Cyklus bude zahrnovat pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru. Aktuální přednášky budou uveřejněny v aktualitách. 

Účast potvrzená v FFPVK PASu alespoň na 8 plánovaných akcích a odevzdání písemného textu (report k jedné z navštívených akcí, reakce na tuto akci, její zhodnocení, komentář k tomu, co zaujalo či nezaujalo, v čem byla přínosná, inspirativní; rozsah max. 2NS, zaslat elektronicky). Zápočty uděluje PhDr. Filip Hrbek: FilipHrbek@email.cz.

Přednášky se konají od 15:00 v učebně A 306.

Datum

Název přednášky

Přednášející

14. 2.

Školní dějepis v digitální éře

Co si má učitel dějepisu počít s Wikipedií?

Jak by měla či mohla vypadat moderní učebnice dějepisu?

Máme se obávat "digitální demence"?

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. – ÚSTR

21. 2.

Erasmus+
Prezentace zkušeností získaných v programu Erasmus+

Mgr. David Tomíček, Ph.D. a vybraní studenti

28. 2.
atrium

Rok 1918 na Ústecku a Děčínsku,

Přednáška a vernisáž výstavy

Mgr. Jan Grisa a kol.

7. 3.

Česká recepce Franze Kafky jako kafkárna?

Je Franz Kafka český autor? Přednáška se zabývá proměnami a konstantami české recepce německy píšícího pražského Žida až do současnosti. Zvláštní pozornost věnuje obtížné kanonizaci Kafky v české literární historii (jako „německý“, „židovský“ či „český“ autor). Zájemci budou mít v rámci přednášky možnost zúčastnit se celosvětové ankety k současnému populárnímu obrazu autora.

dr. Astrid Winter – TU Dresden

Místnost: bude upřesněno

14. 3.

Islám a politika

Přednáška a prezentace knihy

doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

21. 3.

Antisemitismus a rasismus v českých, slovenských a českoněmeckých politických karikaturách (1933-1953)

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.

28. 3.

Sudetská župa do kapsy. Holýšov v zajetí velkých dějin 1938-1945

 

doc. Martin Veselý, Ph.D.

4. 4.

Přeložená zvukomalebnost – Mácha, Rilke, Krchovský

Ondřej Cikán, narozen 1985 v Praze, žije od roku 1991 ve Vídni. Spisovatel, překladatel, klasický filolog. Jeho román „Menandros und Thaïs" vyšel 2011 ve Vídeňském nakladatelství Labor, tamtéž pak 2012 i jeho překlad Máchova Máje do němčiny „Mai" s ilustracemi Antonína Šilara a 2013 jeho dlouhá báseň „Prinz Aberjaja" podle pohádky „Princ Bajaja" ze sbírky Boženy Němcové.

Mgr. Ondřej Cikán, Ph.D.

11. 4.

Svatba v evropských dějinách

 

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

18. 4.

Výroba a konzumace lihovin na východě Slovenska v "dlouhém" 19. století

PaedDr. Patrik Derfiňák, Ph.D.

25. 4.

Pomníky velké války

Přednáška o projektu, jehož výstupem je výstava o pomnících vztahujících se ke konci první světové války, nikoliv ke vzniku ČSR.

Mgr. Jiří Bureš

2. 5.

Přednáška k výstavě „Sola fide – Pouhou vírou“

doc. Michaela Hrubá, Ph.D.

9. 5.

EXKURZNÍ TÝDEN

 

16. 5.

KONFERENCE KLAUDYÁN V LITOMĚŘICÍCH

 

 

Vnímání, výroba a distribuce zpravodajství se výrazně mění. Česká televize si je toho nejen vědoma, ale chce se na těchto změnách podílet. Proto chceme spolupracovat s těmi nejlepšími z nové generace. Hledáme studenty, kteří mají zájem o zpravodajství a chtějí společně s námi tvořit mediální budoucnost České televize. Stáže se můžeš zúčastnit v krajských redakcích v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni a Ústí nad Labem.

Co tě čeká?

  • výjezdy se štábem do terénu na natáčení zpravodajských reportáží
  • naučíš se vyhledávat témata, rešeršovat a připravovat reportáže
  • výroba zpravodajství pro sociální sítě
  • chceme slyšet vaše názory a společně zkoušet nové formy a postupy na sociálních sítích 

Co očekáváme?

  • studenty, kteří chtějí pracovat ve zpravodajství
  • studenty se zájmem o televizní novinařinu
  • studenty, kteří mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jestli máš opravdu zájem, pošli mail na: Michaela.jochova@ceskatelevize.cz a přilož několik vět o své motivaci účastnit se stáže. 
http://ceskatelevize.jobs.cz/detail-pozice-uvod/?id=G2-1238871329-aden_brand0&rps=186