Zádání závěrečných prací BP/ DP - aktualizace k 2.2.2024

Schválené:

A19154, A20206, F20117, A17173, A17024, P18158, A18015, A17024, A18081, P18117, A18192, A18192, A19197, A19187, A17091, A17196, A19198, A19111, A17036, A18020, A18095, A19082, A18043, A19185, A19041, A19150, A19026, A19212, A19223, A19068, A20153, A19196, A19149, A16002, A19134, A19038, A19145, A20395, A20152, A19156, A18203, A18207, P16555, A16228, P18158, F19316, A20457, A19230, F19317, A16027, A17236, A17035, A18268, A20464, A20516, A20163, A20166, A20158, A19195, A20461, A19141, A19194, A20162, A20154, A19104, A19022, A19261, A19098, A19006, A19018, A20524, P19542, P19058, A20466, A19186, P19541, A19102, A20150, A20465, P20620, A20048, P19543, A20053, F20066, A20162, A20565, A20190, A20087, P20618, A21110, A20455, P20778, A21118, A21373, A18031, P20857, A20385, A21285, A20370, A21116, A20435, A20433, A20394, A21295, A20376, A20165, A21377, A20077, A20049, A21372, A20220, A20368, A21170, A20048, A21369, A20408, P20620, P18453, A18120, A20233, A20111, A21288, A20085, P20611, A20193, A20214, A21370, F20060, P20888, A21113

Aktuálně schválené:

A21393, A20147, F20083, A21119, A21124, A20061, A21284, A20117, A20467, A21170, A20535, A20422, P19063, A18004, A20536, A20109, A20148, A17024, A19031, A19171, A19169, A19050, A19172, A19167, A20078, A20416, A20095, A20103, A20085, A20424, A21122, A20085, A21112, F20061, A21296, A20062, A20059, A21114, A21291, A20151 A21156, A22121, A22115, A20211, A20414, A21307, A21318, A21325, A22118, A22199, A21314, A21230, A21237, A21147, A20216, A22101, A20393, A22103, A21400, A21026, A21045, A21205, A20225, A21287, A21206, A21117, A22120, A21030, A21313, A22117, A22104, A22357, A21031, A22119, A21050, A21138, A21137, A21322, A21319, A21142, A21024, A21129, A22108, A21053, A21131, A21135, A21132, A21313, A22118, A22124, A21111, A22106, A21054, A22219, A21309, A21321, A22203, A21043, A22280, A22107, A20375, A21308, A22214, A21349, A22202, A21215, A22181, A21040, A21106, A21108, A20083, A22216, A21216, A22281, A22115, A20050, P20610, A21048, A21140, A22102, A21371, A21402, A21032, A22347, A21038, A22346, A22201, A21141, A21100, A21044, A21034, A21381

Neschválené:

A18218, A17033, A17194

Pozn.: zadání si lze vyzvednout osobně v pracovní dny od 8:00-11:00; 12:00-15:00, jiný způsob předání lze domluvit individuálně na základě telefonické nebo e-mailové komunikace. Pokud se v seznamu někdo nenajde, nechť kontaktuje dr. Pátka.