Rozvoj spolupráce s Universität Regensburg

Rozvoj spolupráce s Universität Regensburg

Dne 6. 2. 2024 vystoupil prof. PhDr. František Stellner, Ph.D., (KHI) s přednáškou "Vergleich der...

  • 13.02.2024
Den otevřených dveří na Filozofické fakultě UJEP

Den otevřených dveří na Filozofické fakultě UJEP

Již tradiční akce proběhla ve čtvrtek 3. 2. 2024 nejenom na půdě univerzity, ale samozřejmě i v...

  • 13.02.2024
Studující katedry germanistiky absolvovali exkurzi v Lipsku a Grimmě

Studující katedry germanistiky absolvovali exkurzi v Lipsku a Grimmě

Studenti a studentky katedry germanistiky se ve dnech 1.–2. prosince 2023 vypravili na exkurzi do...

  • 09.02.2024
„Hranice“ jako téma mezinárodní konference

„Hranice“ jako téma mezinárodní konference

Ve dnech 22.-25. listopadu 2023 pořádala Katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Ústavem pro...

  • 01.02.2024
Oblastní muzeum v Lounech vydalo diplomovou práci Jana Mávra

Oblastní muzeum v Lounech vydalo diplomovou práci Jana Mávra

Publikace „Tři století epigrafiky v kostele sv. Mikuláše v Lounech (16.–18. století)“ představuje...

  • 31.01.2024
Byla zahájena výstava studentských semestrálních projektů

Byla zahájena výstava studentských semestrálních projektů

Dne 16. ledna proběhla prezentace semestrálních projektů (posterů) vycházejících z kurzu Methods...

  • 22.01.2024
Studenti interkulturní germanistiky se zúčastnili konference v Německu

Studenti interkulturní germanistiky se zúčastnili konference v Německu

Studenti 1. ročníku nově akreditovaného oboru Interkulturní germanistika se společně se studenty...

  • 18.01.2024
Collegium Bohemicum vydalo průvodce výstavou Naši Němci

Collegium Bohemicum vydalo průvodce výstavou Naši Němci

Naši Němci je nápaditá stálá expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí, která...

  • 15.01.2024
Emeritní děkanka FF UJEP prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. byla zvolena místopředsedkyní Rady vysokých škol

Emeritní děkanka FF UJEP prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. byla zvolena místopředsedkyní Rady vysokých škol

Dne 11. 1. 2023 se konal první Sněm Rady vysokých škol (RVŠ) nově zvolených zástupců vysokých škol ČR,...

  • 15.01.2024

Vedoucí centra

Mgr. Martin Škvára

Založení jazykového centra FF

V zimním semestru 2008 bylo založeno Jazykové centrum FF. Jeho cílem je poskytnout studentům FF kvalitní jazykovou výuku. Připravujeme studenty pro komunikaci a vědeckou práci v cizích jazycích se zřetelem na jejich humanitní specializaci.

Systém výuky cizích jazyků na FF

FF zajišťuje v tuto chvíli výuku anglického, německého a v případě naplnění skupin i ruského jazyka.

Jazykové centrum též zajišťuje výuku odborného jazyka ve vyšších ročnících a výuku angličtiny a němčiny pro navazující magisterské studium. Zajištujeme též jazykovou přípravu studentů v doktorském studiu.

V letním semestru nabízí jazykové centrum též výuku PVK. Výuka probíhá v cizích jazycích za použití metody CLIL (Content Language Intergrated Learning). Dochází k rozšiřování odborných znalostí a dovedností studentů a zároveň k zlepšení jazykových schopností studentů.