Sidebar

21
zář,
29 Aktuality

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví je specializovaným pracovištěm Filozofické fakulty a Fakulty životního prostředí UJEP. Vedle projektů zaměřených na dokumentaci památek se věnuje digitalizaci archiválií, pořizování audiovizuálních záznamů a spolupracuje také na projektech souvisejících se zpřístupňováním městských knih. Je vybaveno nejmodernější technikou a zabezpečeno pedagogickými a studentskými silami tak, aby mohlo být zázemím pro vznik studentských prací i pro rostoucí podíl studentů na projektech katedry.

Centrum zajišťuje výpůjčky dokumentačních prostředků pro studenty pro zpracování bakalářských a diplomových prací.

Centrum otevřeno každý den od 8:00 do 14:00 - v tuto dobu je možno si vypůjčit potřebné vybavení.

Výpůjčky administrují zaměstnanci centra.
Formulář pro vypůjčení vybavení z centra

V současné době disponuje sekce digitalizace a vizualizace ručním skenerem ExaScan, který je mobilní, dobře využitelný v terénu i v laboratoři. Jedná se o laserový skener, který ke své práci potřebuje referenční terče v podobě malých reflexních samolepek. Je vhodný pro digitalizaci zejména menších předmětů.

Ruční optický skener Artec Eva slouží k digitalizaci menších předmětů zejména v terénu. Skener snímá prostorově povrch a také jeho barevnost, neboli texturu. Skener je méně detailní, jeho hlavní předností je jednoduchost ovládání a vysoká mobilnost. K práci se skenerem využíváme výkonný počítač. Ke zpracování nasnímaných dat, spojování jednotlivých skenů a k tvorbě 3D modelu využíváme specializované programy, které jsou určeny pro sběr 3D dat a jejich úpravu.

Optický skener Breuckmann slouží k přesné a precizní 3D digitalizaci menších předmětů. Skener je stacionární, stojící na stativu a snímá s 3D tvarem objektu také jeho barevnost, neboli texturu. K práci se skenerem je využíván výkonný mobilní počítač. Ke zpracování nasnímaných dat, zapozicování jednotlivých skenů, tvorbě 3D modelu a dalšího zpracování využíváme zahraniční specializované programy. Výsledkem 3D digitalizace je pak přesný a ucelený 3D barevný model, který lze vizualizovat například na webových stránkách nebo jej lze využít pro tvorbu repliky pomocí 3D tiskových technik. 3D model je také vhodným podkladem pro restaurátorský průzkum.

Pro efektivnější a rychlejší zpracování výrazně velkých prostorově nasnímaných dat ze 3D skenerů slouží výpočetní server, který zvládne zpracovávat i výrazně velké projekty, jako je například 3D digitalizace celého kostela, hradu či precizní dokumentace barokní sochy v rozlišení pod 0,2 mm. Server je základním kamenem výpočetního výkonu centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, které je strukturně situováno pod Katedrou historie, Filozofické fakulty, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

V sekci fotografie, fotogrammetrie a videodokumentace disponuje Centrum moderními digitálními fotoaparáty s příslušenstvím (např. CANON EOS 5D MARK, NIKON D3) a speciálními objektivy pro fotografování architektury a fasád. Pro zpracování digitálních audiovizuálních záznamů má pracoviště k dispozici počítačovou pracovní stanici pro zpracování obrazových dat (pracovní stanice s digitální střihovou kartou Canopus, tři monitory, audio mixažní pult, DVD vypalovací mechanika, sw Adobe Premiere pro 1.5, Adobe Photoshop CS, Ulead DVD workshop SE – dvd, authoring sw). Digitální záznam obrazu je možné pořizovat díky poloprofesionální DV kameře Canon XM2. Centrum dokumentace je také vybaveno počítačem a SW pro fotogrammetrii, moderní a perspektivní metodu dokumentace objektů a veškerých movitých předmětů.

