České dějiny I

od příchodu Slovanů do r.1526

 

  1.

Počátky slovanského osídlení

českých zemí

  2.

Dějiny Velké Moravy

(o. 800-906)

  3.

Počátky přemyslovských Čech

(800-935)

  4.

Český stát za Boleslavů I. a II.

a jeho krize (935-1004)

  5.

Český přemyslovský stát

v 11. století (1004-1100)

  6.

Český přemyslovský stát

ve 12. století (1100-1197)

  7.

Počátky Čech královských

(1197-1253)

  8.

České země za vlády posledních Přemyslovců (1253-1306)

  9.

České země v dynastické krizi   

a za Jana Lucemburského (1306-1346)

10.

Země Koruny české za vlády Karla IV. (1346-1378)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  5.