ID

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Portál ID (https://id.ujep.cz) je jednoduché rozhraní pro změnu hesel pro zaměstnance a studenty UJEP. Nejprve je nutné se do portálu přihlásit.

Id0.JPG

Přístupové údaje

Uživatelské jméno:

 • pro zaměstnace je přihlašovací jméno "příjmení"+"první písmeno ze jména". V případě shody rozlišeno pořadovým číslem. Příklad: zaměstnanec Novák Jan může mít přihlašovací jméno novakj3.
 • pro studenty je přihlašovací jméno ve tvaru "st"+"číselný identifikátor" tedy např. st12345.

Heslo pro první přístup:

 • zaměstnanec - použije stávající heslo, které používá pro univerzitní e-mailovou schránku (Groupwise) nebo pro přístup do systému IMIS. Pokud ani jeden ze systému nevyužívá nebo se jedná o nového zaměstnance, je mu na požádání poslán odkaz pro změnu hesla na ověřenou e-mailovou adresu.
 • student - nově vzniklé konto pro studenta má heslo ve tvaru "x"+"rodné číslo", tedy např. x7755111234

Po změně hesla eduID je pro přístup k portálu ID používáno právě toto heslo.

Pomocí portálu lze provést základní 3 operace:

Id11.JPG

Změna eduID hesla

Id22.JPG

Změna eduroam hesla

Id33.JPG

Zaměstnanci mohou ještě navíc zakládat hostovské identity a žádat o oprávnění pro některé informační systémy (popis těchto funkcí je na konci tohoto dokumentu).

Zadání osobních kontaktů

POZOR! Zadaná e-mailová adresa slouží pouze pro ověření totožnosti uživatele při řešení problémů s přístupovým účtem.
Nemá vliv na kontaktní adresu ve studijním systému STAG. Tu je třeba nastavovat přímo ve STAGu.
Id55.JPG

Reset hesla

V případě zapomenutí hesla lze požádat správu sítě o zaslání odkazu pro nastavení nového hesla. Stejný postup je i při prvním nastavení hesla u nových kont.

Odkaz má platnost 7 dní a lze ho použít pouze jednou. Pokud platnost odkazu vyprší, nelze pomocí něho heslo nastavit. V tom případě požádejte správu sítě o zaslaní nového odkazu e-mailem na sit@rt.ujep.cz.

Nové heslo musí splňovat politiku hesel, která je popsána na zadávací stránce.

Po nastavení hesla ho vyzkoušejte příhlášením do samoobsluhy IDM. (https://id.ujep.cz)

Kromě otestování hesla zde můžete nastavit několik užitečných věcí:

 • heslo Eduroam (pro přístup k bezdrátové síti Eduroam, kolejní síti nebo proxyserveru)
 • vyplnit žádost o zřízení univerzitního e-mailové adresy nebo nastavení přesměrování (pokud již nebylo nastaveno)
 • vyplnit kontaktní údaje, které mohou být využity při řešení problémů se síťovými přístupy

Následně lze vyzkoušet přístup do jednotlivých informačních systémů. Podmínkou pro přístup je vždy i aktivní konto v konkrétním IS.

Použití přihlašovacích údajů

Nastavené heslo (eduID heslo) v kombinaci se zaslaným uživatelským jménem lze použít pro většinu univerzitních informačních systémů.

Výjimkou jsou následující systémy

Pro uvedené systémy se používá samostané heslo (Eduroam heslo). Toto heslo lze nastavit na

https://id.ujep.cz.

Přehled systémů, které jsou v současnosti napojeny na centrální ověřování:

Název

Použité heslo

Odkaz

Studijní systém STAG (pouze portál)

eduID

https://stag.ujep.cz

Univerzitní e-mail (Groupwise)

eduID

http://gw.ujep.cz

Bezdrátová síť Eduroam

eduroam

http://eduroam.ujep.cz

Proxy server UJEP

eduroam

http://ci.ujep.cz/index.php/Nastavení_proxy_serveru

Síť Novell

eduID


Služby ověřované přes eduID (Shibboleth)

eduID

příklady v následující tabulce

Samoobsluha správy identit

eduID

https://id.ujep.cz


Výběr některých služeb ověřovaných přes eduID (Shibboleth)

Skupina

Systém

Odkaz

Služby provozované na UJEP

E-learningové systémy (Moodle)

http://stag.ujep.cz/index.php/elearning


Systém AMIS (jen FSE)

https://amis.fse.ujep.cz

Služby sdružení Cesnet

OwnCloud

http://owncloud.cesnet.cz


FileSender

http://filesender.cesnet.cz


Foodle

http://foodle.cz

EIZ zapojené do eduID

JSTOR

http://www.jstor.org/


SCOPUS

https://www.scopus.com/

Hostovské identity

Každý zaměstnanec má možnost vytvořit identitu pro hosta univerzity. Tato možnost slouží především k operativnímu vytvoření přístupu do bezdrátové sítě eduroam. Zaměstnanec, který hostovskou identitu vytvoří nebo prodlouží se stává garantem a odpovídá za případné problémy a síťové incidenty, které by užíváním této identity vznikly. Z toho důvodu se doporučuje tuto možnost využívat výjimečně a omezovat její platnost na nezbytně nutnou dobu (případně lze již nepotřebnou identitu ukončit).

Vytvoření hostovské identity

K vytvoření hostovské identity slouží volba "Založení hosta". Idm1.jpg Nejprve si vyplní hostova e-mailová adresa. Je třeba použít existující adresu. Na tuto adresu se potom posílají přístupové údaje pro vytvořenou identitu. Pro jednu e-mailovou adresu lze vytvořit vždy jen jednu hostovskou identitu.

Idm2.jpg

Po kontrole e-mailové adresy mohou nastat 3 situace:

 1. Pro zadanou e-mailovou adresu nebyla dosud identita zřízena
 2. Pro zadanou e-mailovou adresu byla již identita zřízena a je aktivní
 3. Pro zadanou e-mailovou adresu byla již identita zřízena, ale je již vypršená


Ad 1. Zobrazí se formulář pro zadání údajů pro zřízení identity. Je potřeba zadat

 • jméno hosta
 • příjmení hosta
 • poznámku, která by měla ozřejmit důvod pro zřízení identity
 • vybrat platnost identity (týden, měsíc, půl roku nebo rok)

Po stisku tlačítka "Založit hosta" se identita vytvoří

Idm3.jpg

Na zadanou adresu se pošle e-mail s přihlašovacími údaji. Jsou to

 • přihlašovací jméno (pro hostovské identity vždy začíná písmenem x)
 • heslo pro případné připojení do samoobsluhy správy identit (http://id.ujep.cz)
 • heslo pro eduroam

Idm6.jpg

Následně tedy stačí pro připojení do bezdrátové sítě použít přihlašovací jméno a heslo pro eduroam

Ad 2. Zobrazí se informace o existující identitě. Z ní lze vyčíst informaci, kdo je garantem této identity a údaj o platnosti.

Ad 3. Stejně jako v předchozím případě je zobrazena informace o identitě, jméno garanta a datum do kterého byla identita platná. Navíc se zobrazí ikona pro případné obnovení platnosti identity. Opět lze platnost omezit na týden, měsíc, půlrok nebo rok. Pokud zaměstnanec platnost identity obnoví, stává se pro ní novým garantem.

Idm5.jpg

Správa identit hostů

Každý garant pak může vytvořené hostovské identity upravovat.

Do této správy lze vstoupit přes ikonu v záhlaví. Zobrazí se seznam identit jejichž garantem je přihlášený zaměstnanec. Idm7.jpg

Jako garant pak v detailu identity může

 • ukončit aktivní identitu

Idm9.jpg

 • prodloužit neaktivní identitu

Idm8.jpg