Užitečné odkazy

Encyklopedie, lexikony

Vševěd - http://www.vseved.cz/
Co to je? - http://coto.je/
Co je co? - http://www.cojeco.cz/
Encyclopaedia Britannica on-line - http://www.britannica.com/
Wikipedia - http://cs.wikipedia.org/
Mozek - http://www.mozek.cz/
Encyklopedie náboženství- www.karmelitanske-nakladatelstvi.cz/encyklopedie.php
Encyklopedie panovníků - http://www.panovnici.kvalitne.cz/
Encyklopedie souhvězdí - http://andromeda.samotar.cz/
Encyklopedie města Brna - http://encyklopedie.brna.cz/
Velká encyklopedie EU - http://library.muni.cz/EU/html/start1.htm
Dějiny zemí Koruny české v datech http://www.libri.cz/databaze/dejiny/
Encyklopedii mostů - http://www.libri.cz/databaze/mosty/
Biografický slovník archivářů - http://www.libri.cz/databaze/archivari/
Slovník (24 jazyků) - http://slovnikonline.translatory.cz/

Historické instituce na internetu

Archivy

Česká archivní společnost - http://www.cesarch.cz/
Národní archiv - http://www.mvcr.cz/archivy/
Databáze archivních fondů - http://www.mvcr.cz/vozidla/peva/
SOA Zámrsk - http://www.vychodoceskearchivy.cz/
SOA Litoměřice - http://www.soalitomerice.cz/
SOA Třeboň - http://www.ceskearchivy.cz/
Archiv města Ústí nad Labem - http://www.mag-ul.cz/historie/archiv/archiv.htm

Muzea

Asociace muzeí - http://www.cz-museums.cz/
Rozcestník muzeí - http://muzea.startpage.cz/
Národního muzeum - http://www.nm.cz/
Národní technické muzeum - http://www.ntm.cz/
NTM - internetová škola - http://www.ntm.cz/skola/skola.html
Muzeum průmyslových železnic http://www.mpz.cz/
Vojenské historické muzeum - http://www.militarymuseum.cz/
Slovácké muzeum vUherském Hradišti - http://www.slovackemuzeum.cz/
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy - http://www.muzeumjilove.cz/
Regionální muzeum vKolíně - http://www.kolin.cz/muzeum/
Valašské muzeum vpřírodě - http://www.vmp.cz/
Skanzen Vysočina - http://www.pruvodce.com/vysocina/
Lidová architektura - http://www.lidova-architektura.cz/
Muzea na Slovensku - http://www.muzeum.sk/
Britské muzeum - http://www.thebritishmuseum.ac.uk/

Galerie

Národní galerie v Praze - http://www.ngprague.cz/
Louvre v Paříži - http://www.louvre.fr/louvrea.htm
Ermitáž - http://www.hermitagemuseum.org/
Národní galerie ve Washingtonu - http://www.nga.gov/
Národní galerie vLondýně - http://www.nationalgallery.org.uk/
Galerie Ufizzi Florencie - http://www.virtualuffizi.com/uffizi/
Kunsthistorisches museum Vídeň - http://www.khm.at/
Saská muzea v Drážďanec - http://www.skd-dresden.de/
Mnichovská Stará pinakotéka - http://www.pinakothek.de/alte-pinakothek/
Musejní ostrov v Berlíně - http://www.smb.spk-berlin.de/ http://www.museumsinsel-berlin.de/

Vědecké a pedagogické instituce

Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz/
Vysokoškolská pracoviště - http://www.vysokeskoly.cz/
ASUD - http://mujweb.cz/www/asud/

Historické časopisy na internetu

Dějiny a současnost - http://dejiny.nln.cz/
Historický obzor - http://obzor.hyperlink.cz/
Kuděj - http://www.scriptorium.cz/kudej/
Pamiatky a múzea - http://www.snm.sk/old/pamiatky/lista.htm
Umění - http://www.intimate.cz/umeni/
História on-line - http://www.historiarevue.sk/
Internetový magazín pro historickou geografii - http://klaudyan.psomart.cz/
Militaria - http://www.militaria.cz/
Sedliny a současnost - http://historie.quash.cz/
Zahraniční časopisy - http://www.history-journals.de/
Moderní vyučování - http://www.modernivyucovani.cz/
Časopis o historii od pravěku po středověk - http://www.boiohaemum.cz/
Čelem vzad - http://www.celemvzad.cz/
Historické časopisy ve světě - http://www.history-journals.de/

