Sidebar

21
zář,
20 Aktuality

V příloze Vám zasílám pozvánku na mezinárodní vědeckou konferenci Publicy 2023. Ústředním tématem letošní konference budou Tri dekády štátnosti v priestore strednej Európy. Konference se uskuteční 30. listopadu 2023 na Fakultě sociálních věd UCM v Trnavě. V přiložené pozvánce naleznete všechny potřebné informace včetně vedlejších témat, dále termíny pro odevzdání příspěvků, kontaktní e-mail a registrační formulář.

Konferenční příspěvky projdou anonymním recenzním řízením, na jehož základě budou publikovány ve vědeckém sborníku konference. Kromě toho mohou autoři po úspěšném recenzním řízení požádat o zveřejnění svých příspěvků v anglickém jazyce ve vědeckých časopisech: