Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

 

Adresse:

Institut für Germanistik
Philosophische Fakultät, UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Usti nad Labem

Lebenslauf:

1962 Germanistik- und Bohemistik-Studium an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität Prag. Verteidigung der Diplomarbeit bei Prof. Eduard Goldstücker
1971 Rigorosum in „Deutsche Gegenwartssprache“, Verteidigung der Rigorosum-Dissertation bei Prof. Emil Skála (1973 PhDr.)
1974 -1979 externe Aspirantur in „Allgemeine Sprachwissenschaft“ an der Philosophischen Fakultät der KU Prag, Dissertation bei Prof. M. Romportl. (1980 CSc. Kandidat philologischer Wissenschaften).
1986 Philosophische Fakultät der KU Prag – Dozentin für deutsche Gegenwartssprache
1997 BRD, Freistaat Sachsen - Professorin für angewandte Sprachwissenschaft

  Pädagogische Tätigkeit:

1962 – 1963 Handelsakademie Mariánské Lázně: Deutsch- und Tschechisch-Lehrerin
1963 – 1964 SVVŠ (Gymnasium) Praha: Deutschlehrerin
1964 – 1994 PedF der Karlsuniversität Praha, Lehrstuhl Germanistik: Fachassistentin
1986 – 1994 PedF UK Praha: Dozentin für Deutsche Sprache
1997 – 2003 HS Zittau BRD: Fachbereich Sprachen: angewandte Sprachwissenschaft, Professorin für Tschechisch
1994 – bis jetzt PF und seit 2007 FF UJEP, Lehrstuhl Germanistik: Professorin für Deutsche Sprache

Funktionen und Mitgliedschaft:

 • 2007 – bis jetzt: Mitglied des Wissenschaftlichen Rates der TUL Liberec
 • Vorsitzende der Staatsexamina-Kommission KGER FF und PF UJEP
 • Vorsitzende der Kommission für Verteidigungen von Diplomarbeiten KGER UJEP
 • Betreuerin der Doktorarbeiten im Ph.D.-Studium für Bohemistik an der PF UJEP

Lehrveranstaltungen:

 • Didaktik Deutsch als Fremdsprache
 • Propedeutik der deutschen Sprache

Forschungsschwerpunkte:

 • Phonetik und Phonologie der deutschen und der tschechischen Sprache
 • Linguistische Konfrontation des Tschechischen und des Deutschen, angewandt an DaF- und Tschechisch-als Fremdsprache-Unterricht
 • Didaktik des Fremdsprachenunterrichts
 • Theorie und Praxis der DaF-Lehrwerke (DaF-Lehrwerkautorin)

Publikationen (Auswahl):

     WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN

 • Maroušková, M. (2011): Faszination Mehrsprachigkeit: Frühes Deutschin tschechischen Euroregionen – Ansätze und Probleme. In: Petra Besedová, Jürgen Beyer, Naděžda Heinrichová (eds.): Beiträge zur germanistischen Pädagogik, Brno: Tribun EU, s. 23 – 38, ISBN 978-80-263-0078-6.
 • Maroušková, M. (2010): Altneu und/oder neualt im kombinierten Germanistikstudium.In: Mária Vajičková/Andrea Mikulášová (Hg.): Sammelband IX. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Bratislava, 11. - 13. September 2008. Bratislava: SUNG, 2010. S. 69-75. ISBN 978-80-8052-345-9.
 • Maroušková, M. (2009): Traditionen und Tendenzen der Ausspracheschulung im DaF-Unterricht. In: II. Köningsgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Traditionen und Perspektiven des Deutschunterrichts in Europa. Beiträge zur germanistischen Pädagogik, Band IV, Ondráková, J., Berger, J., Besedová, P. (eds.), Hradec Králové, Gaudeamus, 2009, s. 7 – 25, ISBN 978-80-7435-023-8.
 • Maroušková, M. (2009): Nesnesitelná lehkost výuky mateřštiny v cizině. In: Usta ad Albim BOHEMICA, UJEP Ústí nad Labem, ročník IX, č. 1, str. 151 – 156, ISSN 1802-825X. (Je ke stažení na http://pf.ujep.cz/files/data/KBO_casopis2009-1.pdf )
 • Maroušková, M. (2007): Die Verständlichkeit der Klanggestalt des Deutschen bei Deutsch-Lernenden. (Ergebnisse psycho- und soziolinguistischer Untersuchungen). In: Motivation für Detusch, Nitra (SK), S. 405-410, ISBN 978-80-8094-175-8.
 • Maroušková, M. (2007): Prostor euroregionu – prostor pro jazykovou komunikaci. In: Prostor v jazyce a v literatuře, Ústí nad Labem, S. 31-35, ISBN 978-80-7044-863-2.
 • Maroušková, M./ Pavlíčková, H. (2007): K využití portfolia v kombinovaném studiu učitelů jazyků. In: Portfolio v cizojazyčném vyučování, Brno MU, S. 55-62, ISBN 978-80-210-4480-7.
 • Maroušková, M. (2007): Evaluace uplatňování EJP v (počáteční) výuce němčiny jako cizího jazyka. In: Portfolio v cizojazyčném vyučování, Brno: Masarykova Univerzita, S. 27 – 36, ISBN 978-80-210-4480-0
 • Maroušková, M. (2007): Frühbeginn von DaF in tschechischen Schulen – einige wesentliche Konturen. In: Aussiger Beiträge 1, Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, S. 191-198, Ústí nad Labem, ISBN 978-3-7069-0470-4, ISSN 1802-6419.
 • Maroušková, M. (2006): Deutschausbildung in der Tschechischen Republik. In: Zeitschrift zur Pädagogik und Didaktik studienvorbereitender Kurse für ausländische Studierende, Heft 9, Zittau, S. 31-40.
 • Maroušková, M. (2006): S poznáním roste nepoznané aneb Některé společné momenty (a také problémy) výuky německé a české literatury. In: Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích, Ústí nad Labem, S. 58-62, ISBN 80-7044-767-2.
 • Maroušková, M. (2006): Autonomní učení a osvojování výslovnosti cizího jazyka. In: Janíková, V. (ed.): Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu., Brno MU, S. 242-252, ISBN 80-210-4164-1.
 • Maroušková, M. (2006): Je ten, kdo chápe, schopen nenávidět? In: Kielhorn, A./ Šebek, J. (edd.): Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků, Pardubice, S. 149-156, ISBN 80-7194-893-4.
 • Maroušková, M. (2005): Soziolinguistische Forschungsprojekte zum Aussprachetraining. In: Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls Germanistik, Ústí nad Labem, S. 160-170. ISBN 80-7044-645-5.
 • Maroušková, M./ Eck, V. (2005): Čas a časové relace v jazyce a v umělé inteligenci. In: Čas v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem, S. 23-28, ISBN 80-7044-716-8.
 • Maroušková, M. (2004): Znají Němci Němcovou? In: Národní literatury v evropské perspektivě, Ústí nad Labem 2004, S. 83-87, ISBN 80-7044-544-0.
 • Maroušková, M. (2004): K výzkumu hodnotících postojů k „cizí“ výslovnosti. In: Zeitschrift zur Pädagogik und Didaktik studienvorbereitender Kurse für asuländische Studierende, Zittau, S. 37-42.
 • Maroušková, M. (2002): Čeština jako cizí jazyk v euroregionech. Český jazyk a literatura. roč. 53/2002-2003, č. 5, S.. 219-223. ISSN 0009-0786.

LEHRWERKE, CD-ROM u.a.

 • Maroušková, M./ Eck, V. (2006): Němčina pro 3. ročník základní školy. Lehrbuch. Praha (Fortuna), 120 S., ISBN 80-7168-980-7.

 • Maroušková, M./ Eck, V. (2006): Němčina pro 3. ročník základní školy. Arbeitsbuch. Praha (Fortuna), 48 S., ISBN 80-7168-981-5.

 • Maroušková, M./ Schmidt, M. (2005): Jak správně vyslovovat němčinu. Příručka německé výslovnosti pro české učitele němčiny. Ústí nad Labem, 92 S., ISBN 80-7044-671-4.

 • Maroušková, M. (2005): Výukový program. Němčina pro 4. ročník základní školy. CD-ROM, Praha (Fortuna) a Brno (Albion), Lizenz 176-1266 (für private Benutzer) a 176-1299 (für Schulen).

 • Maroušková, M. a kol. (2004): Metodická příručka k učebnici Němčina pro 4. ročník ZŠ, Brno (Albion), 109 S., davon Maroušková s. 3-73 a 104-109. ISBN 80-86853-00-4.