Historie na internetu

Historie obecná

Dějepis.com - http://www.dejepis.com/
Materiály zhistorie a filozofie - http://www.mravenec.cz/henry
Královská historie - http://sweb.cz/royal-history/

Pravěk

Stránky o české archeologii - http://www.archeologicke.misto.cz/
Katedra archeologie ZU - http://www.kar.zcu.cz/
Archeologie a památky on-line - http://geo-cz.com/online/
Občanské sdružení, Keltoi - http://www.keltoi.cz/
Becoming human - http://www.becominghuman.org/
Archeologický institut vArizoně - http://archnet.asu.edu/
Kde se vzalo Brno? - http://brno.hvezdarna.cz/
Archeoastronomie - http://www.eldar.cz/archeoas/

Egyptologie

Egyptologický ústav - http://egyptologie.ff.cuni.cz/
České národní egyptologické centrum - http://egypt.cuni.cz/
Starověký Egypt - http://www.staroveky-egypt.wz.cz/
Starověký Egypt - http://www.starovekyegypt.net/
Egyptica - http://egyptica.wz.cz/
Svět egyptských pyramid - http://mujweb.cz/www/pyramidy/index.htm
Temno starověkého Egypta - http://sweb.cz/martinvangelis/
Vstup do pyramidy - http://www.casa.ucl.ac.uk/digital_egypt/hawara/
Napiš své jméno pomocí hieroglyfů - http://www.upennmuseum.com/hieroglyphsreal.cgi
National Geographic (sekce Archeologie a paleontologie) http://www.national-geographic.cz/

Antika

Antika - http://antika.avonet.cz/
Římské císařství - http://rim.me.cz/
Římské právo - http://sweb.cz/rimske.pravo/index.cz
Svět barbarů - http://mujweb.cz/www/barbari/
Mystéria - http://civilizace.mysteria.cz/

Středověk

Raný středověk - stránky D. Třeštíka - http://www.sendme.cz/trestik/
centrum medievistických studií - http://www.flu.cas.cz/cms
Feudum - http://www.feudum.cz/
Středověká kultura - http://www.mujweb.cz/www/gotika1/
Husitství - http://www.volny.cz/votan/husite/
Homo faber - http://www.faber.cz/
Projekt Wothanburg - http://www.wothanburg.cz/
Living history - http://www.livinghistory.cz/
Botanicus - http://www.botanicus.cz/
Myschwerk - http://www.myschwerk.webzdarma.cz/
Historický šerm - http://www.ceskyserm.cz/ nebo http://www.kazi.webz.cz/sr/

Raný novověk

Server Frühe Neuzeit - http://www.sfn.historicum.net/index.php
Virtual Library Geschichte - http://www.fruehe-neuzeit.net/
Odkazy na zahraniční stránky - http://www.historie.upol.cz/earlymodern/novoveklink.html
Otta z Losu - http://otta.cechove.cz/
Centrum historie 17. století - http://www.centrumhistorie.cz/
Colonial Williamsburg - http://www.history.org/

19. století

Webová příručka kdějinám 19. století - www.historie.upol.cz/19
Poezie 19. století - http://www.ceska-poezie.cz/
Vzpomínky na válku 1866 - http://sweb.cz/lk22/1866/1866.html

Dějiny 20. století

TGM - http://www.msu.cas.cz/masaryk.htm nebo http://www.toth.aktualne.cz/liter.htm
Edward Beneš (Digitální fotoarchiv) - http://www.msu.cas.cz/bachmsu/
Benešovy dekrety - http://www.members.tripod.com/~klempera/dekrety.htm
- http://www.psp.cz/docs/laws/dekl
Knihovna PS Českého parlamentu - http://www.psp.cz/eknih/
Dějiny Podkarpatské Rusi - http://www.members.tripod.com/~pf_cz/zu/
Holocaust - http://www.holocaust.cz/
Holocaust - http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/
Terezínské studie - http://www.terezinstudies.cz/
Dějiny 2. pol. 20. století - http://www.totalita.cz/
Studená válka - http://studena.valka.cz/
Studená válka - http://www.coldwar.cz/
Paměť žen - http://www.womensmemory.net/
Proměny krajiny - http://www.svatojanske-proudy.cz/
- http://www.stara-sumava.cz/