V sekci geodézie a přípravy podkladů pro SHP disponuje Centrum totálními stanicemi, geodetickými GPS, nivelačními přístroji, moderními ručními laserovými dálkoměry, analogovými měřícími pomůckami, GPS navigacemi, speciálními vrtáky pro odběr dendro vzorků. Pro bezkontaktní analýzu stavebních objektů využívá Centrum profesionální termokamery, inspekční kameru a ruční spektrometr.

Geodetická GPS je přístroj pro přesné zaměření prostorových souřadnic daného bodu v terénu. Od běžně užívaných turistických GPS se liší především svou podstatně vyšší přesností, pohybující se v řádu centimetrů. Její zásadní výhodou oproti klasickým geodetickým metodám je, že k připojení bodu nepotřebuje využívat polohové bodové pole, které je v nepřístupném terénu obvykle obtížně dosažitelné a mezi jednotlivými měřenými body nemusí být realizovány průhledy.

Software Autodesk AutoCAD Civil 3D umožňuje tvorbu plánové dokumentace a trojrozměrných digitálních modelů předmětů. Oproti standardnímu AutoCADu je verze Civil 3D rozšířena o funkce podporující zpracování COGO bodů, které jsou importovány z totální stanice, příp. geodetické GPS. Pomocí programu lze také vytvářet digitální modely terénu.

Ruční XFR spektrometr Niton Xl3d je analyzátor přítomnosti chemických prvků, uzpůsobený pro potřeby stavebnictví. Pomocí ozařování rentgenovou lampou dokáže určit přítomnost prvků ve sledovaném materiálu a vyjádřit procentuálně jejich zastoupení. Umožňuje tak analyzovat a porovnávat chemické složení sledovaných historických artefaktů.

Mimo výše zmíněné speciální přístrojové vybavení disponuje Centrum logistickým vybavením pro speciální terénní práce, které ulehčí dokumentaci objektů ve složitém terénu. Např. vysílačky, horolezecké vybavení, elektrocentrála.

V rámci UJEP spolupracuje Centrum s laboratoří geoinformatiky při Fakultě životního prostředí  UJEP se sídlem v Mostě.  Po dohodě Centrum využívá přístroje a programové vybavení laboratoře. Například je využíván laserový skener FARO Focus 3D, ruční skener VIUSCAN, drak na letecké snímkování včetně programového vybavení při následném zpracování dat.

Centrum je též schopno připravit podklady ke kombinované formě výuky historie (kvalitní digitalizace písemného a ikonografického pramenného materiálu, knih a pod.). K dalšímu výraznému rozvoji tohoto pracoviště dojde v souvislosti s přesunem do nových prostor a získáním nového specializovaného přístrojového vybavení, které bude pořízeno v rámci probíhajícího výběrového řízení v rámci projektu OP VaVpI.

Vybavení k zapůjčení

Centrum nabízí studentům UJEP možnost zapůjčení vybavení pro dokumentaci památek. Systém zápůjček podléhá přísným pravidlům, která si můžete přečíst ve výpůjčním listu.

Analogové měřící pomůcky pro stavební měření (pásma, zednické  a svinovací metry, měřící latě apod.)

 • Laserové dálkoměry (Leica Disto D5, Stabila)
 • Digitální fotoaparáty Fuji Finepix S2000
 • Stativy pro fotoaparáty

Centrum dále disponuje vybavením, které není možné zapůjčit studentům bez nutnosti odborného dohledu. Tyto zápůjčky je nutno předem dohodnout s pracovníky centra dokumentace, nejlépe s minimálně dvoutýdenním předstihem. Mezi uvedené vybavení patří:

 • Totální stanice Leica TCR 802 a Leica TCR 803 s příslušenstvím
 • Geodetická GPS SATLAB
 • Ruční laserový skener Creaform EXAScan
 • Ruční optický skener Artec Eva
 • Optické skener Breuckmann
 • Nivelační přístroje Leica
 • Poloprofesionální  DV kamera Canon XM2
 • Profesionální fotoaparáty CANON s příslušenstvím
 • Termokamery
 • Inspekční kamera
 • Ruční XFR spektrometr Niton Xl3d