Nabídka spolupráce

tel. +420 475 286 400
e-mail: sekretariat.ff@ujep.cz

Oblast nabídky spolupráce:

 • zpracování studií či publikací, které se zabývají dějinami obcí a měst,
 • zpracování medailonů významných rodáků a osobností,
 • zpracování publikací či brožur k významným událostem a výročím,  
 • zpracování dějin podniků,
 • konzultace v oblasti archivnictví a spisové služby, zprostředkování kontaktů a jednání s příslušnými archivními institucemi,  
 • zpracování podkladů publikace historických fotek a pohledů (digitalizace předloh – založení digitálního obrazového archivu obcí),  
 • dokumentace historických stavebních objektů a mobiliáře - drobných památek (křížků, soch), kostelů, kaplí, městské i venkovské architektury, technických památek, torzální architektury, archeologických a muzejních artefaktů: stavební zaměření stávajícího stavu, stavebně historický průzkum, typologická analýza, dendrochronologická analýza dřevěných prvků, inventarizace a vyhodnocení stavebních prvků a architektonických detailů, fotogrammetrie, 3D modelování, 3D skenování celků a detailů, termografie, spektrometrická analýza XFR, průzkum inspekční kamerou,
 • digitalizace historických dokumentů – písemných pramenů, ikonografie, filmů; 2D skenování knižním skenerem, fotodokumentace a videodokumentace,
 • archivní rešerše,
 • kurzy a školení v oblasti filosofie, politologie, ekonomie, sociologie, religionistiky, etika, medií apod., v těchto oblastech také nabízena možnost expertních posudků a konzultací,
 • odborné jazykové překlady,
 • zajištění jazykových kurzů a konzultací (zejm. NJ a AJ)
 • postgraduální vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti archivní a spisové služby, kurzy asertivního jednání.
 • zpracování sociodemografických analýz jednotlivých měst a obcí či jejich částí (včetně např. analýz oblastí, v nichž dochází ke koncentraci sociálního znevýhodnění)
 • zpracování analýz specifických prostorových vzorců volebního chování (všechny typy voleb a referend), jejich časové dynamiky a příčin jejich vzniku a reprodukce
 • zpracování analýz různých forem politické participace (jak konvenčních forem politické participace: typicky např. analýzy volební účasti, tak nekovenčních forem politické participace: typicky např. podepisování petic, demonstrací, obsazení budov, ničení majetku či osobního násilí)
 • zpracování průzkumů (dotazníková šetření, osobní rozhovory, řízení diskuse), zpracování dat statistickými programy, závěrečné zprávy z průzkumů
 • zpracování analýz struktury nerovností a jejich prostorové dimenze (např. se zaměřením na identifikaci oblastí, v nichž dochází ke koncentraci sociálního znevýhodnění)
 • analýzy sociálních a politických procesů, které probíhají v územní veřejné správě obcí a krajů a jejich dopady na život spravovaných společenství
 • zpracování analýz nerovnoměrného regionálního rozvoje, prorozvojových faktorů a naopak faktorů, které rozvoj brzdí (s důrazem na problematiku demografických změn v regionech a jejich souvislostí se životními podmínkami)
 • zpracování analýz zaměřených na politický marketing
 • zpracování studií či publikací, které se zabývají problematikou extremismu,
 • kurzy a školení v oblasti politického extremismu, v těchto oblastech je také nabízena možnost expertních posudků a konzultací
 • vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti politického extremismu

doc Dlouhodobá spolupráce bez smluvního vztahu
doc Spolupráce na základě smluvního vztahu
doc Ukázky spolupráce v praxi