Dějiny vojenství

Militaria - http://www.militaria.cz/
Dějiny válek - http://www.valka.cz/
1. světová válka - http://www.fw.cz/valka/
Druhá světová válka - http://www.fronta.cz/
- http://www.valka.host.sk/stranky/start.html
- http://www.vojenstvi.kvalitne.cz/
Pohraniční opevnění - http://www.bunkry.cz/
- http://www.pevnosti.cz/
- http://www.vojenstvi.kvalitne.cz/index.htm
- http://dbase.ropiky.net/
- http://sweb.cz/k5/ http://pozorovatelna.kvalitne.cz/
- http://www.geocities.com/Athens/Oracle/4230/Brezinka.html
Vojensko-historické poznávací zájezdy - http://www.ckpraded.cz/index1.html
Bitva u Slavkova - http://www.austerlitz2005.com/
Battles - http://www.lbdb.com/TMBattles.cfm
First World War – Battles - http://www.firstworldwar.com/battles/all.htm
Napoleonic Guide – Battles - http://www.napoleonguide.com/battle.htm

Dějiny kultury

Web muzeum Paris - http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/
Artchive - http://www.artchive.com/
Web Gallery of Art - http://www.wga.hu/index1.html
Kulturní památky v ČR - http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php
Hrady - http://hrady.hyperlink.cz/index.html
Útěk a exil vumění - www.unhcr.cz/vystava/6.htm
Kešet - databáze židovských hřbitovů (J.A.Haidler) - www.chewra.com/index.asp
Židovské památky - http://volny.cz/michba/zp.htm

Pomocné vědy historické

Genealogie

Projekt Genea - http://www.genea.cz/
Genealogická a heraldická společnost vPraze - http://www.genealogie.cz/
Brother's Keeper česky - http://www.bkcz.info/
Rod & Klan - http://www.rodclan.cz/
Historie rodu Ilčík zDubňan - http://www.ilcik.cz/generace/
Blanka Větrovcová - rodopisné stránky - http://claricia.quash.cz/rodokmen/index.html
Rodokmeny českých panovníků - http://www.genea.cz/upload/zeme_koruny_ceske.pdf

Numismatika

Numismatické rady a zajímavosti - http://mince.aktualne.cz/
Numismatická encyklopedie - http://www.p-numis.wz.cz/

Historická geografie

Staré mapy českých zemí - http://www.mujweb.cz/www/mapy/
Historické mapy - http://hismap.wz.cz/
Software pro tvorbu map - http://www.tady.cz/OCAD/
Historický atlas měst ČR - http://www.hiu.cas.cz/atlas/
Sbírka Perryho Castanedy - http://www.lib.utexas.edu/
Mapy - http://www.jakub.tucnacek.cz/mapy
Geolab - http://oldmaps.geolab.cz/
Geografický server - http://www.zemepis.com/

Vexilologie

Vexilologický klub Praha - http://web.uhk.cz/cvp/cvp.htm

Heraldika

Česká heraldická společnost vPraze - http://www.heraldicka-spol.net/
Heraldické minimum - http://heraldika.kulna.cz/
Klub pro českou heraldiku a genealogii - http://heraldika_genealogie.tripod.com/

Paleografie

Paleografická čítanka - http://pvh.ff.cuni.cz/paleografie/paleo_text.htm
Paleografická čítanky KHV UP - http://khv.upce.cz/upom/upom.htm

Dějepisné texty, dokumenty a prameny na internetu

Projekt Memoria - http://www.memoria.cz/
Projekt Kramerius - http://kramerius.nkp.cz/
Česká čítanka http://www.citanka.cz/
Dokumenty PS PČR http://www.psp.cz/docs/
E- library - http://server.idc.cz/cgi-bin/diglib/subject_index.cgi
Česká literatura na internetu http://www.ceskaliteratura.cz/
Potápěč - literární rozcestník http://kotrla.com/frogman/
Dějepis.com http://dejepis.wz.cz/
Neknihy http://www.neknihy.cz/
Jiřího Agricoly dvanáct knih
Kronika česká Václava Hájka z Libočan - http://knihomol.phil.muni.cz/cd/hk/index.html
Dalimilova kronika (Pařížský zlomek) - http://geo.mff.cuni.cz/dalimil
Pohádky - http://pohadky.org/
Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský - http://kix.fsv.cvut.cz/rkz/
Bible kralická - http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/
- http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/bible.html
- http://www.nbk.cz/
Niccolo Machiavelli - Rozprava o prvních deseti knihách Tita Livia - http://machiavelli.wz.cz/

Zdroje programů

http://www.slunečnice.cz/
http://www.stahuj.cz/
http://www.studna.cz/
http://www.sosej.cz/
http://software.czechian.net/
http://www.pocketpc.cz/